President U Thein Sein’s Speech regarding the Rakhine Investigation Commission Report -BURMESE

President U Thein Sein’s Speech regarding the Rakhine Investigation Commission Reportရခိုင္ၿပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ား စံုစမ္းေရးေကာ္မ႐ွင္အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ေၿပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းMon, 05/06/2013 – 17:40

ေနၿပည္ေတာ္ ေမ ၆

923140_10200562174249615_559638834_n

ဒီကေန႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ၿမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရး ၿဖစ္စဥ္ မ်ားဟာ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ေပါက္ဖြားခဲ့တဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ေရ႐ွည္တည္တံ့မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ၿဖစ္စဥ္၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အေၿခၿပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္သို႔ ကူးေၿပာင္းမႈၿဖစ္စဥ္နဲ႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရး စနစ္မွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ႐ွင္သန္ေသာ ေခတ္မီအမ်ိဳးသားစီးပြား ပံုစံခ်တည္ေဆာက္မႈ ၿဖစ္စဥ္ေတြကို ေဖာ္ေဆာင္္လ်က္႐ွိတဲ့ သံုးပြင့္ဆိုင္ အၿပိဳင္ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးအေနနဲ႔ အခုလို ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ၿပည့္ႏွက္ေနတဲ့ အေၿပာင္းအလဲေတြကို ေအာင္ၿမင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကမယ္ ဆိုရင္ၿဖင့္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္း စီရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ႐ွင္သန္ႏိုင္တဲ့ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း တစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလွပတဲ့ အနာဂတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိထားေပမယ့္ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အမွားမခံႏိုင္တဲ့ အေၿခအေန၊ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးလည္း ၿဖစ္တဲ့ အတြက္ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ေ႐ွ႕တန္းတင္တဲ့၊ လဲြမွားတဲ့ အယူသီး အစြန္းေရာက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈေတြနဲ႔ အႏၲရာယ္ေတြကို ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ေ႐ွာင္လဲႊႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီမွာ တာဝန္႐ွိေၾကာင္း အေလးအနက္ ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ရခိုင္ၿပည္နယ္မွာ ၿဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ပဋိပကၡေတြရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားကို စနစ္တက် ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖို႔နဲ႔ အလားတူ ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံမၿဖစ္ပြားေစဖို႔ ဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ရခိုင္ၿပည္နယ္ပဋိပကၡမ်ား စံုစမ္းေရးေကာ္မ႐ွင္ကို ဖဲြ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ ခဲ့ပါတယ္။ ယင္းေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၉)ရက္ေန႔မွာ တရားဝင္ ထုတ္ၿပန္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာကို အေသအခ်ာ ေလ့လာ ဖတ္္႐ႈၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဘက္ေပါင္းစံုကေနစနစ္တက် အေသးစိတ္ ေလ့လာ သံုးသပ္ၿပထား တာကို ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး ၿပည့္စံုေကာင္းမြန္တဲ့ အစီရင္ခံစာတစ္ခု ၿဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ေတြ႕႐ွိရမွာၿဖစ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖဲြ႕ဝင္ မ်ားရဲ႕ ေစတနာထား ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ၿပဳရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ရခုိင္ၿပည္နယ္ပဋိပကၡမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ဟာ လက္႐ွိ အေၿခအေနကို လက္ေတြ႕က်တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ ကိုင္တြယ္ ေၿဖ႐ွင္းၿပီး အနာဂတ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏုိင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရးကို ေရွး႐ႈတဲ့ ဦးတည္ခ်က္မ်ားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ၿဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သမိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို ပစ္ပယ္မွာ မဟုတ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္္တို႔ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္း ဆိုးေမြမ်ားထဲက ရုန္းထခဲြထြက္ဖို႔ လိုအပ္မွာၿဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ကို ေ႐ွး႐ႈတဲ့ အေၿဖ႐ွာေဖြမႈေတြကို ၿပဳလုပ္ၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမွာ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ဒီမိုကေရစီ ေရခ်ိန္နိမ့္ပါးခဲ့ၿခင္းနဲ႕ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿခင္းဆိုတာ ေတြေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ၊ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းေတြ၊ အခ်င္းခ်င္း မယံုၾကည္မႈေတြ၊ စီးပြားေရးနိမ့္က်မႈေတြနဲ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ခဲ့မႈဆိုတဲ့ ခါးသီးတဲ့ဒဏ္ေတြကို ခံစားခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒီဒဏ္ရာေတြကို ကုစားႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေနရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းမိမိတို႔ ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရားကို လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆိုခြင့္ ရရွိေစဖို႕ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကိုလည္း မၿဖစ္ မေန တစ္ပါတည္း ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ေနရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ မတူညီတဲ့ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈေတြကို လြတ္္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ ႐ွိဖုိ႔႔အတြက္ အေၿခခံအႏွစ္သာရဟာ ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္း အၿပန္အလွန္ေလးစားမႈပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအၿပန္အလွန္ ေလးစားမႈ႐ွိမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြ ေနထိုင္ႏိုင္မွာလည္းၿဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႔ အစဥ္ေလးစား ကာကြယ္ ေပးသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေၿခခံအႏွစ္သာရတစ္ခုၿဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ေၿပာဆုိပိုင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒီအခြင့္အေရးကိုအလဲြသံုးၿပီး အမုန္းတရားကို တုိးပြားေစတဲ့ ေၿပာဆိုမႈမ်ား၊ လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားဟာ ပဋိပကၡမ်ားကိုပိုမို ႀကီးထြားေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ သတိၿပဳရမယ့္ အခ်က္တစ္ခုဟာ အခြင့္အေရးတစ္ခုကို လဲြမွားစြာ အသံုးခ်ၿခင္းဟာ အၿခားအခြင့္အေရးမ်ားကို ဆံုး႐ံႈးေစတယ္ ဆိုတာကိုသတိၿပဳရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားရဲ႕ဘုရား၊ ေက်ာင္းကန္၊ ေစတီပုထိုးမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားရဲ႕ ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းမ်ား၊ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားရဲ႕ ဗလီေတြနဲ႔ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားရဲ႕ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားအတူ ယွဥ္တဲြတည္႐ွိေနၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကားမွာလည္း သမိုင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့လူမႈေရး သဟဇာတ ႐ွိၿပီးၿဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ၿပည္နယ္မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡမ်ားရဲ႕ ဇာစ္ၿမစ္မ်ားၿဖစ္တဲ့ လူဦးေရေပါက္ကဲြမႈ ၿမင့္မားတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံနဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနမႈ၊ ကိုလိုနီစနစ္ရဲ႕ အေမြဆိုး၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္တဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း ႏွစ္ခုလံုးရဲ႕ လူမႈစီးပြား အေထြေထြ နိမ့္က်မႈမ်ားစတဲ့ အခ်က္ေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ရခိုင္နဲ႔အစၥလာမ္ ဘာသာ ကိုးကြယ္တဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းႏွစ္ခုရဲ႕ ပဋိပကၡကို ဗုဒၶဘာသာမ်ားနဲ႔ မြတ္စလင္မ်ား ၾကားမွာ ၿဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡအၿဖစ္ က်ဥ္းေၿမာင္းတဲ့အၿမင္နဲ႔ လဲြမွားစြာပံုေဖာ္ေနၿခင္း၊ ႐ႈၿမင္ေနၿခင္းဟာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ၿပႆနာမ်ားကို ေၿဖ႐ွင္းရန္ ပိုမိုခက္ခဲေစမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တဲြအေနနဲ႔ မိတၳီလာနဲ႔ ဥကၠံၿမိဳ႕မ်ားမွာ ၿဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡမ်ားဟာလည္း ဘာသာေရး ၿပႆနာမ်ားအၿဖစ္ မွားယြင္းစြာ ပံုေဖာ္ခဲ့ၿခင္းရဲ႕ အက်ိဳးဆက္မ်ားအၿဖစ္ ႐ႈၿမင္ႏိုင္ပါတယ္။

