ယေန႕ျပဳလုပ္ေသာ ၈ ေလးလံုးေငြရတုပြဲမွာ ABSDF ဥကၠဌေဟာင္း

SOURCE aungnaing.thu

Documents Collection ABSDF North Case-Killing Comrades(Spycase)

 naing aung 2

The Lady is Cho Cho Kyaw Nyein . Her son was one of the victim and she is telling naing aung that he should take the responsibility what he did.သိုး ထိန္း
စစ္ေထာက္လွမ္းေရးဆိုပီးသတ္ခံရတဲ႕ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ကေမာင္ေမာင္ၾကြယ္က ငါ႕ေမြးစားသား ဒီကိစၥမင္းတာ၀န္ယူရမယ္လုိ႕ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေက်ာ္ၿငိမ္းက ABSDF ဥကၠဌေဟာင္းေဒါက္တာနိုင္ေအာင္ကိုေျပာေနတာပါ မင္းမွာကေလးရွိလားဆိုေတာ႕မရွိဘူးတဲ႕ ဘြားေတာ္ကမင္းတေန႕၀ဋ္လည္မယ္လို႕ေျပာေနတာျဖစ္ပါတယ္ ယေန႕ျပဳလုပ္ေသာ ၈ ေလးလံုးေငြရတုပြဲမွာ ABSDF ဥကၠဌေဟာင္း ေဒါက္တာနုိင္ေအာင္ကို ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေက်ာ္ၿငိမ္းက သူ႕ေမြးစားသား အ.က.သ က ကိုေမာင္ေမာင္ၾကြယ္ ကို ABSDF ေျမာက္ပိုင္း ပါေဂ်ာင္မွာစစ္ေထာက္လွမ္းေရးလို႕စြပ္စြဲၿပီးေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ခဲ႕တာနဲ႕ပတ္သပ္လို႕ေျပာဆိုေနတာကို မွတ္တမ္းရိုက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္ လူ၄၀ ေလာက္သတ္ျဖတ္ခံခဲ႕ရတဲ႕ သတ္ျဖတ္ပြဲကို ေဒါက္တာနုိင္ေအာင္က သတ္ခံရသူေတြဟာေထာက္လွမ္းေရးေတြအမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းသူတာ၀န္ယူေၾကာင္းကမၻာကိုေၾကျငာခဲ႕ သူျဖစ္ပါတယ္ ေဒါက္တာနုိုင္ေအာင္ဟာ ABSDF ေျမာက္ပိုင္းဥကၠဌေဟာင္း ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ေခါင္းျဖတ္သတ္ခံရမွဳအတြက္ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ရဲ႕မိခင္က လူသတ္မွဳဖြင္႕ထားတာကိုခံထားရသူလည္းျဖစ္ေပမယ္႕ျပည္တြင္းမွာ လြတ္လပ္စြာလွဳပ္ရွားသြားလာေနၿပီးနုိင္ငံျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရး အေၾကာင္းအရာေတြက္ိုသင္တန္းေတြမွာပါ၀င္ပို႕ခ်ေဆြးေႏြးေနသူျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္ —

—-ယေန႕ျပဳလုပ္ေသာ ၈ ေလးလံုးေငြရတုပြဲမွာ ABSDF ဥကၠဌေဟာင္း ေဒါက္တာနုိင္ေအာင္ကို ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေက်ာ္ၿငိမ္းက သူ႕ေမြးစားသား အ.က.သ က ကိုေမာင္ေမာင္ၾကြယ္ ကို ABSDF ေျမာက္ပိုင္း ပါေဂ်ာင္မွာစစ္ေထာက္လွမ္းေရးလို႕စြပ္စြဲၿပီးေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ခဲ႕တာနဲ႕ပတ္သပ္လို႕ေျပာဆိုေနတာကို မွတ္တမ္းရိုက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္ လူ၄၀ ေလာက္သတ္ျဖတ္ခံခဲ႕ရတဲ႕ သတ္ျဖတ္ပြဲကို ေဒါက္တာနုိင္ေအာင္က သတ္ခံရသူေတြဟာေထာက္လွမ္းေရးေတြအမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းသူတာ၀န္ယူေၾကာင္းကမၻာကိုေၾကျငာခဲ႕ သူျဖစ္ပါတယ္

