Skip to content

HAPPY BIRTHDAY DAW AUNG SAN SUU KYI (AMAY SUU)

June 18, 2013
graphic design KO MYOE

graphic design KO MYOE

graphic design KO MYOE 88

★ H A P P Y 6 8 S U U ★

ေ ဒၚ ေ အ ာ င္ ဆ န္ း စု ၾက ည္ ၆ ၈ ႏွ စ္ ျပ ည့္ ေ ျမ ာ က္ ေ မြ း ေ န႔ မ ဂၤ လ ာ မွ သ ည္ ကို ယ္ ေ ရ ာ စိ တ္ ပါ က် မၼ ာ ခ် မ္ း သာ အ သ က္ ရ ာ ေ က် ာ္ ရွ ည္ ျပီ း ၊
ဆ ထ က္ တ န္ ပို း သ ာ သ န ာ့ အ က်ိဳး တို င္ း ျပ ည္ အ က်ိဳ း သ ယ္ ပို း ရြ က္ေ ဆ ာ င္္ ႏို င္ ပါ ေ စ ၊ ရ န္ သူ မ်ဳိ း ငါ း ပါ း ဒ ဏ္ မ် ာ း မွ လ ည္ း ေ ဘ း ဘ ယ ာ က င္ း ေ ၀ း ပါ ေ စ။

   NIK NAYMAN      သစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပေသာ ျပည္သူလူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ (၆၈) ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန ့မဂၤလာအခမ္းအနားတြင္ ေမြးေန ့ရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သို ့ ဂုဏ္ျပဳျခင္း။ေလးစားရပါေသာ ေမြးေန ့ရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ …….ယေန ့မဂၤလာရွိေသာ ရက္ျမတ္အခါသမယမွာ ေမြးေန ့ရွင္ က်န္းမာရႊင္လန္း ခ်မ္းေျမ ့ပါေစလို ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ မဲဘန္းျမဳိ ့ေန ျမန္မာမိသားစုမ်ား တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားမွ ဦးစြာ ပထမ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ ေမတၱာပို ့သအပ္ပါတယ္။ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ထိုက္သူကို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္သည္ဆိုေသာ (၃၈) ျဖာမဂၤလာတရားေတာ္ႏွင့္ အညီ ျမန္မာျပည္သူလူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ယေန ့အခ်ိန္အခါသမယတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ မဲဘန္းျမဳိ ့ေန ျမန္မာမိသားစုမ်ား တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားမွ ဂုဏ္ျပဳခြင့္ရရွိသည့္အတြက္ ၀မ္းသာၾကည္ႏူး ျဖစ္ရပါတယ္။ေမြးေန ့ရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့ ေမြးေန ့ မဂၤလာက်င္းပျခင္းႏွင့္အတူ ေမြးေန ့ရွင္ဟာ အထူးဂုဏ္ျပဳထိုက္သူတစ္ဦးျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဂုဏ္ျပဳထိုက္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းမ်ားနဲ ့ ေဖၚက်ဴးေျပာၾကားလိုပါတယ္။ေမြးေန ့ရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၅) ႏွစ္တိုင္ကတည္းက ယခုအခ်ိန္အခါအထိ မိမိရဲ ့ ကိုယ္က်ဳိး မိသားစုအက်ဳိးကို စြန္ ့လႊတ္ျပီး အက်ဥ္းအၾကပ္ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းျပီး၊ တိုင္းျပည္နဲ ့လူမ်ဳိးအက်ဳိးအတြက္ အနစ္နာခံစြန္လႊတ္မွဳေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာနဲ ့အတူ ေပးဆပ္ေနျပီး၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအေပၚ ေမတၱာဂရုဏာရွင္ပီသစြာ ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားဘဲ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳကာ တိုင္းျပည္ရဲ ့ ဂုဏ္သိကၡာ လူမ်ဳိးရဲ ့ဂုဏ္သိကၡာ ျမင့္မားေစတဲ့ အံ့မခန္းဖြယ္ နာရီပိုင္း အခ်ိန္ပိုင္းႏွင့္အမွ် ၾကဳိးစားေဆာင္ရြက္ေနျခင္းဟာ ကြ်န္ေတာ္တို ့အေနနဲ ့ မ်ားစြာ ဂုဏ္ျပဳထိုက္ေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။စြန္ ့လႊတ္အနစ္နာခံျခင္း၊ ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘဲ ေမတၱတရားထားရွိျခင္းတင္မက သူတစ္ပါးႏွင့္အတူ ထူးျခားေတာက္ေျပာင္ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္၀မွဳ ကိုယ္က်င့္တရားေစာင့္ထိန္းမွဳ ဘာသာတရားကိုင္းရွဳိင္းမွဳ ပညာဥာဏ္စြမ္းၾကီးမားမွဳ အေမွ်ာ္အျမင္ၾကီးမားမွဳ ျငိမ္းခ်မ္းမွဳကို အစဥ္ေရွ ့မွဳမွဳ တရားမွ်တမွဳကို လိုလားၾကဳိးစားအားထုတ္မွဳ ခြင့္လႊတ္ၾကင္နာ နားလည္မွဳ၊ မိခင္ႏွင့္သားသမီးသဖြယ္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအေပၚ ရင္၀ယ္သားလို ေႏြးေထြးစြာ ဆက္ဆံမွဳ အစရွိတဲ့ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားကို ျပည္စုံသူ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ေခါင္းေဆာင္ျမတ္တစ္ဦး ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ သစၥာ ေမတၱာ ဂရုဏာ ပညာ စသည့္ အရည္အေသြး အရည္အခ်င္းမ်ားနဲ ့ ျပည့္၀သူျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူထိုက္ ဂုဏ္ျပဳထိုက္ အားကိုးထိုက္ေသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို ့အေနနဲ ့ ယခုလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ – ျမန္မာျပည္သူလူထုေခါင္းေဆာင္ရဲ ့ ေမြးေန ့မဂၤလာအခမ္းအနားကို ႏွစ္ေထာင္အားရေက်နပ္စြာနဲ ့ က်င္းပျပီး လွဳိက္လွဳိက္လွဲလွဲ ဂုဏ္ျပဳရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

