ယာယီ ႏုိင္ငံသားကဒ္ကို မျမင္ဖူးသူမ်ားအတြက္

ယာယီ ႏုိင္ငံသားကဒ္ကို မျမင္ဖူးသူမ်ားအတြက္

ယာယီ ႏုိင္ငံသားကဒ္ (White Card) ကို မျမင္ဖူးသူမ်ားအတြက္..။

( RNDP ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ေၿပာသလုိ ဒီ White Card ဆုိတာ လ.၀.က ဥပေဒအရ အက်ဳံး၀င္ပါသလား..???? ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔ေရာ ကုိက္ညီပါသလား..???

ႏုိင္ငံသားလည္းမဟုတ္၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသားလည္း မဟုတ္တဲ့ လူေတြကုိ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ မဲေပးခြင့္ရခဲ့တာဟာ ကမၻာေပၚမွာ ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမွ ရွိမယ္မထင္…..။ ေတာ္လုိက္တဲ့ အစုိးရ…)KO KYI WIN

WHITE CARD
WHITE CARD

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s