HUMAN RIGHTS WATCH GOES TO SAUDI ARABIA FOR BEGGING MONEY ?

NO INTERNATIONAL MEDIA PICK THIS POST?? HRW WATCH ON “RAKHINE CONFLICT”, NOW YOU KNOW-READ

democracy for burma

Human Rights Watch (HRW), the “globally respected” human rights NGO,

 

HRW – Human Rights Watch အဖြဲ႕အေၾကာင္းပါ၊ အၾကမ္းဖက္မႉကိုအားေပးတဲ့သူေတြကို HRW ကေရြးခ်ယ္ျပီးဆုေပးတဲ႔အတြက္ေဝဖန္ခံေနရပါတယ္၊ ဒိအဖြဲ႕ဟာေဆာ္ဒီကသေငွးေတြဆီကရန္ံု ပံုေငြနဲ႔ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ဖတ္ၾကည့္ပါ။

Shame on Human Rights Watch – Who finance you? 

A delegation from Human Rights Watch was recently in Saudi Arabia. To investigate the mistreatment of women under Saudi Law? To campaign for the rights of homosexuals, subject to the death penalty in Saudi Arabia? To protest the lack of religious freedom in the Saudi Kingdom? To issue a report on Saudi political prisoners?

No, no, no, and no. The delegation arrived to raise money from wealthy Saudis by highlighting HRW’s demonization of Israel. An HRW spokesperson, Sarah Leah Whitson, highlighted HRW’s battles with “pro-Israel pressure groups in the US, the European Union and the United Nations.” (Was Ms. Whitson required to wear a burkha, or are exceptions made for visiting anti-Israel “human rights” activists”? Driving a…

View original post 531 more words

President U Thein Sein’s Speech regarding the Rakhine Investigation Commission Report -BURMESE

President U Thein Sein’s Speech regarding the Rakhine Investigation Commission Reportရခိုင္ၿပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ား စံုစမ္းေရးေကာ္မ႐ွင္အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ေၿပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းMon, 05/06/2013 – 17:40