လူသားမ်ားအတြက္ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းအသြင္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ေျပာင္းလဲေအာင္သာ ၾကံေဆာင္ၾကရန္ သေဘာထားမေျပာင္းသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ကမၻာ ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆုကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့သည္မွာ ထိုက္တန္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို ့အေနနဲ ့ ယုံၾကည္လက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။

ေမြးေန ့ရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ အေျခအေနနဲ႔ ဇြဲသတၱိကုိ “ဘဲအုပ္က တစ္ရာႏွစ္ရာ မေဗဒါက တစ္ပင္တည္း၊ အယက္အကန္ခံလုိ႔ ေဗဒါပ်ံ အံကုိခဲ ပန္းပန္လွ်က္ပဲ” ဆုိတဲ့ ဆရာႀကီးေဇာ္ဂ်ီရဲ ့ကဗ်ာနဲ႔ တင္စားဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ယခုလက္ရွိမွာလည္း မေဗဒါ အံကိုခဲကာ အားမန္အျပည့္နဲ ့ အခက္အခဲမွန္သမွ်ကို ၾကံ ့ၾကံ ့ခံ ရင္ဆိုင္ေနျပီး ပန္းပန္လ်က္ေနဆဲဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို ့တစ္ေတြအေနနဲ ့ ေတြ ့ျမင္ေနဆဲ ဂုဏ္ယူေနဆဲပါ။

