MYANMAR NAVY တပ္မေတာ္(ေရ)မွ ဒလျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရခ်ိဳမ်ားျဖန္႔ေဝ

တပ္မေတာ္(ေရ)မွ ဒလျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရခ်ိဳမ်ားျဖန္႔ေဝ

14.MAY 2013 တပ္မေတာ္(ေရ)မွ ေသာက္သံုးေရ ျပတ္လပ္လ်က္ရိွေသာ ဒလျမိဳ႕နယ္ရိွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသို႔ ေရခ်ိဳမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္အက်ိဳး၊မိဘျပည္သူအက်ိဳးတို႔ကို ထာဝစဥ္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအျဖစ္ ဂုဏ္ယူနိုင္ေစရန္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

923473_537564226285737_1638813419_n294828_537563266285833_943235554_n923473_537564229619070_1212980181_n294828_537563272952499_705239446_n923473_537564232952403_14863574_n

RSV:UN အဖြဲ႕အစည္း၊ ALJAZEERA (အယ္ဂ်ားဇီးယား)၊ BBC သတင္းဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းလိမ္လည္မွဳ

14.MAY 2013 RSV
ALJJAZEERA (အယ္ဂ်ားဇီးယား)၊ BBC သတင္းဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားမွ ကုလား ၂၀၀ နီးပါးခန္႕ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္နစ္ျမဳပ္၍ ေသဆံုးဟုသတင္းမွာထုတ္ျပန္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
အဆုိပါေလွသည္ အစုိးရမွ တားျမစ္ထားသည့္ၾကားမွ ခုိးၿပီးထြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အစုိးရ ကုိအပုတ္ခ်ျခင္းသတင္းသာျဖစ္သည္။
အဆုိပါကုလားမ်ားသည္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ရိကၡာရရွိရန္အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသုံးေလးခုတုိ႔တြင္ စာရင္းေပးသြင္းထားၿပီး လိမ္လည္ေနသူမ်ားသာျဖစ္သည္။
ေလွျမဳပ္မႈတြင္ ကုလား ၂၀၀ ခန္႔ပါသည္ဆုိသည္မွာလည္း မမွန္ကန္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္သူမွာ ေလးဆယ္ခန႔္ရွိသျဖင့္ ထုိေလွတြင္ ပါလာသူ စုစုေပါင္းမွာ ၆၀ ခန္႔သာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀ ဦးခန္႔ ေပ်ာက္ဆုံး
ေနေၾကာင္းလည္းသိရသည္။
ကုလားမ်ားသည္ ေလွမထြက္ရအမိန္႔အား လူမသိေအာင္ခုိးထြက္ရာ၌ထုိက့ဲသုိ႔အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းသုိ႔ေရာက္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား
ရုပ္သံသတင္းဌာနမ်ားသုိ႔သတင္းေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာသတင္းမ်ားျဖစ္ေစလုိေၾကာင္းလည္းသိရသည္။
aljazeera အေနျဖင့္ ထုိသတင္းရင္းျမစ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပ၇ာတြင္ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္မပါျခင္းသည္ မီဒီယာစည္းမ်ဥ္းကုိေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။
အဆိုပါ aljazeera သတင္းဌာနသည္ ကုလားမီဒီယာသတင္းဌာနတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္တြင္းပဋိပကၡကို ပိုမိုႀကီးထြားေအာင္လွဳံေဆာ္ေဖာ္ျပေပးေနသည့္သတင္းဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါသတင္းဌာနသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႕ ျပည္နယ္အစိုးရမသိရွိဘဲ ခိုး၀င္ေရာက္ကာ သတင္းလိမ္းမ်ားရိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ေနျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္သက္ေနေသာ ျပည္တြင္းပ႗ိပကၡမ်ားကို ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကသံုးသပ္ေနၾကပါသည္။ ၿပီးခဲသည့္ကာလ(ဆြဲ၊ တင္၊ စစ္) လုပ္ငန္းစဥၤကာလတြင္ ကုလားမ်ားမွ အဆိုပါအစီအစဥ္ကို၀င္ေရာက္ကန္႕ကြက္ေႏွာင့္ယွက္မွဳသည္ ျပည္ပရွိ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ၄င္းတို႕(ကုလား)အား ေသြးထိုးလွဳံေဆာ္မွဳမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု စာရင္းေကာက္ယူေရးအဖြဲ႕အား အၾကမ္းဖက္ေႏွာင့္ယွက္ရာတြင္ပါ၀င္သည့္ ကုလားေက်ာ္ျမင့္၏သားမွ အမွတ္(၂)ရဲစခန္းတြင္ စစ္ေဆးထြက္ဆိုခ်က္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ aljazeera အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားအဖို႕ သတင္းမွားမ်ားဆက္တိုက္ထုတ္လႊင့္ေနပါက ေနာင္အခ်ိန္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႕ လာေရာက္မည့္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းသမားမ်ားအဖို႕ ၿမိဳ႕ခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလာႏိုင္သျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာမွ အဆိုပါသတင္းဌာနမ်ားအား ပိတ္ပင္တားဆီးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံလူထုမ်ားက အလိုရွိေနၾကသည္။ Continue reading “RSV:UN အဖြဲ႕အစည္း၊ ALJAZEERA (အယ္ဂ်ားဇီးယား)၊ BBC သတင္းဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းလိမ္လည္မွဳ”

