ကုိလိုနီ ဆိုးေမြခံ ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ စစ္တေကာင္းသား ဘဂၤလီမူဆလင္တို႕၏ နယ္သစ္ခ်ဲ႕ေရး ထၾကြမူ စာအုပ္ ထြက္ရွိ

1003185_559496420773502_1500640951_n
credit share arakan news
ကုိလိုနီ ဆိုးေမြခံ ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ စစ္တေကာင္းသား ဘဂၤလီမူဆလင္တို႕၏ နယ္သစ္ခ်ဲ႕ေရး ထၾကြမူ စာအုပ္ ထြက္ရွိ

ရခိုင္မ်ိဳးေစာင့္အုပ္စု ( ARG) မွ ထုတ္ေ၀ေသာ “ ကုိလိုနီ ဆိုးေမြခံ ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ စစ္တေကာင္းသား ဘဂၤလီမူဆလင္တို႕၏ နယ္သစ္ခ်ဲ႕ေရး ထၾကြမူ” စာအုပ္ ထြက္ရွိ လာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။အဆိုပါ စာအုပ္ကို ဆရာ ခိုင္မ်ိဳးေစာင့္ (ဦးေမာင္ဗသိန္း) မွ ေရးသားျပီး အပိုင္း (၂) ပိုင္းခြဲျခားထားျပီး အခန္း ၁၇ ခန္းႏွင့္ စာမ်က္နာ ၅၀၀ နီးပါးခန္႕ ပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမပိုင္း အခန္း (၁)တြင္ ဘိုးေတာ္ဘုရာေခတ္ ရခိုင္ျပည္၌ လူဦးေရ ေလ်ာ့နည္းရျခင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေဖၚျပျပီး အခန္း (၂) တြင္ ျဗိတိသွ်ေခတ္ ရခိုင္ျပည္ရွိ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ လူဦးေရကို ေဖၚျပထားသည္။ ပထမပိုင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ အခန္း ၈ စလံုးမွာ သမိုင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တကြ ျပည့္ျပည့္စံုစံု တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိ္ယပိုင္းတြင္ စစ္တေကာင္းသားတို႕၏ နယ္သစ္ခ်ဲ႕ေရး ၾကိဳးပမ္းမူမွ စျပီး အခန္း (၉) ခန္းပါ၀င္ကာ ျမန္မာႏို္င္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိျပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အေျခအေနမ်ားကို ေရးသားတင္ျပထားျပီး ရခို္င္ျပည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဗမာေခါင္းေဆာင္မ်ားက မည္ကဲ့သို႕ ကုလားဖန္ထိုးကာ မိမိပါတီ မဲအႏိုင္ရေရး အတြက္ မည္သုိ႕ ႏိုိ္င္ငံေရး ကစားခဲ့ၾကပံုမ်ားကို ေဖၚျပထားသည္။

စာအုပ္ ထုတ္ေ၀ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တာ၀န္ခံ ထုတ္ေ၀သူ ဦးခိုင္ထူးက ယခုလို ရွင္းျပသည္။