ေနၿပည္ေတာ္ ေမ ၆

923140_10200562174249615_559638834_n

ဒီကေန႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ၿမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရး ၿဖစ္စဥ္ မ်ားဟာ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ေပါက္ဖြားခဲ့တဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ေရ႐ွည္တည္တံ့မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ၿဖစ္စဥ္၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အေၿခၿပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္သို႔ ကူးေၿပာင္းမႈၿဖစ္စဥ္နဲ႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရး စနစ္မွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ႐ွင္သန္ေသာ ေခတ္မီအမ်ိဳးသားစီးပြား ပံုစံခ်တည္ေဆာက္မႈ ၿဖစ္စဥ္ေတြကို ေဖာ္ေဆာင္္လ်က္႐ွိတဲ့ သံုးပြင့္ဆိုင္ အၿပိဳင္ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးအေနနဲ႔ အခုလို ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ၿပည့္ႏွက္ေနတဲ့ အေၿပာင္းအလဲေတြကို ေအာင္ၿမင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကမယ္ ဆိုရင္ၿဖင့္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္း စီရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ႐ွင္သန္ႏိုင္တဲ့ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း တစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလွပတဲ့ အနာဂတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိထားေပမယ့္ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အမွားမခံႏိုင္တဲ့ အေၿခအေန၊ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးလည္း ၿဖစ္တဲ့ အတြက္ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ေ႐ွ႕တန္းတင္တဲ့၊ လဲြမွားတဲ့ အယူသီး အစြန္းေရာက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈေတြနဲ႔ အႏၲရာယ္ေတြကို ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ေ႐ွာင္လဲႊႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီမွာ တာဝန္႐ွိေၾကာင္း အေလးအနက္ ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ရခိုင္ၿပည္နယ္မွာ ၿဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ပဋိပကၡေတြရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားကို စနစ္တက် ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖို႔နဲ႔ အလားတူ ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံမၿဖစ္ပြားေစဖို႔ ဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ရခိုင္ၿပည္နယ္ပဋိပကၡမ်ား စံုစမ္းေရးေကာ္မ႐ွင္ကို ဖဲြ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ ခဲ့ပါတယ္။ ယင္းေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၉)ရက္ေန႔မွာ တရားဝင္ ထုတ္ၿပန္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာကို အေသအခ်ာ ေလ့လာ ဖတ္္႐ႈၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဘက္ေပါင္းစံုကေနစနစ္တက် အေသးစိတ္ ေလ့လာ သံုးသပ္ၿပထား တာကို ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး ၿပည့္စံုေကာင္းမြန္တဲ့ အစီရင္ခံစာတစ္ခု ၿဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ေတြ႕႐ွိရမွာၿဖစ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖဲြ႕ဝင္ မ်ားရဲ႕ ေစတနာထား ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ၿပဳရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ရခုိင္ၿပည္နယ္ပဋိပကၡမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ဟာ လက္႐ွိ အေၿခအေနကို လက္ေတြ႕က်တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ ကိုင္တြယ္ ေၿဖ႐ွင္းၿပီး အနာဂတ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏုိင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရးကို ေရွး႐ႈတဲ့ ဦးတည္ခ်က္မ်ားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ၿဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သမိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို ပစ္ပယ္မွာ မဟုတ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္္တို႔ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္း ဆိုးေမြမ်ားထဲက ရုန္းထခဲြထြက္ဖို႔ လိုအပ္မွာၿဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ကို ေ႐ွး႐ႈတဲ့ အေၿဖ႐ွာေဖြမႈေတြကို ၿပဳလုပ္ၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမွာ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ဒီမိုကေရစီ ေရခ်ိန္နိမ့္ပါးခဲ့ၿခင္းနဲ႕ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿခင္းဆိုတာ ေတြေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ၊ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းေတြ၊ အခ်င္းခ်င္း မယံုၾကည္မႈေတြ၊ စီးပြားေရးနိမ့္က်မႈေတြနဲ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ခဲ့မႈဆိုတဲ့ ခါးသီးတဲ့ဒဏ္ေတြကို ခံစားခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒီဒဏ္ရာေတြကို ကုစားႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေနရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းမိမိတို႔ ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရားကို လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆိုခြင့္ ရရွိေစဖို႕ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကိုလည္း မၿဖစ္ မေန တစ္ပါတည္း ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ေနရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ မတူညီတဲ့ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈေတြကို လြတ္္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ ႐ွိဖုိ႔႔အတြက္ အေၿခခံအႏွစ္သာရဟာ ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္း အၿပန္အလွန္ေလးစားမႈပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအၿပန္အလွန္ ေလးစားမႈ႐ွိမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြ ေနထိုင္ႏိုင္မွာလည္းၿဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႔ အစဥ္ေလးစား ကာကြယ္ ေပးသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေၿခခံအႏွစ္သာရတစ္ခုၿဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ေၿပာဆုိပိုင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒီအခြင့္အေရးကိုအလဲြသံုးၿပီး အမုန္းတရားကို တုိးပြားေစတဲ့ ေၿပာဆိုမႈမ်ား၊ လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားဟာ ပဋိပကၡမ်ားကိုပိုမို ႀကီးထြားေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ သတိၿပဳရမယ့္ အခ်က္တစ္ခုဟာ အခြင့္အေရးတစ္ခုကို လဲြမွားစြာ အသံုးခ်ၿခင္းဟာ အၿခားအခြင့္အေရးမ်ားကို ဆံုး႐ံႈးေစတယ္ ဆိုတာကိုသတိၿပဳရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ Continue reading “President U Thein Sein’s Speech regarding the Rakhine Investigation Commission Report -BURMESE”

