Facebook ေပၚတြင္ ဗုဒၶဘာသာအား ေသးသိမ္ေအာင္ ဘာသာေရး ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လူထုေမာင္ကာဠဳ၊ We Love True ကဲ့သို႔ပင္ မြတ္စလင္ အစြန္းေရာက္မ်ားလည္း ရွိေန

facebookaccount-june27

အစြန္းေရာက္ အခ်ဳိ႕၏ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

အင္တာနက္ သံုးစြဲသူ ျမန္မာမ်ားအၾကား အသံုးျပဳမႈ ျမင့္တက္ေနေသာ လူမႈကြန္ရက္၀က္ဘ္ဆိုက္ Facebook ေပၚတြင္ ဗုဒၶဘာသာအား ေသးသိမ္ေအာင္ ဘာသာေရး ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လူထုေမာင္ကာဠဳ၊ We Love True ကဲ့သို႔ပင္ မြတ္စလင္ အစြန္းေရာက္မ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း အင္တာနက္ သံုးစြဲသူမ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။

ထိုသို႔ ရွိေနေသာ မြတ္စလင္ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ၎တို႔ႏွင့္ အယူအဆ မတူသူမ်ားကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစရန္ ပုဂၢိဳလ္ရး အပုပ္ခ် ေရးသားျခင္းမ်ား၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိျပီး ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

Facebook ေပၚတြင္ ရွိေနေသာ မြတ္စလင္ အစြန္းေရာက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားအနက္ ေမာင္သစၥာ၊ Modh Tauki၊ Myanmar Muslim Media၊ NY Kogyi၊ Mg Mg၊ M Media၊ သမိန္ေပါသြပ္၊ အူးအူးစတီဗင္ႏွင့္ မြတ္စလင္ သူရဲေကာင္းမ်ား စသူတို႔မွာ သိသာထင္ရွားေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ား ျဖစ္ေနၿပီး ထိုစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရးသားျဖန္႔ေ၀ေနေၾကာင္း အင္တာနက္ သံုးစြဲသူမ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။

ထိုသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မဟုတ္ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အျခားေသာ မႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား၌ အသတ္ခံခဲ့ရသူမ်ား၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသူမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ျပဳျပင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မြတ္စလင္မ်ား အသတ္ခံေနရေၾကာင္း၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား လူမ်ဳိးသုဥ္း အသတ္ခံေနရေၾကာင္း ပံုႀကီးခ်ဲ႕ ေဖာ္ျပကာ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ၾကံဖန္တီးမႈမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဗုဒၡဘာသာ၀င္မ်ား၏ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း အၾကမ္းဖက္ လႈပ္ရွားမႈအသြင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကံဖန္တီး ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ဘာသာေရး လံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ယခု ရက္ပိုင္းအတြင္း Time မဂၢဇင္း၏ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ကို ကန္႔ကြက္သူမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားကာ မြတ္စလင္ အစြန္းေရာက္မ်ားက ၎တို႔၏ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ တိုက္ခိုက္ေရးသား ခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အဆင့္အတန္းရွိရွိ တုံ႔ျပန္ေရးသားျခင္း မဟုတ္ဘဲ အပုပ္ခ် တိုက္ခိုက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မြတ္စလင္ အစြန္းေရာက္ သူမ်ား၏ Facebook Account မ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ အူးအူးစတီဗင္ Account တြင္ “ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား ႏိုၾကားေလာ့” ဟု လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့ၿပီး ေသြးျဖင့္ေရးခဲ့ေသာ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား၏သမိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔တြင္ မေျခာက္ခမ္းေသးေၾကာင္း၊ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား၏ မခမ္းေျခာက္ေသးေသာ ေသြးမ်ား၊ မ်က္ရည္မ်ားကို တစ္ရက္တြင္ နားလည္လာႏိုင္ေစေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုးထေလာ့ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားဟူ၍ လံႈ႔ေဆာ္ေရးသားခဲ့သည္။ ထိုလံႈ႔ေဆာ္မႈကို ထပ္ဆင့္ျဖန္႔ေ၀သူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီး Lynn Hpone Thant ဟူေသာ Account တြင္ “ဟိုတျခားဘက္က ေသာက္ပိန္းေတြ လက္စားေခ်ခ်င္တာေတြ၊ အမုန္းေတြ ဟီးဟီးထေနတာပဲ” ဟု ျပန္လည္ေရးသား ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ထို႔အတူ သမိန္ေပါသြပ္ ႀကိဳက္သူမ်ား Facebook Account တြင္ “ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုက အၾကမ္းဖက္ လူသတ္ရမ္းကားမႈေတြကို အားေပးအားေျမႇာက္ လုပ္တဲ့သူနဲ႔ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ခဲ့ေလေတာ့ ဗုဒၶဘာသာပါ ေခါင္းစဥ္တပ္ခံရတာ ဘာဆန္းလဲ” ဟု လည္းေကာင္း၊ ေမာင္သစၥာ Account တြင္ “မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒနဲ႔အတူ သံဃာမ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳေရး သံဃာမ်ား ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀ီရသူ မိန္႔ၾကား” ဆိုသည့္ မမွန္သတင္း တစ္ခုကို လည္းေကာင္း၊ M Media တြင္ “လမ္း ၂၀ ထိပ္တြင္ သကၤန္း၀တ္ သံဃာေတာ္ တစ္ပါးမွ သစ္သားတုတ္ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ရန္စမႈ ျဖစ္ပြား” ဆိုေသာ မမွန္သတင္းကို လည္းေကာင္း၊ Modh Tauki တြင္ “ေခြးေျခာက္ေခြးေတြ မြတ္စလင္ေတြကို တအားမုန္းျပေနတာ ဘယ္ေန႔ မြတ္စလင္ေတြဆီမွာ အၿမီးလာနန္႔ျပမလဲ မသိဘူး။ အဲဒီေန႔ကို စိတ္ရွည္စြာနဲ႔ ေစာင့္စားလ်က္ရွိေၾကာင္း” ဟု လည္းေကာင္း အသီးသီးေရးသားၿပီး ဘာသာေရး လံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ေစရန္ တြန္းအားေပး ေဖာ္ျပမႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ ေနခဲ့ၾကသည္။

