၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႕ထုတ္ တိုင္းမဂၢဇင္းအား ကန္႕ကြက္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႕ထုတ္ တိုင္းမဂၢဇင္းအား ကန္႕ကြက္
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၃

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႕ထုတ္ တိုင္းမဂၢဇင္း Vol 182, No. 1 တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဗုဒၶ၏သားေတာ္ သံဃာတစ္ပါးျဖစ္သူ ဦးဝီရသူအား မ်က္ႏွာဖုံးတင္၍ “THE FACE OF BUDDHIST TERROR” ေဆာင္းပါးအား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘာသာေရးခြဲျခားမႈ မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ ျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံသား အမ်ားစုက ယုံၾကည္ေလးျမတ္စြာ ကိုးကြယ္ၾကေသာ္လည္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃၆၂ တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ သာသနာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာသာသနာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ သာသနာ ႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာတို႕ကို ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအာဏာတည္ေသာေန႕၌ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ရွိေနၾကေသာ ကိုးကြယ္ရာဘာသာမ်ား ဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳသည္” ဟူ၍ ျပဌာန္းထားသည္။

ဗုဒၶဘာသာသာသနာသည္ ကံ ကံ၏ အက်ဳိးကို လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္၍ ရရွိသည့္ အသိအျမင္ကို အေျခခံ၍ လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ ေပးထားသည့္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွ႕ရႈသည့္ ဘာသာတရား ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၏ သားေတာ္မ်ား ျဖစ္သည့္ သံဃာေတာ္ မ်ားသည္လည္း (၂၂၇)သြယ္ေသာ သိကၡာပုဒ္တို႕ကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းၾကရျပီး သာသနာေတာ္ သန္႕ရွင္း၊ တည္တံ့၊ ျပန္႕ပြားေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ထို႕ျပင္ “၉၆၉” အမွတ္တံဆိပ္သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါး၊ ဗုဒၶတရားေတာ္၏ ဂုဏ္ေတာ္(၆)ပါးႏွင့္ သံဃာေတာ္တို႕၏ ဂုဏ္ေတာ္ (၉)ပါးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႕ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္သည့္ ရတနာသုံးပါးကို ရည္ညႊန္းသည့္ သေကၤတ အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္ၿပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေကၤတျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို ညဳိးႏြမ္းေစႏိုင္မည့္ ေနရာဌာနႏွင့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အသုံးမျပဳရန္ သက္ဆိုင္ရာ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အေလးထား ေမတၱာရပ္ခံလ်က္ ရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ ဒီမိုကေရစီလူ႕ေဘာင္ သို႕ အသြင္ကူးေျပာင္းစ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း မလိုလားအပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္ လက္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း၍ ႀကဳိးပမ္း တည္ေဆာက္ေနေသာအခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္ခ်က္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား ျဖစ္၍ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ၊ ဘာသာသာသနာမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေလးစားယုံၾကည္မႈတို႕ႏွင့္အတူ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

တိုင္းမ္မဂၢဇင္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ၍ တည္တံ့လာခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစုကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာေတာ္အေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွားေစျပီး လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဘာသာေပါင္းစုံတို႕အၾကား အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနျခင္းကိုလည္း ထိခိုက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

သို႕ျဖစ္၍ THE FACE OF BUDDHIST TERROR ေဆာင္းပါး ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႕ထုတ္ တိုင္းမဂၢဇင္း Vol 182, No. 1 အား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

[Read More : http://www.president-office.gov.mm/zg/briefing-room/news/2013/06/23/id-3765]

 
 Image

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s