ရခိုင္ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရး စတင္ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ရတပ(RNDP) က ALD ထံ တရား၀င္ စာျဖင့္အေၾကာင္းၾကား

By Han Maung Thein

စစ္ေတြ ၊ ၀၃ ဇြန္လ ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News ၊ [ သတင္း ]

 

964705_605143729505205_609366224_o

ရခိုင္ႏွစ္ပါတီ ပူးေပါင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ဇြန္လ (၁၅) ရက္တြင္ စတင္ေတြ႕ဆံုၾကမည့္ အေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ ကိုယ္စား ေဒါက္တာေအးေမာင္က လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ စာကို ယေန႔ညေန ေျခာက္နာရီခန္႔က ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ALD) ထံ ေပးပို႔လိုက္သည္။

စစ္ေတြ ALD ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေပးပို႔ေသာ မိတၱဴမွာ ၿပီးခဲ့ေသာ နာရီပိုင္းအတြင္းေရာက္ရွိသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ALD ရန္ကုန္ဗဟိုသို႔ ေပးပို႔မည့္ မူရင္းစာမွာ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ အတြင္း ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

မၾကာမီက အမ္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ရတပပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ပူးေပါင္းေရးအတြက္ အေျခအျမစ္ရွိရွိ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ အရွိန္ျမင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ စတင္ေျခလွမ္းလွမ္း လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရတပ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးက Coral Arakan News အား ေျပာၾကားသည္။

“အမ်ား ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းခံရသည့္ တတိယအင္အားစုမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႀကိဳတင္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား မပါရွိဘဲ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုကာယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္အတြက္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လူႀကီးမင္းတို႔ပါတီမွ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ (၅) ဦး ႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလိုပါသည္” ဟု အဆိုပါစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၅) ရက္ေန႔ နံနက္ ကိုးနာရီတိတိ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရခိုင္သဟာယ အသင္း ရံုးခန္းတြင္ ရတပဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ရတပ ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ အတြက္ ALD ဘက္မွ မိမိတို႔ သင့္ေတာ္သည္ ဟု ယူဆရာ ALD ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ငါးဦးစာရင္းကို RNDP သို႔ ေပးပို႔ပါရန္ ယင္းစာက ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။

ဖုန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္တကြ ပူးတြဲေဖာ္ျပထားေသာ RNDP ဘက္မွ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွာ ေဒါက္တာေအးေမာင္၊ ဦးသာထြန္းလွ၊ ေဒၚေအးႏုစိန္၊ ဦးစံေက်ာ္လွ၊ ဦးဖိုးမင္း ႏွင့္ ဦးဦးေရႊေမာင္ တို႔ ျဖစ္သည္။

( Coral Arakan News အတြက္္ ဟန္ေမာင္သိန္း ေရးသားသည္။ )

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s