မြတ္စလင္ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ လူထုေမာင္ကာဠဳ၊ We Love True တို႔ကဲ့သို႔ပင္ အမည္နာမ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားေသာ္လည္း အဓိပၸာယ္အားျဖင့္ မကြဲျပားေသာ စာမ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေရးသားေနျခင္း ျဖစ္သည္။

မြတ္စလင္ အစြန္းေရာက္မ်ားသည္လည္း ၎တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အျမင္ရွိသူဟု ယူဆရသည့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား သူမ်ားကို အသေရဖ်က္၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး အပုပ္ခ် တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ “အစြန္းေရာက္တာကေတာ့ မေကာင္းဘူးဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လူေတြကို ဘာသာေရးအရ မခြဲဘဲ အစြန္းေရာက္တဲ့လူနဲ႔ အစြန္းမေရာက္တဲ့ လူကိုပဲ ခြဲရမွာပါ။ အစြန္းေရာက္တာကို လံုး၀ဆန္႔က်င္ပါတယ္။ သမၼာသမတ္က်တဲ့ အျမင္ေတြနဲ႔ ေရးသားတဲ့လူေတြ မ်ားမ်ားရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ အခုေတာ့ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြက ဟိုဘက္အစြန္းေရာက္တဲ့လူနဲ႔ ဒီဘက္အစြန္းေရာက္တဲ့လူေတြ တိုက္ေနတဲ့ တိုက္ပြဲလို ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း အြန္လိုင္းမွာ သမၼာသမတ္က်က် ေရးတတ္တဲ့ လူေတြကို လိုက္ၾကည့္ေနတယ္။ အဲဒီလို လူေတြစုဖြဲ႔ၿပီး မ်ားမ်ားေရးၾကဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ကိုေနဘုန္းလတ္က ဆိုသည္။

ဘာသာတိုင္းမွာ အစြန္းေရာက္ေတြ ရွိတယ္။ အေမရိကားမွာေတာ့ မြတ္စလင္ အစြန္းေရာက္ေရာ၊ ခရစ္ယာန္ အစြန္းေရာက္ေရာ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူေတြက ဘယ္အစြန္းေရာက္ကိုမွ လက္မခံပါဘူး။ လံုး၀အားမေပးဘူး။ အစိုးရကလည္း အစြန္းေရာက္ေတြကို ဥပေဒနဲ႔ တိတိက်က် ကိုင္တြယ္တယ္ . . . . .