ATTENTION! Asia Wings Air line founded Mahasen emergency committeeဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မယ့္ျပည္သူေတြကို

Asian Wings Airways will provide charter service for Cyclone Mahasen rescue teams, social organizations, and nongovernmental organizations to possible cyclone-hit areas according to the airlines.

Cyclone Mahasen centered at the southeast of Bay of Bengal could pass Myanmar (northern coast of Rakhine) and East of Bangladesh in the evening of May 16 according to the Department of Hydrology and Meteorology.

Social organizations and NGOs those wish to contribute services to possible cyclone-hit areas are able to assist with charity such as medicine, food and clothing and drinking water.

The airlines said that it has also formed emergency cyclone rescue committee to help out the possible storm victims. Preparations have been made.

Asia wing Air line founded Mahasen emergency committee.
Who want to support Mahasan affected  Area ?? Free transport .
( Medicine, Food, Water, etc )
Contact ( +95) 01515 2577, 515 255, 09 4921 7640, 09 5185 579
ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မယ့္ျပည္သူေတြကို ကူညီေပးမယ့္ မည္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းမဆို အကူအညီေတာင္းလာပါက အကူအညီေပးမယ့္ ပစၥည္းေတြကို ေအးရွား၀င္းေလေၾကာင္းလိုင္းက အခမ့ဲသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးမယ္လို႔ အဲသည္ေလေၾကာင္းလိုင္းက အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။
လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ မဟာစင္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအတြက္ ေအးရွား၀င္းေလေၾကာင္းလိုင္းက အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီကို ဖြ႔ဲစည္းထားၿပီး သည္အဖြ႔ဲအစည္းက တာ၀န္ယူပို႔ေဆာင္ေပးမွာပါ။ ေဘးအႏၱရယ္ေတြအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ကူညီေထာက္ပံ႔ေရးမ်ားျပဳလုပ္လုိတ့ဲ လူမႈ႔ေရးအသင္းအဖြဲေတြ အင္န္ဂ်ီအိုအဖြ႔ဲေတြအေနန႔ဲ မိမိတုိ႔လွဴဒါန္းလုိတ့ဲ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း (ေဆး၀ါး၊ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေရသန္႔ စသည္ျဖင့္)ေတြကိုေဖာ္ျပၿပီးအကူအညီေတာင္းခံလာပါကေအးရွား၀င္းေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ေလယာဥ္ေတြန႔ဲ အခမ့ဲ ကူညီပ့ံပိုးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအးရွား၀င္းေလေၾကာင္းလိုင္းရ႔ဲ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းႏိုင္ပါတယ္။ ေကာ္မတီကိုဆက္သြယ္လိုပါက ဖုန္း ၀၁ ၅၁၅၂၅၇၊ ၅၁၅၂၅၅၊ ၀၉ ၄၉၂၁၇၆၄၀၊ ၀၉ ၅၁၈၅၅၇၉ တို႔ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။
———

ပုဂၢလိကေလေၾကာင္း လိုင္းသစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေရႊျမန္မာ ေလေၾကာင္းလိုင္း၏ ပထမဆံုး ပြဲဦးထြက္ခရီးစဥ္ကို ေလယာဥ္ခ သက္သာစြာျဖင့္ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ စတင္ေျပးဆြဲေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေလေၾကာင္းလိုင္း ၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရွိရသည္။

ထိုင္ခံု ၁ဝ၈ ခံုရွိေသာ အဲဘတ္(စ)ေလယာဥ္ျဖင့္ ေဒသစံ ေတာ္ခ်ိန္နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ရန္ကုန္မွ စတင္ ထြက္ခြာကာ နံနက္ ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ မႏၱေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အျပန္ခရီးစဥ္မွာ မနက္ ၉ နာရီ မိနစ္ ၃ဝ တြင္ မႏၱေလးမွ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည္ျဖစ္သည္။

ခရီးစဥ္တစ္ခုစီအတြက္ ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာေသာ ေလယာဥ္ခကို ၃၂ ေဒၚလာခန္႔ျဖင့္ စတင္ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၆၄ ႏွစ္ၾကာေျပးဆြဲ ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာအဲေဝး (Myanmar Airways) ျပည္ တြင္း ေလေၾကာင္းလိုင္း အျပင္ အျခားပုဂၢလိ ကပိုင္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း ၅ လိုင္းျဖစ္သည့္ အဲမႏၱေလး (Air Mandalay)၊ ရန္ကုန္အဲေဝး (Yangon Airways)၊ အဲပုဂံ (Air Bagan)၊ ေအးရွားဝင္း (Asian Wings)ႏွင့္ အဲကေမၻာဇ (Air Kanbawza) တို႔လည္း ေျပးဆြဲလ်က္ ရွိသည္။

 http://www.myanmarij.com/ပုဂ%E1%81%A2လိက-ေလေ%E1%81%BEကာင္းလိုင္း/

Myanmar: Many Bengali don’t want to move to safe Area to escape Cyclone Mahasen

Many Bengali don't want to move safe Area .
Many Bengali don’t want to move safe Area .

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၃

ရခိုင္ ကမ္း႐ိုးတန္းသို႔ မုန္တိုင္း ဝင္ေရာက္ပါက မုန္တိုင္းႏွင့္ ဒီေရလႈိင္း အႏၲရာယ္ရွိေသာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ကမ္းေျခရွိ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္မ်ားအား အႏၲရာယ္ ကင္းမည့္ ၿမိဳ႕တြင္းေနရာမ်ား၊ နီးစပ္ရာ ဘဂၤါ လီ ရြာမ်ားရွိ စာသင္ေက်ာင္း၊ ဗလီမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ ဝင္မ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အသင့္ ျပင္ဆင္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေရး စီစဥ္ ေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ ရွိသည္။

375003_526545017401976_1918794462_n

ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွ ဘဂၤါလီမ်ား၏ အသက္ေဘး အႏၲရာယ္ႏွင့္ မုန္တိုင္း အႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးတို႔ အတြက္ နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ နည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေျပာဆို စည္း႐ံုး ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ သဲေခ်ာင္း၊ ဒါးပိုင္၊ သကၠယ္ျပင္၊ ေဘာဒူဖ၊ မန္စီ၊ ေခါင္းဒုကၠာ၊ ေဆးသမားႀကီး၊ အုန္းေတာ၊ အေနာက္စံျပ ေနရာမ်ားရွိ ဘဂၤါ လီ ဒုကၡ သည္မ်ားက ၎တို႔၏ လက္ရွိ တဲေနရာမ်ား ဆံုး႐ႈံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပလ်က္ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ စီစဥ္မႈအား သေဘာမတူ ျငင္းဆန္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

http://www.myawady.com.mm/allnews/headline/item/13704-2013-05-14-09-12-36

MYANMAR National Disasters Preparedness Central Committee prepare for evacuation-VIDEO

Published on 14 May 2013

MRTV May 14, 2013 8:29am
Chairman of National Disasters Preparedness Central Committee Vice President U Nyan Tun and officials from the Management Committee are going to make close supervision based in Ann of Rakhine State starting from the 14th.
Military aircrafts, helicopters, vessels and vehicles are getting ready for evacuation and medical teams and other supportive teams were also formed.

Rakhine Inter-Agency Contingency Plan 5 April 2013

People move to safe area by Army ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ မုန္တုိင္း ဒီေရ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏုိင္သည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား အား ေရႊ႕ေျပာင္းေပး

————
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔၀င္ေရာက္လာသူမ်ားစား၀တ္ေနေရးအခက္အခဲမ်ား ရွိေနေၾကာင္းသိရွိရ
RAKHINE STRAIGHT VIEW
PIC RAKHINE STRAIGHT VIEW

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔၀င္ေရာက္လာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ပုံျဖစ္သည္။ထုိသုိ႔ထြက္ေျပးလာရျခင္းမွာ ယင္းႏုိင္ငံတြင္ ဘဂၤလီမ်ား၏ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ ၿပီး စား၀တ္ေနေရးႏွင့္လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေရးအတြက္ လုံး၀အဆင္မေျပေတာ့သည့္အတြက္ ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။
ယခုခါတြင္ မိသားစု ၁၈၀ ခန္႔ႏွင့္ လူဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသုိ႔ေရာက္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ အဆင္ေျပသလုိ ေနရၿပီး စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ခက္ခဲမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။
ယင္းအတြက္လည္း စစ္ေတြၿမိဳ႕အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္အလႈေငြမ်ားေကာက္ခံလ်က္ရွိၿပီး ထိုသူတုိ႔ ကုိကူညီရန္ျပင္ဆင္ေနၾကေၾကာင္းသိရသည္။
ထြက္ေျပး၀င္ေရာက္လာသူမ်ားထဲတြင္ ရခုိင္၊သက္၊ဒုိင္းနက္၊ၿမိဳ႕လူမ်ိဳးမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

