U WIRA THU :27.JULY “ခြန္ဒီးယမ္ သိေစရန္ လားရႈိးမွ ေပးပုိ႔ေသာ စာျဖစ္ပါသည္။”

 

999809_301260220017493_812753662_n

 

“သံဃာသင္းခဲြျပီး အထင္လြဲေအာင္ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံ သက္လွ်ဳိ ေရးသားခဲ့ေသာ မိန္းမယုတ္ ခြန္ဒီးယမ္ႏွင့္ အေပါင္းအပါတုိ႔၏ အလိမ္အညာကုိ ျပန္လည္ရွင္းလင္းခ်က္”

 

ခြန္ဒီးယမ္စာတြင္ “လာရႈိးျပႆနာကုိ ဦးေဆာင္သူျဖစ္ေသာ သံဃာငယ္ အရွင္အကၤုရ-ကဆုိလွ်င္ ဦးဝီရသူအေၾကာင္းလာမေျပာနဲ႔ ဝီရသူက အခုေနာက္ပုိင္း ကုလားေတြနဲ႔ေပါင္းေနလုိ႔ က်ဳပ္တုိ႔က သိပ္လက္ခံ တာမဟုတ္ဘူး က်ဳပ္တုိ႔က မစုိးရိမ္တုိက္ေဟာင္းက ဦးဣႏၵာစကၠေျပာတာဘဲ နားေထာင္တာ သူခုိင္းတာဘဲ လုပ္တာ က်ဳပ္တုိ႔က ဝီရသူေနာက္လုိက္မဟုတ္ဘူး ဦးဣႏၵစကၠေနာက္လုိက္”ဟု တိတိက်က် ေျပာဆုိခဲ့ဖူး ပါသည္လုိ႔ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံေရးသားထားပါသည္။

ပထမဆုံးအေနနဲ႔ ခြန္ဒီးယမ္ကုိ လုံးဝ(လုံးဝ) မသိရွိပါ။ သူမႏွင့္လည္း တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ ေျပာဆုိခဲ့ဖူးျခင္း အလ်င္းမရွိပါ။ ယင္းသုိ႔ေျပာဆုိခဲ့ဖူးျခင္း မရွိသည္ကုိ အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ ေရးသားရသနည္းဟု မိမိကုိမိမိ ျပန္ေမးၾကည့္ပါသည္။ အေျဖကေတာ့ ဦးဝီရသူ၊ ဦးဣႏၵာစကၠာဘိဝံသတုိ႔ႏွင့္ မိမိအား အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာအတြက္ ညီညြတ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကုိင္ေနၾကျခင္းကုိ သင္းကြဲပ်က္ျပားေစလုိေသာေၾကာင့္ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံသပ္လွ်ဳိေရးသားျခင္းသားျဖစ္သည္။

လာရႈိးပတိပကၡျဖစ္ျပီး ဂဠဳန္နီဆရာေတာ္၊ အာရွအလင္းေရာင္ဆရာေတာ္၊ ဘုရားၾကီးေက်ာင္းတုိက္မွ ဦးေခမာ၊ ေရေတာ္ဆရာေတာ္ ဦးဝိသုဒၶ၊ အစၥလာမ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရာက္ရွိလာပါသည္။ ထုိဆရာေတာ္မ်ားထဲမွ ဂဠဳန္နီဆရာေတာ္ႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးဝီရသူမွ လိပ္စာေပးသည့္အတြက္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိပါသည္။ မိမိထက္ အသက္သိကၡာၾကီးရင့္ေသာ ဆရာေတာ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဂါရဝျပဳ၀တ္ခ်ျပီး “ဘုန္းၾကီးတုိ႔ဘာကိစၥနဲ႔ၾကြလာပါသလဲဘုရား”လုိ႔ ေလွ်ာက္ထား ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဂဠဳန္နီဆရာေတာ္မွ “ဦးဝီရသူနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြပါ ဘာသာေပါင္းစုံ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ကပါ” ဟု ေျပာပါသည္။

