ရွစ္ေလးလုံး (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ရခုိင္သံဃာ့သမဂၢမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္

ရွစ္ေလးလုံး (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ရခုိင္သံဃာ့သမဂၢမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္

အာရ္ကန္တုိင္းမ္စ္ (သတင္း)

ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ႀကီးမားေသာအခ်ိဳးအေကြ႔တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီး ၂၅ ႏွစ္ျပည့္တြင္ ရွစ္ေလးလုံး၏ လႈပ္ရွားမႈ၊ လုထုတစ္ရပ္လုံး၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ရလဒ္ကုိ (၉၀) ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲ႔၌ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ဟန္ေဆာင္သရုပ္ျပျခင္းသာေၾကာင္း ရခုိင္သံဃာ့သမဂၢ(RSU) မွ သေဘာထားတစ္ေစာင္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

၈၈၈၈ – လုံး (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ရခုိင္သံဃာ့သမဂၢ (RSU) ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္။ ၈၈၈၈ – လုံး (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ရခုိင္သံဃာ့သမဂၢ (RSU) ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္။

http://www.arakantimes.net/burmese/index.php/2013-03-09-12-22-21/535-2013-08-07-09-09-01

971919_186102174894650_152972113_n

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ” ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံမွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အစုိးရမွ မတရား အိမ္၊ လယ္ယာေျမ၊ ဥယာဥ္ၿခံစသည့္ သိမ္းမႈမ်ား၊ တုိင္းျပည္ သယံဇာတမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုအား တစုံတရာအသိအမွတ္မျပဳပဲ မိမိတို႔ ထင္သလုိျပဳလုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ အလုပ္လက္မဲ့ဘဝျဖင့္ စီးပြားေရးအဆင္မေျပမႈ၊ စားဝတ္ေနေရးၾကပ္တည္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ အလုပ္အကုိင္ရွာဖြယ္ ရန္အတြက္ ေရာက္ခဲ့ၾကရေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုတုိ႔၏ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ဆက္ဆံေရးအေျခအေန ေျပလည္ေခ်ာေမြ႔ ေစရန္အတြက္ ယခင္ အစုိးရအဆက္ဆက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ နဂုိသမရုိးက်လွည့္ကြက္ထက္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ နည္းသစ္ နည္းဟန္ လွည့္ကြက္တခုအေနျဖင့္ ေဖာ္ေဆာက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္အသြင္ကူးေျပာင္းဟန္ ပုံသ႑န္ေဖၚျပေနေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ တစုံတရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္၏ မူမမွန္ေသာ တုိင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးမွ ေဝဖန္သုံးသပ္မႈ မ်ားလာခဲ့ၾကေၾကာင္း ” ေဖာ္ျပထားသည္။

အျခားတဖက္တြင္လည္း ယေန႔ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ဘဂၤလီကုလားအေရးသည္ ယခင္အစုိးရအဆက္ဆက္၏ နယ္စပ္ေရးရာလုံၿခဳံေရး ကုိင္တြယ္မႈညံဖ်င္းျခင္း၊ တာဝန္ေက်ပြန္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဘဂၤလီကုလားတုိ႔၏ ဝင္ေရာက္လာမႈကုိ စနစ္တက်တားဆီးျခင္း မရွိခဲ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံအတြင္းျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ပဋိပကၡအေျခအေနတြင္ အစုိးရ၌သာ တာဝန္အရွိဆုံးႏွင့္ ၎ဘဂၤလီအေရးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး လက္ခံႏုိင္ေသာအဆင့္ကုိ အစုိးရမွ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေတြ႔ရသည္။

” ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံကုိလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ ဆုပ္ကုိင္ထားျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတြက္ မည္သည့္ အခါမွ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝျပားေသာ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးစုိးေရးဝါဒကုိ က်ိပ္က်ိပ္ပါ ေအာင္ဆုတ္ကုိင္ၿပီး က်င့္သုံးအုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့မႈေၾကာင့္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာင္လာခဲ့ရသည္။ စစ္ေရးအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ထုိးရုံမွ်ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ႏုိင္ငံေရး အစာမေၾကမႈမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏုိင္ငံေရး အရင္းအျမစ္ျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ ရုိးသားပြင့္လင့္စြာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမွသာလွ်င္ မွ်တၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ဘဝသုိ႔ေရာက္ၾက ရမည္ျဖစ္သည္” ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္အခါ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးသည္ ဦးသိန္းစိန္္အစုိးရ၏ နည္းပရိယာယ္ကုိ လယ္ျပင္မွာဆင္သြားသကဲ့သုိ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္သိေနၾကၿပီးျဖစ္၍ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လုံးအေနျဖင့္ သတိသံေဝဂယူၿပီး ခုိင္မာေသာ စုစည္းမႈ၊ စည္းလုံးညီးညြတ္မႈတုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္ၾကရမည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းထားသည္။

ရွစ္ေလးလုံး (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ေငြရတုအခမ္းနားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းဓမၼလမ္းရွိ Myanmar Convention Centre (MCC) ခန္းမ၌ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔က စတင္က်င္းပခ့ဲကာ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ထိ ၃ ရက္တုိင္တုိင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတုအခမ္းအနား ဒုတိယေန႔သို႔ သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္ႏွင့္ အဖြဲ႕သားမ်ား ေရာက္ရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းသည္ “တိုင္းရင္းသားေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စု” ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၄င္းက႑ရွိ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s