998912_362127727249950_744171770_n-1

ယေန႕ျပဳလုပ္ေသာ ၈ ေလးလံုးေငြရတုပြဲမွာ ABSDF ဥကၠဌေဟာင္း ေဒါက္တာနုိင္ေအာင္ကို ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေက်ာ္ၿငိမ္းက သူ႕ေမြးစားသား အ.က.သ က ကိုေမာင္ေမာင္ၾကြယ္ ကို ABSDF ေျမာက္ပိုင္း ပါေဂ်ာင္မွာစစ္ေထာက္လွမ္းေရးလို႕စြပ္စြဲၿပီးေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ခဲ႕တာနဲ႕ပတ္သပ္လို႕ေျပာဆိုေနတာကို မွတ္တမ္းရိုက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္ လူ၄၀ ေလာက္သတ္ျဖတ္ခံခဲ႕ရတဲ႕ သတ္ျဖတ္ပြဲကို ေဒါက္တာနုိင္ေအာင္က သတ္ခံရသူေတြဟာေထာက္လွမ္းေရးေတြအမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းသူတာ၀န္ယူေၾကာင္းကမၻာကိုေၾကျငာခဲ႕ သူျဖစ္ပါတယ္ ေဒါက္တာနုိုင္ေအာင္ဟာ ABSDF ေျမာက္ပိုင္းဥကၠဌေဟာင္း ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ေခါင္းျဖတ္သတ္ခံရမွဳအတြက္ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ရဲ႕မိခင္က လူသတ္မွဳဖြင္႕ထားတာကိုခံထားရသူလည္းျဖစ္ေပမယ္႕ျပည္တြင္းမွာ လြတ္လပ္စြာလွဳပ္ရွားသြားလာေနၿပီးနုိင္ငံျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရး အေၾကာင္းအရာေတြက္ိုသင္တန္းေတြမွာပါ၀င္ပို႕ခ်ေဆြးေႏြးေနသူျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္

1009811_362133397249383_1749865288_n

စစ္ေထာက္လွမ္းေရးဆိုပီးသတ္ခံရတဲ႕ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ကေမာင္ေမာင္ၾကြယ္က ငါ႕ေမြးစားသား ဒီကိစၥမင္းတာ၀န္ယူရမယ္လုိ႕ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေက်ာ္ၿငိမ္းက ABSDF ဥကၠဌေဟာင္းေဒါက္တာနိုင္ေအာင္ကိုေျပာေနတာပါ မင္းမွာကေလးရွိလားဆိုေတာ႕မရွိဘူးတဲ႕ ဘြားေတာ္ကမင္းတေန႕၀ဋ္လည္မယ္လို႕ေျပာေနတာျဖစ္ပါတယ္ ယေန႕ျပဳလုပ္ေသာ ၈ ေလးလံုးေငြရတုပြဲမွာ ABSDF ဥကၠဌေဟာင္း ေဒါက္တာနုိင္ေအာင္ကို ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေက်ာ္ၿငိမ္းက သူ႕ေမြးစားသား အ.က.သ က ကိုေမာင္ေမာင္ၾကြယ္ ကို ABSDF ေျမာက္ပိုင္း ပါေဂ်ာင္မွာစစ္ေထာက္လွမ္းေရးလို႕စြပ္စြဲၿပီးေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ခဲ႕တာနဲ႕ပတ္သပ္လို႕ေျပာဆိုေနတာကို မွတ္တမ္းရိုက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္ လူ၄၀ ေလာက္သတ္ျဖတ္ခံခဲ႕ရတဲ႕ သတ္ျဖတ္ပြဲကို ေဒါက္တာနုိင္ေအာင္က သတ္ခံရသူေတြဟာေထာက္လွမ္းေရးေတြအမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းသူတာ၀န္ယူေၾကာင္းကမၻာကိုေၾကျငာခဲ႕ သူျဖစ္ပါတယ္ ေဒါက္တာနုိုင္ေအာင္ဟာ ABSDF ေျမာက္ပိုင္းဥကၠဌေဟာင္း ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ေခါင္းျဖတ္သတ္ခံရမွဳအတြက္ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ရဲ႕မိခင္က လူသတ္မွဳဖြင္႕ထားတာကိုခံထားရသူလည္းျဖစ္ေပမယ္႕ျပည္တြင္းမွာ လြတ္လပ္စြာလွဳပ္ရွားသြားလာေနၿပီးနုိင္ငံျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရး အေၾကာင္းအရာေတြက္ိုသင္တန္းေတြမွာပါ၀င္ပို႕ခ်ေဆြးေႏြးေနသူျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္