88 students kick off Shan State trip-video

၈၈မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္း၏ လားရႈိးၿမိဳ႕ လူထုေတြ႔ဆံုပဲြ —————————————————– ၈၈မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္း၏ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေျမာက္ပိုင္း လူထုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြခရီးစဥ္အျဖစ္ ယမန္ေန႔ညက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွထြက္ခြာခဲ့ၾကရာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ လားရိႈးၿမိဳ႕သို႔ ယေန႔၊ ေမလ ၅ ရက္၊ ညေန ၃း၃၀ နာရီတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ လားရႈိးၿမိဳ႕သို႔ အ၀င္တြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားက အတီးအမႈတ္၊ အကအခုန္မ်ားျဖင့္ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ၀မ္းပန္းတသာႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး ညေန ၄း၀၀ နာရီတြင္ လားရႈိးၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္ (၁၀) ရွိ ေတာရေက်ာင္းပရိယတၱိစာသင္တိုက္တြင္ လူထုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြကို က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ကိုျပံဳးခ်ဳိက အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး မင္းေဇယ်၊ ကိုကိုႀကီး၊ မင္းကိုႏိုင္တို႔က လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတို႔၏ အေရးပါမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး လားရိႈးၿမိဳ႕ ေဒသခံမ်ား၏ အျပန္အလွန္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရွင္းလင္းခဲ့ၾကသည္။ အခမ္းအနားကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအၿပီး ညေန ၆း၀၀ နာရီတြင္ ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

၈၈မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္း ႏွင့္ တအာင္း ပေလာင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပဲြ
————————————-
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေျမာက္ပိုင္း၊ လားရိႈးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္းသည္ ယေန႔ ေမလ၊ ၆ ရက္ (တနင္းလာေန႔)နံနက္ ၉း ၀၀ နာရီက နမ့္စမ္ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး နမ့္စမ္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တအာင္း ပေလာင္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၾကရာတြင္ မင္းကိုႏိုင္၊ မင္းေဇယ်၊ ကိုကိုႀကီး တို႔က တိုင္းရင္းသားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ျပန္လည္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားထဲမွ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေမးျမန္းခ်က္ကို ရဲ၀င္း က လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေမးျမန္းခ်က္ကို မမာမာဦး က လည္းေကာင္း၊ သိမ္းပိုက္ခံရေသာ လယ္ေျမမ်ားကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေမးျမန္းခ်က္ကို မ်ဳိးသန္႔ က လည္းေကာင္း ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္း ႏွင့္ တအာင္း ပေလာင္ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပဲြကို နံနက္ ၁၁း ၃၀ နာရီတြင္ ရုပ္သိမ္းခဲ့ၾကၿပီး ၈၈မ်ဳိးဆက္တို႔က နမ့္စမ္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ စာသင္ေက်ာင္းအတြက္ အလွဴေငြ က်ပ္ ငါးေသာင္း ႏွင့္ တအာင္းလူငယ္အကအဖဲြ႕အား က်ပ္ေငြ ငါးေသာင္း ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၾကသည္။ ၎ေနာက္ ေဒသခံ တအာင္း ပေလာင္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားက ရိုးရာအဆိုအကမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ဧည့္ခံခဲ့ၾကသည္။

946109_375985095840417_364056181_n

164290_375750942530499_1225760953_n-1 164290_375750945863832_306779973_n21115_537467509624842_818366007_n

Gold mining: a business of mixed fortunes-video

Along the muddy river bank hundreds of men pack down under small plastic sheets to avoid the direct sun and to take respite from the 38 degree heat. The men cram into the small bamboo shops beside the muddy river. The valley and river littered with generators and large hoses that the miners use in their hunt for gold. It is Sunday and the workers are having a break from work.

In this remote area o f Karen State almost everything is available – phone calls, money transfers, food, clothing, alcohol, electronics, machinery and there is even the Internet.

Thousands of people from all over Burma flood into the Baw Lu stream that links to Tenasserim River, in Southern Burma, to seek their fortunes from digging gold.

Oo Pa Pu is from Tha Ra Bwe village, and he owns a gold mine plot along the Baw Lu stream. He told to Karen News his business depends on luck.

“Here we cannot calculate how much profit we will get, it is a business that depends on luck. We do not find gold regularly. People say there is a lot of gold here, some people find it, but many people will lose their business.”

Many of the gold mining operations are small scale. There are over 120 machines in the gold mining in Baw Lu stream area. Workers and mine owners come from all over Burma, seeking their fortunes.

Oo Pa Pu has been mining in the area for more that 10 months.

“I got about one viss (about 1.65 kilogram) from last June until now. I don’t see much profit. We cannot predict exactly how well we will do, but if we don’t get much we lose the business. For me, the results are mixed – I make some profits, sometime losing and some time winning.”

