ယခုရက္ပိုင္းမ်ားအတြင္း မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ -MAI PRICE REDUCING

UPDATE 11.JUNE 2013

Air Bagan donated free travel to those who came back from malaysia. They won’t charge a penny

6577_507867442594402_1853370805_n

မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ Air Bagan ေလေၾကာင္းလိုင္း အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံမွ အလုပ္သမားမ်ား ေနရပ္သို႔ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ Air Bagan အေနျဖင့္ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ားအတြင္ အခမဲ့လိုက္ပါစီးနင္းႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္လည္း Air Bagan ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ လစ္လပ္ေနရာမ်ားတြင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားပါက ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသြားရန္ အတြက္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လိုပါက Public Relation Department (ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၅၀၄၂၈၄) သို႔တိုက္ရိုက္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

Thanks MAI (Myanmar Airways International) for reducing the price for the people who are facing difficulties to come back.

Myanmar’s national airline will halve ticket prices for workers who want to return from Malaysia where they face growing violence, it said on Tuesday.

Myanmar Airlines International’s marketing manager Aye Mra Thar said the discount will run from June 12 to July 12, and be available only to citizens working in Malaysia.

965966_10200747022110696_1787399139_o
eleven media
ယခုရက္ပိုင္းမ်ားအတြင္း မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိ၍
ေဆးရံုတက္ေရာက္ ကုသမႈခံေနရသူမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲေတြ႕ေနေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ကေမာၻဇဘဏ္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ကို၀င္းက ကနဦး လွဴဒါန္းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀ အား Eleven Media Group မွတစ္ဆင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ကပုန္း နာေရးကူညီမႈအသင္းသို႔ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ေပးပို႔လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ လိုအပ္ပါက ထပ္မံ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ထို႔ျပင္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ့ျပန္လာလိုသူ
ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဇြန္ ၁၂ ရက္မွ စတင္၍ တစ္လတိတိကို MAI ေလေၾကာင္းလိုင္း ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ခ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။eleven media

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s