ရခိုင္ျပည္နယ္ ကမ္းေထာင္းႀကီး ကဆုန္လျပည့္ေန႔ လူပ်ိဳအပ်ိဳမ်ား ယဥ္ေက်းေသာ ေယာဂီဝတ္စံုမ်ားျဖင့္ ဆြမ္းပို႔သြားေနပံု ။

photo credit   · ခိုင္  ရခိုင္ျပည္နယ္ ကမ္းေထာင္းႀကီး ကဆုန္လျပည့္ေန႔ လူပ်ိဳအပ်ိဳမ်ား ယဥ္ေက်းေသာ ေယာဂီဝတ္စံုမ်ားျဖင့္ ဆြမ္းပို႔သြားေနပံု ။

579460_524014110967634_1998664499_n-3

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s