ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္

 

SHARE ARAKAN NEWS

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္

6.7.2013 စေနေန႔၌အမ်ိဳးဘာသာသာသနာထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရဟန္းပ်ိဳမ်ားအဖြဲ႕အား ေအာင္ျမင္စြာဖြဲ႕စီးၿပီးပါ
ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးပါ၏

U WI MA LA

1044807_550457685010709_1618763719_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s