ယေန ့အေျခအေနမွာလည္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးစဥ္ေတြမွာ ျမန္မာျပည္သူ ကမၻာျပည္သူအားလုံးဟာ တခဲနက္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပူေပါင္း ပါဝင္ႀကိဳဆုိေနၾကတာကုိ ၾကည့္လိုက္မယ္ဆုိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆိုုတာ ေဗဒါပင္ေလးတပင္ မဟုုတ္ေတာ့ပါဘူး၊ ျမန္မာ့ေကာင္းကင္မွာသာမက ကမာၻေကာင္းကင္မွာပါ ထိန္လင္းသြားေလာက္ေအာင္ ၾကယ္အေပါင္း ျခံရံထားတဲ့ လျပည့္၀န္းၾကီးလိုု႔ေတာင္ တင္စားဆိုုႏိုုင္ေလာက္ပါတယ္။

ေမြးေန ့ရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေလးစားစြာ ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားမွဳနဲ ့အတူ ကြ်န္ေတာ္တို ့အေနနဲ ့ တူညီေသာ ရင္တြင္းဆႏၵမ်ားကို ေမြးေန ့ရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အသိေပးေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ေမြးေန ့ရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ၀ိုင္း၀န္းအားျဖည့္ေပးဖို ့ စိတ္၏ ခြန္အား ကိုယ္၏ စြမ္းပကားနဲ ့ အျမဲထာ၀ရ ပံ့ပိုး၀ိုင္းရံ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေပးၾကမယ္ဆိုတာကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို ့အေနနဲ ့ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ေမြးေန ့ရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ျပည္သူလူထုအေပၚ တိုက္တြန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့
“ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ တာ၀န္ယူတတ္တဲ့ စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးရိွမွ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစိုးရကို ျပည္သူက ခ်ဳပ္ကိုင္လို႔ရမွာ ျဖစ္တယ္” လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားမွဳကို ကြ်န္ေတာ္တို ့အေနနဲ ့ နားလည္စြာနဲ ့ မိမိတို ့ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ ့ အမိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္မွန္ေသာျပည္သူ ့အစိုးရနဲ ့ တိုင္းျပည္နဲ ့ လူမ်ဳိး ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားေစဖို ့ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကပါမယ္ဆိုတာကိုလည္း ေလးနက္စြာ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ ့ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုတာကေတာ့ ေမြးေန ့ရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ အမိျမန္မာႏိုင္ငံ ေအးခ်မ္းသာယာျပီး ရဟန္းရွင္လူတိုင္းသူျပည္သား ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလုံး ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ၾကကာ ေဘးဘယာေ၀းကြာ လုံျခဳံမွဳ ျပည့္၀ေသာ ဘ၀မ်ား အလ်င္အျမန္ ရရွိၾကပါေစ … ေမြးေန ့ရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္း ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္းႏွင္ ျပည့္၀ျပီး အသက္ရာေက်ာ္ ရွည္ျပီး လိုရာဆႏၵတိုင္း မဆိုင္းမတြဘဲ အလ်င္အျမန္ ရရွိပါေစလို ့ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါတယ္။

မၾကာခင္ က်ေရာက္မယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအနာဂတ္ကာလ၏ ဦးေဆာင္မွဳအခန္းက႑မွာ တိုင္းျပည္ဦးေသွ်ာင္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေမြးေန ့ရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျမင္ေတြ ့ရပါေစ …. ေမြးေန ့ရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အထူးေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ တရားမွ်တစြာ မင္းေကာင္မင္းျမတ္တို ့ရဲ ့ ဂုဏ္အဂၤါျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပိုင္ခြင့္ကို ဧကန္မလြဲ ရရွိပိုင္ဆိုင္ပါေစလို ့ အထူးဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ မဲဘန္းျမဳိ ့ေန ျမန္မာမိသားစုမ်ား တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား။

PHOTO NIK NAYMAN

PHOTO NIK NAYMAN

Happy Birthday to you Daw Aung San Su Kyi.

Happy Birthday to you Daw Aung San Su Kyi.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: