တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ Control of Money Laundering Law (CMLL) ျပင္ဆင္ေရးအစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္

တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ Control of Money Laundering Law (CMLL) ျပင္ဆင္ေရးအစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္

1044363_570687329650737_1744830261_n

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၂၇

၂၇-၆-၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ ၁၄ဝဝ အခ်ိန္မွ ၁၇ဝဝ အခ်ိန္ထိ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ Control of Money Laundering Law (CMLL)) ျပင္ဆင္ျပဳစုေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေစာဝင္း ဦးေဆာင္၍ တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏ Control of Money Laundering Law (CMLL) ျပင္ဆင္ေရးအၿပီးသတ္ အစည္းအေဝးအား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ Control of Money Laundering Law (CMLL) ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ေငြေၾကးဆိုင္ရာစုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕၊ တပ္ဖြဲ႕မွူး ရဲမွူးခ်ဳပ္ စိုးၿမိဳင္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးမွ ညြန္ၾကားေရးမွူး ဦးေအာင္နိုင္၊ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွူး ဦးစန္းေဌး၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွူး ဦးေအာင္ေအာင္ခိုင္၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးမွ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွူး ဦးသိန္းနိုင္၊ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွူး ဦးေစာဝင္း၊ ဗဟိုဘဏ္မွ လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွူး ေဒၚေဝေဝေအးႏွင့္ ရဲအရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
http://myanmarpoliceforce.org/index.php?option=com_content&view=article&id=543%3Acontrol-of-money-laundering-law-cmll&catid=110&Itemid=678 တြင္ေဖာ္ျပထားရွိပါသည္။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s