U WIRA THU “မိုးထဲေလထဲ အႏၲရာယ္ကင္း ပရိတ္ရြတ္ဖတ္ပြဲ”

10.MAY 2013

စ်းခ်ဳိေတာ္၊ ေျမညီထပ္၊ သရဖီ(စီ)ရုံ၊ ေစ်းသူေစ်းသားတို႔၏ အႏၲရယ္ကင္း ပရိတ္တရားနာပြဲကုိ ၈-၅-၂၀၁၃- မြန္းလြဲ (၃း၀၀)နာရီတြင္ က်င္းပရာ သီလယူ ပရိတ္နာရင္း မိုးရြာသျဖင့္ ေရစက္ခ်၍ အျမန္ရုပ္သိမ္းလိုက္ရေၾကာင္း၊ ဦးဝီရသူ အပါအဝင္ မစုိးရိမ္နာယကဆရာေတာ္ငါးပါး ၾကြေရာက္ခ်ီးေျမႇာက္ကာ၊ အႏၲရယ္ကင္း ကမၼဝါစာ ရြတ္ဖတ္ခ်ိန္တြင္ ထီမ်ားမုိးေပးထားရေၾကာင္း၊ မုိးၾကီးလာ၍ အႏုေမာဒနာတရားပင္ နာယူခြင့္ မရခဲ့ေၾကာင္း ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားက ေျပာျပခဲ့ၾကပါသည္။

964306_262084130601769_1285499524_o

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s