Oo Tu Tu is with another miner Kaw Maw Praw, another gold miner who says.

“Sometimes I lose and sometimes I make a profit. I have been mining for a month and got about one kyatha (about 16.3293 g). But there was no profit left after paying for the petrol and labor fees. Most people
here lose, but there are a few who make a profit.”

Htun Win, a worker who has traveled down from from Kachin State said.

“I arrived here about 15 days ago. I heard that people could find gold here so I came. If I can get a lot of gold, I will start business to feed my family. I will only return to [Kachin State] if I save some
money. Some of my friends have got made a small amount, but not many.”

Htun Linn Oo is a mine worker who has been in the area for more than a month said. Continue reading “Gold mining: a business of mixed fortunes-video”

BAYDA Institute opening ceremony in Nyaung Tone Tawnship

BAYDA Institute opening ceremony in Nyaung Tone Tawnship. BAYDA Institute centres are all across the country in several states like Shan State, Kachin State, Chin State, etc. Please share your knowledge through BAYDA centres to connect local people across the country. If you want to be part of rebuilding the nation through BAYDA Institute, please contact at 09-421158936,09-73166269.

316400_10200561775119637_205520278_n

ေဗဒါႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွ ေဗဒါအနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစင္တာမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံအျပားတြင္ ဖြင့္လွစ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ေဗဒါအနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစင္တာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ စြန္ပရာဘြန္ၿမိဳ႕နယ္၊တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊မင္းတပ္ၿမိဳ႕၊ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ေလရွီးၿမိဳ႕၊အစရွိသည့္ ေ၀းလံေခါင္သီသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ပင္ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဗဒါႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း၏ (၃၉)ခုေျမာက္ ေဗဒါ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစင္တာကုိ ဒီကေန႕(၅.၅.၂၀၁၃)ရက္ေန႕တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕ တြင္ဖြင္လွစ္ခဲ့ရာ ေဗဒါနိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း၏ အၾကံေပးအၾကီးအကဲ ဦးစုိး၀င္း၊ ဒါရိုက္တာ ဦးေအးေအာင္၊ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေအာင္ႏွင့္ တာ၀န္ခံဒါရုိက္တာဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္သိန္းတို႕မွ သြားေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေဗဒါအနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစင္တာသည္ ေဒသအေျချပဳေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေသာ စင္တာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုစင္တာမ်ားတြင္ စာၾကည့္တိုက္၊ Internet Access ႏွင့္ အပါတ္စဥ္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြး၀ိုင္း၊စကား၀ုိင္းႏွင့္ ေဟာေျပာပုိ႕ခ်မႈမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အားလံုးကုိေလးစားလွ်က္
ဦးေဇာ္လင္း
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
ေဗဒါႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း

ထပ္မံသိရွိလုိပါက ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႕ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။
၀၉-၄၂၁၁၅၈၉၃၆၊၀၉-၇၃၁၆၆၂၆၉

Tension mounts as gov’t orders DKBA to move from dam site

The government’s order to Democratic Karen Benevolent Army to move out of the Hatkyi dam project area has mounted tension in Kayin state, according to DKBA officials. The Karen forces were to withdraw by noon yesterday.

“The government army sent us a telegraph asking the troops being stationed in Kyonhtaw and Meezai to move out by noon of May 4. We cannot retreat any more. We have already withdrawn from Myainggyingu. The current place in fact was designated by the government, they said.

“If we move from the place again, we will be in Thailand,” a DKBA official told the Eleven Media Group.

The commander of South East Command ordered the movement of DKBA troops from areas via the commandant of Brigade-22. The DKBA received the telegram on May 2 giving the reason for regional clearance operations in the dam project area.

The bout of tension comes after clashes between a border guard force formed with DKBA members and Major General Saw La Pwe-led DKBA (Breakaway) on April 27 and 28.

“The clashes broke out on 27th and 28th last month. The seized weapons were acquired after negotiations for two days. But after that, the government army ordered troop withdrawals,” the DKBA official said.