“ ဂ်ပန္မွာ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ခုႏွစ္က ဘဂၤလီေတြက သမိုင္းလိမ္ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ထုတ္ခဲ့ ပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ကုိ ကြ်န္ေတာ္တို႕က ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ တုန္႕ျပန္တဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ ထုတ္ခဲ့ ပါတယ္။ အဲဒီ တုန္႕ျပန္တဲ့ စာအုပ္နာမည္က “လူ႕အခြင့္အေရး အေရျခံဳ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ စစ္တစ္ေကာင္းအႏြယ္ ဘဂၤလီမူဆလင္တို႕၏ နယ္သစ္ခ်ဲ႕ေရး သမိုင္းလိမ္ကို ေ၀ဖန္ျခင္း” ျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသူကေတာ့ ခိုင္ျမ၀ါ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ ထြက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဂ်ပန္မွာသာမက ကမၻာအႏွံ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ေလာကသားေတြမွာ ရိုက္ခတ္သြားေအာင္အထိ ေအာင္ျမင္သြား ပါတယ္။ အဲဒီအခါ အဂၤလိပ္ ဘာသာနဲ႕ပါ ထုတ္ေ၀ ဖို႕အထိ အၾကံျပဳလာၾကပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ကြ်န္ေတာ့္ အျမင္ က လူ႕အခြင့္အေရးအေရျခံဳ စာအုပ္ဟာ တစ္ဘက္က ေရးသားတာကို တုန္႕ျပန္ ေရးသားထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘဂၤလီေတြရဲ႕ နယ္သစ္ခ်ဲ႕ မႈ အျပည့္အစံု မပါလို႕ ယူဆပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘဂၤလီေတြ နယ္သစ္ခ်ဲ႕မႈ အျပည့္အစံုပါတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ ထုတ္လုပ္ေပးဖို႕ ဆရာ ၾကီး ေမာင္ဗသိန္းကို ကြ်န္ေတာ္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါ တယ္။ သုေတသန စရိတ္အားလံုးကိုလည္း က်ခံ ေပးခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ရခိုင္သမိုင္းစာအုပ္ တစ္အုပ္ျပဳစုေပးဖို႕ ဆရာၾကီးကို ေျပၾကားထားတာလည္း ရွိပါတယ္။ အေၾကာင္းက ကြ်န္ေတာ္တို႕ရခိုင္မွာ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပတဲ့ စာအုပ္စာတန္း အလြန္နည္း ေနတဲ့အတြက္ပါ။ ဆိုေတာ့ ဆရာၾကီးက ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမိုင္း ျဖစ္စဥ္ထဲက ဘဂၤလီေတြရဲ႕ နယ္သစ္ခ်ဲ႕မႈ လုပ္ရပ္ေတြကို ေဖာ္ျပတဲ့ ဒီစာအုပ္ကိုေရးသားေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။”

စာအုပ္ကို ရန္ကုန္ႏွင့္ စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္ ယခုလမွ စတင္ျပီး အခမဲ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ျဖန္႕ခ်ီေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ စာအုပ္မွာ အခမဲ့ ျဖစ္ေသာ္လည္း စာအုပ္ေနာက္ထပ္ ထုတ္ေ၀ ႏိုင္ေရး အတြက္ စာအုပ္ တစ္အုပ္ကို က်ပ္သိန္းခ်ီေပးျပီး ၀ယ္ယူအားေပးမူမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း ကိုခိုင္ထူးက ေျပာသည္။

“ ကုိလိုနီ ဆိုးေမြခံ ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ စစ္တေကာင္းသား ဘဂၤလီမူဆလင္တို႕၏ နယ္သစ္ခ်ဲ႕ေရး ထၾကြမူ” စာအုုပ္ကို ထုတ္ေ၀သျဖင့္ ရရွိေနေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း ကိုခိုင္ထူးက ယခုလို ရွင္းျပ ေျပာဆိုသည္။

“ ဒီစာအုပ္က မထုတ္မီကတည္းက စာမူၾကမ္းအဆင့္ကတည္းက အလြန္အက်ိဳးျပဳေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္က အခန္းေပါင္း ၁၇ ခန္းပါတယ္။ ၁၀ ခန္း ျပီးကတည္းက စာမူၾကမ္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႕က ေကာ္ပီ ကူးျပီး ရခိုင္ပညာ ရွင္ေတြ၊ ရခုိင္သမိုင္းသုေတသီေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ျဖန္႕ခ်ီ ေပးေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထုိပုဂၢိဳလ္ ေတြဟာ ဒီစာအုပ္ထဲက အေထာက္အထား အခ်က္အလက္ေတြ အမ်ားၾကီး ရရွိခဲ့တဲ့အျပင္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး ေခါင္း ေဆာင္ေတြကလည္း ျပႆနာ အေပၚမွာ တူညီတဲ့ အျမင္ ေတြကိုလည္း ရႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္း သုေတသနဌာနက ေဒါက္တာဘေမာင္တို႕ ေလ့လာစံုစမ္းေရး လာလုပ္တဲ့အခါလည္း ဒီစာအုပ္က အလြန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါတယ္။ သမိုင္းသုေတသနဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က တင္ျပခဲ့တဲ့စာတမ္းမွာ ဘဂၤလီေတြရဲ႕ အေျခအေနကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု မီးေမာင္း ထိုးျပ ႏိုင္ခဲ့တာဟာ ဒီစာအုပ္ရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ဤစာအုပ္အား ထုတ္ေ၀ေသာ ရခိုင္မ်ိဳးေစာင့္ အုပ္စု (ARG) မွာ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတြင္ အေျခစုိက္ျပီး ကမၻာ့ ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားတြင္ အဖြဲ႕၏ ရံုးခြဲမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

(နိရဥၥရာ- ၂၇ ဇူလိူင္ ၂၀၁၃)