မိမိက “ဘာသာေပါင္းစုံ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မွာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ပါတယ္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ျခင္းဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္ မိမိအေနနဲ႔လည္း တကယ္လုိလားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအဖြဲ႕ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ဆုိးတာလည္း တြဲျပီးပါေနတယ္ အဲဒီအခ်က္က အစၥလာမ္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ဦးဇင္းက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ” ဒဲ့ ” ေျပာခဲ့မယ္”လုိ႔ ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက “ေျပာပါ ” လုိ႔ ျပန္ေျပာပါသည္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မိမိက “ကုရ္အန္ၾကမ္းထဲမွာ မိမိဘာသာမွတစ္ပါး တစ္ျခားဘာသာဝင္ေတြကုိ ရန္သူလုိျမင္ရမယ္၊ မိမိဘာသာအား မယုံၾကည္သူတုိ႔ကုိ သတ္ျဖတ္ရမယ္ ဆင္းတုေတာ္ေတြကုိ ဖ်က္ဆီးရမယ္ သက္ေရာက္တဲ့ ညႊန္းၾကားမႈကုိ သင္ၾကားေနတဲ့ အခ်က္ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲ မေနထုိင္ႏုိင္ျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္တယ္ ဒါေၾကာင့္ အခုလာတဲ့ ဘာသာေပါင္းစုံျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ထဲမွ အစၥလာမ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက မိမိဘာသာမွတစ္ပါး အျခားဘာသာဝင္ေတြကုိ ရန္သူလုိျမင္ရမယ္၊ မိမိဘာသာအား မယုံၾကည္သူတုိ႔ကုိ သတ္ျဖတ္ရမယ္၊ ဆင္တုေတာ္ေတြကုိ ျဖတ္ဆီးရမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ေျပာင္းျပန္အေနနဲ႔ မိမိဘာသာမွတစ္ပါး အျခားဘာသာဝင္ေတြကုိ မိမိဘာသာဝင္ေတြနည္းတူ ေမတၱာထားရမယ္ မသတ္ရဘူး ဆင္းတုေတာ္ေတြကုိ မျဖတ္ဆီးရဘူး ရန္သူလုိမျမင္ရဘူး အစရွိသျဖင့္ ေျပာင္းျပန္သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးဖုိ႔ အမိန္႔ေပးႏုိင္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ အမွန္တရားကုိေျပာရဲတဲ့ပုဂၢဳိလ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲရဲတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ ဒီအဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ ပါလား။ မပါရင္ ဘာသာေပါင္းစုံျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ဆုိတဲ့ ဆုိင္းဘုတ္ေအာက္က ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ျခင္းဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ဟာ ဘယ္လုိမွ အသက္ဝင္လာမွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ က်န္ဘာသာသုံးခုကုိ ခုတုံးလုပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ အမွန္တကယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိလုိလာလွ်င္ ထုိအခ်က္ေတြဟာ လုံးဝ(လုံးဝ) မသင္သင့္တဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္တယ္ ” လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါ ဘာသာေပါင္းစုံျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေျပာဆုိျခင္းကုိ မိမိလုိရာဆြဲ ေကာက္ခ်က္ခ်ျပီး မိမိလုံးဝမေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားလုံးအသုံးအႏႈံးမ်ားကုိ ထည့္သြင္း၍ မိမိက ေျပာသေယာင္ သံဃာအခ်င္းခ်င္း သင္းကြဲအထင္လြဲေအာင္ ေရးသားေသာ မိန္းမယုတ္ ခြန္ဒီးယမ္အား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရႈတ္ခ်ပါသည္။

ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္တြင္လည္း ပတိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမွန္တရားမ်ားအား ဓမၼႏွင့္အညီ ေဟာၾကားေနေသာ ဦးဝီရသူကုိ ထုိးခ် ဓမၼႏွင့္အညီ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လုံးဝျငိမ္းခ်မ္းေသာဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား၏ အမွတ္သေကၤတ (၉၆၉)အမွတ္တံဆိပ္ကုိ ထုိးခ်၊ အမ်ဳိးသားေရးကုိ ထုိးခ်၊ ေနၾကျခင္းမွာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ သင္ၾကားေနေသာ ကုရ္အမ္ၾကမ္းထဲက မသင္ၾကားသင့္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕ျဖစ္ေသာ မိမိဘာသာမွတစ္ပါး အျခားဘာသာဝင္ေတြကုိ ရန္သူလုိျမင္ရမယ္ မိမိဘာသာအား မယုံၾကည္သူတုိ႔ကုိ သတ္ျဖတ္ရမယ္ ဆင္းတုေတာ္ေတြကုိ ဖ်က္ဆီးရမယ္လုိ႔သက္ေရာက္တဲ့ ညႊန္းၾကားမႈကုိ သင္ၾကားေနတဲ့အခ်က္ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ မေနထုိင္ႏုိင္ျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒါကိုေတာ့ခ်န္ထားျပီး တစ္လြဲထုိးခ်၍ အစၥလာမ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ဟန္ေဆာင္ေကာင္းေနသ၍ ျပင္ဆင္မသင္ၾကားသ၍ ျငိမ္းခ်မ္းမွန္ကန္ေသာ အမွန္တရားကုိမက်င့္သုံးသ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိင္းရင္းသား တုိင္းရင္းသူမ်ားႏွင့္ ကမၻာသူကမၻာသာအားလုံးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္အမွန္တရားကုိ ပ်က္စီးေစေသာ  အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေနမည္မွာ ေျမၾကီးလက္ခက္မလြဲ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာအေနနဲ႔ 28.5.2013 ညေန(4:51)ခန္႔က လားရႈိးပဋိမကၡျဖစ္စဥ္ကုိ စတင္ဖန္တီးခဲ့သူ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ကုိေနဝင္းအား ဖမ္းဆီးျပီး ဝုိင္းဝန္းရုိက္ႏွက္ၾကစဥ္ ကုိေနဝင္းမွ “ငါ့ကုိသတ္ခ်င္ရင္ သတ္လုိက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကုိ သတ္ရရင္ ငါေက်နပ္တယ္” ဆုိျပီးေျပာေတာ့ မီးရႈိးခံရတဲ့ မေအးေအးဝင္း၏ အမျဖစ္သူ မခင္ဝင္းရည္က ကုိေနဝင္း၏ မ်က္ႏွာကုိ ေျခေထာင္ျဖင့္ ကန္လုိက္သည္ဟု မိမိအား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ (မခင္ဝင္းရီ၏ ဖုန္းနံပါတ္ 09-403725028)