MV Gladys breached, engine room flooded-MV GLADYS ကုန္တင္သေဘၤာအား ျမန္မာ့ေရတပ္က ကယ္တင္လုိက္ျပီ

Singapore: A tugboat deployed from Singapore should arrive today in Myanmar waters to try and help shift the MV Gladys. The Gold Star Line containership, carrying 674 boxes, ran aground last Wednesday near Mananung island while en route to Chittagong. The tug boat will take around five days to move the ship 300 miles to Chittagong. The ship’s engine room flooded, causing the ship to lose power and drift. All but three of the crew abandoned ship, those still onboard have been delivered food and water by the Myanmar navy over the weekend.  [05/08/13]

Situation with the container ship Gladys, which ran aground on Aug 1 13 off Cheduba Island, Myanmar, Bay of Bengal, is worse than it was previously reported, wrote The Financial Express on Aug 4. Vessel suffered a breach in engine room area with resulting water ingress. Engine room was flooded, causing a blackout. Most of the crew left the vessel, only three crew remained on board. How did the crew leave the vessel, and its’ present location, are unknown. Assumingly they have been taken on shore. Myanmar Navy boat is to deliver some supplies, food and water, to the three crew who’re staying on board. Owner chartered a tug from Singapore to refloat the vessel and tow her to Chittagong, ETA to grounding site Aug 6-7.

gladys
First news:
Container ship Gladys aground off Myanmar
Container ship Gladys ran aground on Aug 1 13 off Cheduba Island, Myanmar, Bay of Bengal, en route to Chittagong, Bangladesh, wrote Bangladeshi The Financial Express. Vessel grounded reportedly, after experiencing engine problems, which started soon after vessel left Port Klang, Malasyia, with 674 containers on board bound for Chittagong. Tugs are sent to refloat the vessel. Container ship Gladys, IMO 8908002, dwt 23574, capacity 1021 TEU, built 1991, flag Indonesia, manager BINTIKA BANGUNUSA.

MV GLADYS သေဘၤာဟာ မာန္ေအာင္ကၽြန္း အေနာက္ ေျမာက္ဖက္ႏွင့္ မင္းျပင္ အေနာက္ဘက္ (၁၃)မိုင္ခန္႔မွာရွိတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ အဲဒီ ေရယာဥ္အနီးကို ဓည၀တီေရတပ္ စခန္းဌာနခ်ဳပ္က ေရယာဥ္အမွတ္(၆၁၃)ဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္နံနက္ေစာေစာ ကတည္းကေရာက္ရွိၿပီး လံုၿခဳံေရးႏွင့္ အျခား လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ —

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ

http://news.odin.tc/index.php?page=view/article/696/Grounded-boxship-Gladys-breached-engine-room-flooded

U WIRA THU : MONKS PROTEST HANNAH BEECH MANDALAY-မႏၲေလး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြမွ လမ္းတေလ်ာက္ ျမင္ကြင္းမ်ား-VIDEO