ရခိုင္ၿပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေၿဖ႐ွင္းရာမွာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ အႀကံၿပဳခ်က္မ်ား အနက္အဓိကအခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရင္ ပထမ ဆံုးေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ အခ်က္ဟာ နယ္ေၿမေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံမၿဖစ္ပြားေရးအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေရးပဲ ၿဖစ္ပါတယ္္။

တာဝန္႐ွိတဲ့ လံုၿခံဳေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား အေနနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး ကိစၥရပ္မ်ားမွာအၿပည့္အဝ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အခြင့္အာဏာမ်ား အသံုးၿပဳ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ ၿပည္သူ႔၀န္ထမ္း က်င့္၀တ္နွင့္အညီ ဘက္လုိက္မႈမရွိဘဲ ဥပေဒအရတိတိက်က် လုိက္နာေဆာင္ရြက္ ေစဖုိ႔ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၫႊန္ၾကားအမိန္႔ေပးထားၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ၿဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုလည္း ဘက္လိုက္မႈ မ႐ွိေစဘဲ ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္မ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသူမ်ားအတြက္လည္း ကယ္ဆယ္ေရး၊ ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးမ်ား ကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္သြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။ အထူးသၿဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ မိုးမက်မီ အမိုးအကာေအာက္ အခ်ိန္မီေရာက္႐ွိေရး၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအာဟာရ ၿပည့္ဝေစေရး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာက်င္မႈမ်ားႏွင့္ မလံုၿခံဳမႈမ်ားကို ကုစားေပးႏိုင္ေရး၊ ကူးစက္ေရာဂါ မ်ားကို ဟန္႔တားေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ ေဒသစီးပြားေရး ပံုမွန္ အေၿခအေန ၿပန္လည္ေရာက္႐ွိေရးနဲ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတို႔ကို အလ်င္္အၿမန္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားကိုလည္း ရယူသြားမွာ ၿဖစ္ၿပီး ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ၾကမယ့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း အစိုးရအေနနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ကာလမ်ားက ရခိုင္ၿပည္နယ္အတြင္းမွာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရး ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ရဲ႕ လုပ္နည္း ကိုင္နည္း အမွားမ်ားေၾကာင့္ ၿပႆနာမ်ား ပိုမို႐ႈပ္ေထြးနက္႐ိႈင္းခဲ့တာဟာလည္း ၿငင္းဆို၍ မရသည့္အမွန္တရား ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လက္႐ွိ အေၿခအေနအရ ရခိုင္ၿပည္နယ္မွာ ဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ၾကမယ့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အေနနဲ႔လည္း အသိုက္အဝန္းႏွစ္ခု အၾကား ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစမယ့္ ကိစၥရပ္မ်ား မၿဖစ္ေပၚဖို႔အတြက္ ေဒသတြင္းမွာ ၿဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္လိုက္နာၾကဖို႔နဲ႔ ႏွစ္ဖက္ လူ႔အသိုက္အဝန္း ႏွစ္ခုလံုးရဲ႕ ယံုၾကည္ေထာက္ခံမႈကို ရယူရန္ ႀကိဳးစားၾကဖို႔လည္း တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