ထုိျဖစ္စဥ္ကုိၾကည့္၍ ကုိရ္အန္က်မ္းပါ မိိမိဘာသာမွတစ္ပါး အျခားဘာသာဝင္ေတြကုိ ရန္သူလုိျမင္ ရမယ္ မိမိဘာသာအား မယုံၾကည္သူတုိ႔ကုိ သတ္ျဖတ္ရမယ္ ဆင္းတုေတာ္ေတြကုိ ဖ်က္ဆီးရမယ္လုိ႔ သက္ေရာက္တဲ့ ညႊန္းၾကားမႈကုိ သင္ၾကားေနတဲ့အခ်က္ကုိ စြဲၿမဲစြာခံယူ၍ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ဘာသာေရးတစ္ခုလုိ က်င့္သုံးရန္ သင္ၾကားေနျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလုိ  ထင္ရွားေပၚလြန္း ေနပါသည္။

မိမိသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမွန္တရားကုိ ဗုဒၶလမ္းစဥ္အတုိင္း ေလွ်ာက္လွမ္းတာ တစ္ဘဝတစ္ခႏၶာ မည္သည့္ပုံစံျဖင့္ အဆုံးသက္သည္ျဖစ္ေစ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာအတြက္ ကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္ ေပးဆပ္သြားမည္ဟု အခုိင္အမာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားျပီးသူျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ဦးဝီရသူ၊ ဦးဣႏၵာစကၠာဘိဝံသ ႏွစ္ပါးစလုံးတုိ႔သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမွန္တရားအတြက္ ဗုဒၶလမ္းစဥ္အတုိင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကတဲ့ ဆရာေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိ၏ အစဥ္အၿမဲေလးစားရေသာ ေနာင္ေတာ္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေသြးခြဲသပ္လွ်ဳိလွည့္စားျခင္းကုိမွ် လက္ခံမည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း ခြန္ဒီးယမ္ႏွင့္အေပါင္းအပါတုိ႔အား ရွင္းလင္းအသိေပးပါသည္။

 

အရွင္အကၤုရ

စိတၱသုခေက်ာင္း

ရွမ္း/ေျမာက္(လာရႈိး)

 

“အစၥလာမ္၏ အဓိပါယ္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးလား?”

အစၥလာမ္၏ အဓိပၸါယ္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိလွ်င္ ဘာလုိ႔ ျငိမ္းခ်မ္းႏုိင္တဲ့ တရားေတြ က်င့္ၾကံေနထုိင္ ရမယ္လုိ႔ ညႊန္းၾကားမႈ သင္ၾကားမႈေတြမျပဳဘဲ ဘာလုိ႔ မျငိမ္းခ်မ္းႏုိင္တဲ့ မိမိဘာသာဝင္မွတစ္ပါး အျခားဘာသာဝင္မ်ားကုိ ရန္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ရန္၊ တုိက္ခုိက္မႈျပဳရန္၊ သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ၾကရန္ ဘာလုိ႔ ညႊန္ၾကားမႈ သင္ၾကားမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကသလဲ…?

အစၥလာမ္၏ အဓိပၸၸၸါယ္က အမိန္႔နာခံျခင္းလား?”

အစၥလာမ္၏ အဓိပၸါယ္က အမိန္႔နာခံျခင္းဆုိလွ်င္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္က မိမိစစ္သားေတြကုိ အမိန္႔ေပးေစခုိင္းေနတဲ့ နယ္ခ်ဲ႕တုိက္ခုိက္ရန္ေစခုိင္းမႈမ်ား၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ဘာသာေရးစစ္ဆင္းႏႊဲမႈမ်ား မိမိႏွင့္ အယူဝါဒမတူလွ်င္ ရန္သူအျဖစ္သတ္မွတ္၍ ညီအကုိ ေမာင္ႏွမ အေဖအေမမ်ားကုိလည္း  ဖယ္ၾကဥ္မႈမ်ား  အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ဟုတ္တာမဟုတ္တာ လာမေျပာနဲ႔ သဘာဝက်တာ မက်တာ လာမေျပာနဲ႔ ခုိင္းတာအကုန္လုပ္ မလုပ္ရင္ အစၥလာမ္မဟုတ္ဘူး လုပ္ရင္ အမိန္႔နာခံရင္ အစၥလာမ္ဆုိတဲ့ အမိန္႔နာခံျခင္းလား?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s