RSV

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၃
941530_451892021569739_1274695084_n
ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆုိင္ကလုန္း မုန္တုိင္း မဟာ စင္ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း မုန္တိုင္းဒီေရ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ ပင္ လယ္ ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအား ယေန႔ ညေနပိုင္းမွ စတင္၍ ဒီေရလႊမ္းမိုးမႈ ကင္းေဝးမည့္ ကုန္းေျမ ေနရာမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးလ်က္ ရွိရာ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ ပလႅင္ျပင္ ေက်းရြာမွ သံဃာ ငါးပါးႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု ၉၆ စု၊ လူဦးေရ ၃၈၈ ဦးတို႔အား စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ က်ိတ္ေတာ္ကုန္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ရဲႏြယ္စု ရပ္ကြက္ရွိ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမွ အိမ္ေထာင္စု ၅၂ စု၊ လူဦးေရ ၃၆၅ ဦးတို႔အား အမွတ္(၄) အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္းသို႔လည္းေကာင္း တပ္မေတာ္ သားမ်ားက တပ္ပိုင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ကူညီ ေရႊ႕ေျပာ င္း ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိ သည္။
—————
အလ္ဂ်ာဇီးယား , AP အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသတင္း႒ာနအခ်ိဳ.သတင္းလိမ္ရန္ ႀကိဳးစား
419666_526537077402770_1358395591_n

မဟာဆန္ ဆိုင္္ကလုန္း မုန္တိုင္းလကၡဏာ ေရွ႕ေျပးမ်ား ျပလာၿပီ
မဟာဆန္ ဆိုင္္ကလုန္း မုန္တိုင္းလကၡဏာ ေရွ႕ေျပးမ်ား ျပလာၿပီ

ေပါက္ေတာၿမိဳ.နယ္ ငွက္ေခ်ာင္း ဒံုရြာမွ ဘဂၤလီ ကုလား ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္.သည္ မိမိတို.ကိုယ္ပိုင္
အစီအစဥ္ျဖင့္ စက္ေလွတစ္စင္းႏွင့္ စစ္ေတြ သဲေခ်ာင္းသို. ထြက္လာၾကရာ စစ္ေတြျမစ္၀ ပြဲၾကည့္ေတာင္အနီးတြင္ ယေန.( ၁၄-၅-၂၀၁၃ ေန.) အာရုဏ္တက္ ခန္.တြင္ နစ္ျမဳတ္သြားသည္။
ယေန.နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီ ခန္.ထိ ထိုနစ္ျမဳတ္မွဳမွ လူဦးေရ ၃၀ ေက်ာ္ခန္.ကို အသက္ရွင္လ်က္ ဆယ္ယူရရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္ ။

### ထိုျဖစ္စဥ္အား စစ္ေတြၿမိဳ.သို.ေရာက္ရွိေနေသာ အလ္ဂ်ာဇီယား, AP အပါအ၀င္
ႏိုင္ငံျခားသတင္း႒ာန အခ်ိဳ.က မဟာဆန္ မုန္တိုင္း အႏၱရာယ္မွ တိမ္းေရွာင္ခိုလွံဳရန္အတြက္ တပ္မေတာ္က အတင္းအဓမၼ ေခၚယူလာရာမွ နစ္ျမဳတ္ၿပီး ဘဂၤလီမ်ား အားလံုးနီးပါး အသက္ဆံုးရွံုး
ခဲ့ရေၾကာင္း လုပ္ႀကံလီဆယ္ သတင္းဖန္တီးလ်က္ရွိၾကေၾကာင္း သဲေခ်ာင္းကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ဖက္သို.ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ား၏ သတင္းေပးပို.ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္ ။

ဘဂၤလီမ်ား မိမိအစီအစဥ္ျဖင္.ထြက္လာၾကျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သဲခံုေက်းရြာတြင္ အသက္ရွင္လ်က္ ဆယ္ယူရရွိသည့္ ဘဂၤလီအမ်ိဳးသမီး ၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိရသည္ ။
ေလးရွင္းေတာင္ မီးျပတိုက္ေဟာင္းကၽြန္း တြင္လည္း နစ္ျမဳတ္ရာမွ လြတ္ေျမာက္လာသူ
ဘဂၤလီ ၃-၄ ဦးခန္.ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည္ ။

Posted by Than Tun Than