မႏၲေလး အၾကမ္းဖက္မႈ ရႈတ္ခ်ပဲြ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံး
==========================
6-8-2013 ဒီကေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွ စတင္ျပဳလုပ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈရႈတ္ခ်ပဲြကို မစိုးရိမ္တိုက္သစ္အနီး ဦးေပစိဘုရားဝင္းမွ စတင္ကာ မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီးတြင္ အဆုံးသတ္ခဲ့ပါသည္။
မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီးအား ဦးတိုက္ကန္ေတာ့ ေမတၱာပို႔ၿပီး မြန္းလြဲ 2:15 မွာ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆုံးသြားေၾကာင္း သိရသည္။

——-

1082323_306275142849334_1509244027_o

DHAMMA WIZAYA

ဒၶဆိုတာဘာမွန္းလည္းမသိ ဘာသာဆိုတာဘာမွန္းလည္းမသိ
သာသနာဆိုတာဘာမွန္းလည္းမသိတဲ့
ဟန္နာဘိခ်္ နဲ႔ကမာၻေက်ာ္တိုင္းမဂၢဇင္း၏ အမ်ိဳးဘာသာ
သာသနာအေပၚ ေစာ္ကားသည့္စႊတ္စဲြပုတ္ခတ္ျပစ္တင္
ေဝဖန္မႈမ်ားအားမႏၲေလးေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွသံဃာေတာ္
အရွင္သူျမတ္မ်ားႏွင့္ရဟန္းရွင္ျပည္သူလူထုအေပါင္းမွ
ယေန႔(၆.၈.၂၀၁၃)ေန႔ ေန႔လည္မွစတင္၍ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ကန္႔ကြက္ရႈံ႕ခ်ေၾကာင္းဆႏၵေဖၚထုတ္ပဲြႀကီးအားညီညီညြတ္
ညြတ္ႏွင့္ဆႏၵထုပ္ေဖၚေနၾကေၾကာင္းသတင္းရွိပါသည္။

DVB SUPPORT MOE THEE ZUN:HUMANRIGHTS AND SELFINTEREST

SEE ALL ABOUT  https://democracyforburma.wordpress.com/?s=MOE+THEE+ZUN

https://democracyforburma.wordpress.com/2013/02/07/alert-absdf-killing-files-order-to-close-by-naing-aung-wife-khin-ohmar-nddကabsdfရဲ%E1%82%95-မ%E1%80%BDတ္တမ္း/

READ BEFORE AND THAN WATCH VIDEO !!!

order to close killing of ABSDF file in Holland !!!!!!!!

On Tue, Feb 5, 2013 at 2:54 PM, —————– wrote:
Dear —————-,

I’m sorry to say but I learned today from NDD that they will not give permission to access the ABSDF archives (for this particular ABSDF archive which is listed as a NDD collection permission from both NDD and ABSDF is needed)
I’m still waiting for a formal reply from ABSDF, but since you need permission from both, one negative answer is enough to deny you permission to the documents.

kind regards

Eef Vermeij
Regional Representative for Southeast Asia.

All Burma Students’ Democratic Front Archives

Period: (1962-) 1988-2000
Total size: 6.62 m.
Access: Restricted
Permission required by the ABSDF
 
Collection: International Institute of Social History
Language: English
Burmese

http://www.scribd.com/collections/3414072/ABSDF-Conferences

Former members from the All-Burma Students’ Democratic Front are returning to Rangoon .

BOTH ARE BENGALI, ROHINGYA SUPPORTER

FIRST HE HAS BEEN ALREADY INSIDE TO PUSH LATPADAUNG VILLAGERS INTO VIOLENCE .

2012 -HE KNEW BEFORE THAT HE GOT REMOVED FROM BLACKLIST . THEY TRY TO MEET U THEIN SEIN THE FIRST TIME, BUT THEY GET NO INVITATION.

MAYBE HE WAS ONE OF THE SPY FOR THE MILITARY GOVERNMENT ?

Is he involved in Ladpadaung case? maybe he and his group force the people to demonstrate? until Police crackdown?  –

HUMANRIGHTS AND SELFINTEREST

6407_283162941786705_1573640760_n