ဘာသာေရး အေၾကာင္းျပၿပီး အစြန္းေရာက္ကာ ထင္ရာစိုင္းေနသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို မည္သူကမွ် လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

“အစြန္းေရာက္ဆိုရင္ ဘယ္အစြန္းေရာက္ကိုမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္မခံပါဘူး။ ေမြးလာတဲ့ မိသားစုေပၚ မူတည္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာသာေတြ ကြဲျပားသြားရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြက ဒီႏိုင္ငံသားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ လူကိုလူလုိပဲ ျမင္ပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မြတ္စလင္ ဘာသာ၀င္ျဖစ္သူ ကိုပရွီးက ေျပာၾကားသည္။

“ဘာသာတိုင္းမွာ အစြန္းေရာက္ေတြ ရွိတယ္။ အေမရိကားမွာေတာ့ မြတ္စလင္ အစြန္းေရာက္ေရာ၊ ခရစ္ယာန္ အစြန္းေရာက္ေရာ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူေတြက ဘယ္အစြန္းေရာက္ကိုမွ လက္မခံပါဘူး။ လံုး၀အားမေပးဘူး။ အစိုးရကလည္း အစြန္းေရာက္ေတြကို ဥပေဒနဲ႔ တိတိက်က် ကိုင္တြယ္တယ္။ ကမၻာႀကီးကလည္း အစြန္းေရာက္ေတြကို အားမေပးဘူး။ အယ္လ္ကိုင္ဒါကို ဘယ္အစိုးရကမွ တရား၀င္ မေထာက္ခံဘူး။ အယ္လ္ကိုင္ဒါဆိုတာ ၀ရမ္းေျပး အဖြဲ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကားမွာေတာ့ ဘာသာတရားနဲ႔ မၾကည့္ဘူး။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ မျဖစ္မႈ အေပၚမွာပဲ ၾကည့္ပါတယ္” ဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ေနေသာ ဦးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဘာသာေရး အေၾကာင္းျပျပီး အစြန္းေရာက္ သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ေရးသားမႈမ်ားကို လက္သင့္မခံေၾကာင္းႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဆင္ျခင္တုံ တရားျဖင့္သာ ဖတ္႐ႈသင့္ေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။ ဘာသာေရး အေၾကာင္းျပၿပီး အစြန္းေရာက္ သူမ်ား၏ ေျပာဆိုေရးသားမႈမ်ားကို အေရးယူႏိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားလည္း ရွိထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ရာဇသတ္ႀကီး အခန္း ၂၂၊ ရာဇ၀တ္ မကင္းေသာ ေျခာက္လွန္႔မႈ၊ ေစာ္ကားမႈႏွင့္ စိတ္ၿငိဳျငင္ေစမႈမ်ား အခန္းပါ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ဂ) တြင္ မည္သူမဆို ေဖာ္ျပခ်က္ကိုျဖစ္ေစ၊ ေကာလာဟလကိုျဖစ္ေစ၊ သတင္းကိုျဖစ္ေစ ျပဳရာတြင္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာတြင္ သို႔တည္းမဟုတ္ ျဖန္႔ခ်ိရာတြင္ လူအမ်ဳိးအစား အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ လူမ်ဳိးစု အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ရန္ အၾကံရွိလွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ တန္ရာသည့္ အေၾကာင္းရွိလွ်င္ ထိုသူကို ႏွစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေစ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

ထို႔ျပင္ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳေသာ ေနရာကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ယုတ္ညံ့ေစျခင္း၊ လူတစ္စား ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာသာသနာကို ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာသာသနာေရး ယံုၾကည္မႈကို ျဖစ္ေစ ေစာ္ကားျခင္းျဖင့္ ထိုလူတစ္စား၏ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာေရး စိတ္ဓာတ္ကို နာၾကည္းေစရန္ ၾကံရြယ္၍ မသမာစိတ္ျဖင့္ တမင္က်ဳးလြန္ေသာ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ရာဇသတ္ႀကီး အခန္း ၁၅ ဘာသာသာသနာဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား အခန္းပုဒ္မ ၂၉၅ ႏွင့္၂၉၅ (က) အရ ႏွစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံရႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာ မ်ားေပၚတြင္ မိမိ၏ အမည္မွန္ကို မေဖာ္ျပဘဲ သတင္းအမွားမ်ား ထုတ္လႊင့္ျပီး ေသြးထိုးလံႈေဆာ္မႈမ်ား ရွိေနကာ ထိုေရးသားမႈမ်ား မဟုတ္မွန္ေၾကာင္းကို အမွန္တရား ေဖာ္ထုတ္သူမ်ားက ျပန္လည္ေရးသားခ်ိန္၌ ၎တို႔၏ လုပ္ၾကံဖန္တီးမႈမ်ားသည္ အရာမထင္သည့္အျပင္ လုပ္ၾကံသူသာ သိကၡာမရွိသူ ျဖစ္သြားမည္ဟု အင္တာနက္ သံုးစြဲသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

We try extract to who is be radical; be extreme personal from Face book . In Burma has special law for this

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s