ထုိ႔အၿပင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အႀကံၿပဳခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ ပဋိပကၡမ်ားပုိမုိ ဆုိး၀ါးမလာေရးအတြက္ တရားမဝင္ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္ လာသူမ်ားကို ဟန္႔တားေရးနဲ႔ ထိေရာက္စြာ အေရးယူၿခင္းတို႔အတြက္ လိုအပ္မယ့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား ကိုလည္း ခ်မွတ္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသား ၿဖစ္ခြင့္႐ွိသူမ်ား ႏိုင္ငံသားၿဖစ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား ကိုလည္း ေရတို၊ ေရ႐ွည္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လူမႈေရးသဟဇာတၿဖစ္မႈ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ရခိုင္ၿပည္နယ္ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔အတြက္ ေရ႐ွည္အစီအမံ မ်ားနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ရာမွာ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ား စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မ႐ွင္ ရဲ႕ အႀကံၿပဳခ်က္မ်ားကို အေၿခခံ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ၿဖစ္ေသာ္လည္း အၿခားမတူညီသည့္အၿမင္မ်ားနဲ႔ အႀကံၿပဳခ်က္မ်ား ကိုလည္း အေလးထား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လက္႐ွိမွာ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးနဲ႔ ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို အလ်င္အၿမန္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ရခိုင္ၿပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဗဟိုေကာ္မတီကို ဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့ ပါတယ္။ ရခိုင္ၿပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီရဲ႕ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ား စံံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မ႐ႇင္ရဲ႕ ေလ့လာ အႀကံၿပဳ တင္ၿပခ်က္မ်ားနဲ႔ အၿခားေဆာင္႐ြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္ေၿမစိုးမိုးေရး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး၊ ေဒသတြင္း ယာယီေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ၿပန္လည္ ထူေထာင္ေရး၊ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆဲြေရးဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ(၇) ခုကိုလည္း မတ္လ (၂၉)ရက္ ေန႔မွာ ထပ္မံဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ပဋိပကၡကို ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးစတဲ့ ႐ႈေထာင္းေပါင္းစံုကေန အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ ဦးေဆာင္မႈေပးၿပီး တိက်ၿပတ္သားစြာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ၿဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။

ရခိုင္ၿပည္နယ္ပဋိပကၡမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မ႐ွင္၏ အစီရင္ခံစာပါ ေတြ႕႐ွိခ်က္ မ်ားကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရာမွ ရ႐ွိလာတဲ့ သင္ခန္းစာ တစ္ရပ္ကေတာ႕ ယခင္ က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၿမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္္အေနနဲ႔ ေၿပာၾကားလုိတာကေတာ့ လက္႐ွိႀကံဳေတြ႕ေနေသာ ၿပႆနာမ်ားကို ေၿဖ႐ွင္းရာမွာ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္အၿပစ္တင္ၿခင္းမ်ား ရပ္တန္႔ၿပီး လက္႐ွိအေၿခအေနကို လက္ေတြ႕ က်တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ ကိုင္တြယ္ေၿဖ႐ွင္းၿပီး အနာဂတ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ႏုိင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရးကို ေရွး႐ႈတဲ့ ဦးတည္ခ်က္မ်ားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီ ၿဖစ္ေၾကာင္းဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ၿပည္နယ္ အေရးကိစၥကိုကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႔ ရခိုင္ၿပည္နယ္အတြင္းမွာ မူလကေရာက္႐ွိေနၾကတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္ သူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အေနၿဖင့္သူတို႔ရဲ႕ အေၿခခံ ရပိုင္ခြင့္မ်ားနဲ႔ အခြင့္အေရးမ်ားကို လက္ေတြ႕အက်ဆံုး နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမွာ ၿဖစ္သလို ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ခံစားမႈႏွင့္ လိုလားခ်က္မ်ား ကိုလည္း လံုးဝလ်စ္လ်ဴ႐ႈမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေၿပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s