ေမ ၁၂ ရက္ေန႕ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဦးကိုကိုၾကီး၊ ဦး သူရ ( ဇာဂနာ) တို႕ နဲ႕ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းျဖစ္ပါတယ္။

ေမ ၁၂ ရက္ေန႕ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဦးကိုကိုၾကီး၊ ဦး သူရ ( ဇာဂနာ) တို႕ နဲ႕ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းျဖစ္ပါတယ္။
253355_391761194270822_252187501_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s