ရိုဟင္ဂ်ာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တရားခံ ေက်ာ္ျမင့္ တရားေသလြတ္မည္ဟု သတင္းျဖစ္ေပၚ”တရားစီရင္ေရးကို မုတ္ဆိတ္ေငြမ်ား လႊမ္းမိုးသြားၿပီလား။

1014038_184806245022259_402304576_n
# ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤလီလူဦးေရစာရင္း ( ဆြဲ တင္ စစ္ ) စံနစ္ျဖင့္ ေကာက္ယူေရး
လုပ္ငန္းကို ၂၆-၄-၂၀၁၃ ေန႕ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

# ထိုလုပ္ငန္း စတင္လ်ွင္စတင္ခ်င္း ထိုဘဂၤလီမ်ားက စာရင္းအေကာက္မခံဘဲ
” ရိုဟင္ဂ်ာ ရိုဟင္ဂ်ာ ” ဟု ခေလးအစ အမ်ိဳးသမီး လူႀကီးအဆံုး ေအာ္ဟစ္ၾကၿပီး
စာရင္းေကာက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကသည့္တပ္မေတာ္သားမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ၀န္းထမ္းမ်ားအား အျပင္းအထန္ နာက်င္ဒဏ္ရာရေစသည္အထိ အၾကမ္းဖက္ခဲ့ၾကသည္။

# ထိုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူေရး အကန္႕အသတ္မရွိ ရပ္တန္႕ခဲ့ရသည္ ။

# ထိုအၾကမ္းဖက္ အာဏာဖီဆန္မွဳကို ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း အားေပးအားေျမွာက္ႀကိဴးကိုင္၍ ေသာ္လည္းေကာင္းက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ သေကၠျပင္ေက်းရြာမွ ေက်ာ္ျမင့္ (ခ) ေရွာ္မီ အပါအ၀င္ ၇ ဦးအား စစ္ေတြၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းမွ အမွဳတြဲအမွတ္ ပ-၉၉/၂၀၁၃ ျပစ္မွဳဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၈ / ၃၃၃ / ၃၈၅ / ၅၀၆ တို႕ျဖင့္ အမွဳဖြင့္ၿပီး စစ္ေတြခရိုင္တရားရံုး၌ တရားစြဲတင္ခဲ့ပါသည္။

# အမွဳစစ္ေဆးေနစဥ္ကာလအတြင္း ေက်ာ္ျမင့္ (ခ) ေရွာ္မီ သည္ တရားလိုမ်ားျဖစ္သည့္ လ၀က အရာထမ္းအပါအ၀င္ အျခား၀န္ထမ္းမ်ား ၊ တရားလိုျပသက္ေသမ်ား ၊ ဥပေဒရံုး တရားရံုး တို႕မွ အရာထမ္းအမွဳထမ္းမ်ားအား လာဒ္ေငြ ေျမာက္မ်ားစြာ ေပးကမ္းရန္ႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါ အသိုက္အ၀န္းမ်ား မွ ၾကားသိခဲ့ၾကရေပသည္ ။

# ထို႕အျပင္ အထက္ပါတရားခံ ေက်ာ္ျမင့္သည္ ၎၏ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွတဆင့္
ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံသို႕ အသနားခံစာတစ္ေစာင္ေပးပို႕ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထိုစာတြင္ သူသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ စည္းရံုးေရးမွဳးတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ၊
သူ၏ေက်းရြာသို႕တာ၀န္ျဖင့္လာေရာက္ၾကသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား ၊ ၀န္ထမ္းမ်ား။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး တာ၀န္ရွိသူမ်ား အား အနစ္နာခံ၍ ကူညီေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္
ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ စည္းရံုး လွဳပ္ရွားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ စသည္တို႕ပါ၀င္ေၾကာင္း အတြင္းသတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္ ။

# အမွန္ျဖစ္ရပ္မွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ အထက္ပါတရားခံ ေက်ာ္ျမင့္ သည္ မွန္ဇီကုလားသုသာန္တြင္ ကုလားမ်ားအားစုရံုးၿပီး မူဆလင္တို႕အား မဲေပးမွသာလွ်င္ မိမိတို႕ကုလားမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္လာမည္ျဖစ္၍ သူ႕၏ မကင္းရာမကင္းေၾကာင္း
ကုလား တစ္သီးပုဂၢဳလအမတ္ေလာင္း ( အာမိန္ဟင္းဇား ) အားမဲေပးရန္ စည္းရံုးခဲ့ေၾကာင္း ကုလားအခ်င္းခ်င္းအေျပာအရသိရွိခဲ့ၾကရသည္။
ရလဒ္အျဖစ္ အဆိုပါအနီးပတ္၀န္းက်င္ ကုလားရြာမ်ားအားလံုးတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ သည္ ကုလားအမတ္မ်ားထံတြင္ အျပတ္အသတ္ရွံဳးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း မဲရံုမွတ္တမ္းမ်ား အရသိရွိခဲ့ၾကသည္ ။

# ယေန႕ၾကားသိရသည့္ ခိုင္လံုသည့္သတင္းမ်ားအရ အထက္ပါတရားခံ ေက်ာ္ျမင့္ (ခ) ေရွာ္မီ အား အေၾကာင္းေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ယခု ရံုးခ်ိန္းေန႕တြင္ တရားေသလႊတ္ေပးမည္ဟု ၾကားသိရသည္။ ထိုသတင္းေၾကာင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚရွိ
အမ်ိဳးသားေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသည့္ ရဟန္းရွင္လူတို႕သည္ တရားရံုးႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူတို႕အား ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္လ်က္ရွိေနၾကေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

( အဆိုပါတရားခံ ေက်ာ္ျမင့္ သည္ သေကၠျပင္ ။ သဲေခ်ာင္း ။ ေဆးသမား ၊ အုန္းေတာႀကီး ၊ ေဘာဒူဖ ႏွင့္ ပတ္)န္းက်င္ ကုလားရြာမ်ားအားလံုးကို ရိုဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး သူ႕ကိုယ္သူ ရိုဟင္ဂ်ာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟုသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သားျဖစ္သည့္ တရားခံ လွျမင့္ က ၀န္ခံထြက္ဆိုထားေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိရသည္ ။ )

* တရားရံုးအပါအ၀င္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေက်ာ္ျမင့္၏ ေငြမ်က္ႏွာထက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းႏိုင္ငံသားမ်ား၏
မ်က္ႏွာမ်ားဖက္သို႕ အာရံုေရာက္သင့္ပါေၾကာင္း။

မူရင္း -Than Tun Than -Face book
ဓါတ္ပုံ – RSV -Face book

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s