The DKBA formerly known as the Democratic Karen Buddhist Association (also DKBA), which emerged in December 1994 after a separation from the Karen National Union. After its inception, the DKBA’s base was designated in Myainggyingu as a special region by the government of the State Law and Order Restoration Council. DKBA’s chairman then was Tha Htoo Kyaw under the patronage of the venerable Myainggyingu Buddhist monk.

Its members were invited to attend the National Convention as representatives.

The government took DKBA assistance when it was in a military operation to take over the KNU’s headquarter in Manalpalaw in 1995. The DKBA also played a major role in attacking many KNU stations.

Brigade-5 leader Maj-Gen Saw La Pwe formed a Democratic Karen Benevolent Army after breaking away from the former Democratic Karen Buddhist Association in 2010. His headquarter is located in Hsonehseemyaing region in Myawady township of Kayin State. It was active in the townships of Phayathonesu, Hlinebwe, Kyainseik and Marnalpalaw.

The DKBA reached cease-fire agreement with the government in 2011 after clashes with the government troops in Myawady during the election in 2010. Later, the DKBA was allowed to station in Hsonehseemyaing after its troops had transformed themselves into a border guard force with the support of the government.
The clashes between the DKBA and the border guard force broke out in some townships of Myainggyingu region of Hlinebwe township on April 27 and 28.

 

Saw La Pwe’s DKBA Brigade-5 reportedly has about 1500 troops. Tension started when his troops

seized about 40 guns from the border guard force.

According to the DKBA, its troops were informed to withdraw because the Hatkyi dam project would be jointly implemented by Myanmar, China and Thailand, not the clashes with the border guard force.

“Their plan might be a ploy to kick us out of the region as we oppose the project,” the DKBA official said.

Some sources say the military is likely to move the existing DKBA stations to Mepa and Mekasaw areas in Myainggyingu region.

“We cannot move at all and we don’t accept the dam project either. The entire public cannot accept the project. It is also environmentally unacceptable,” the official said.

The project site lies 29 miles downstream from the confluence of the Thanlwin river and Thaungyin river. It is a joint venture of five Chinese companies, including Sinohydro Co, Thailand’s EGAT and Goldwater Resources Ltd, International Group of Entrepreneurs Co Ltd (IGE) and Shwe Taung Co from Myanmar.

The Thanlwin river, one of the world’s longest rivers, was recognized by the UNESCO as a global heritage landscape in 2012. No dam has been built in the river.

Local people and environmentalist groups protested against the dam project as soon as its environmental impact assessments started.

The DKBA troops were asked to move as the government began carrying out preparatory work for the project.

“We want peace. We don’t have plans to disrupt peace. We are not prepared for war. They (the government) don’t show any move either except for an increase in the strength of its troops,” the DKBA official told the EMG Saturday.

However, KNU (Karen National Union) and KNLA (Karen National Liberation Army) will not stand aside if the government army launches offensive to force the DKBA troops out, the DKBA official quoted colonel Saw Ae` Kaw Htoo (Tiger) from the KNU/KNLA’s peace council as saying.  

In 2011, the Myanmar military launched attacks on Kachin Independence Army troops in Kachin state for security reasons for Tapein hydropower station project, which was the forerunner of a cancelled controversial Myitsone dam project.

Political analysts said that Myanmar’s national solidarity and democratization could be affected if the government’s offensive against the KIA happened again.

Myanmar is on alert of terror attack

credit EMG MONDAY 05.06.2013

942427_480556478682317_621568639_n-1

Myanmar has beefed up security measures and tightened control over travelling visa after reports of possible terrorist attacks in the country, according to Min Aung, Police Lt. Col. from Headquarter of Myanmar Police Force.

“We’ve been reported the terrorists are trying to enter the country and attempt bombing. So, we have ordered [regional police forces] to step up security measures. We must be always alert as they may wait for the chance to attack. Security has been tightened at the border checkpoints, too,” he said.

Indonesian terrorist Abu Bakar Bashir has recently called for a ‘jihad’ in Myanmar, rousing the mujahideens or the Islamic militants. This alerted the regional police to carry out necessary inspections in predominantly Muslim areas, Police Col. Hla Moe from Railway Police Department of Myanmar Police Force said.

“As the terrorists say they will wage jihad in Myanmar, we have to raise our security measures. We conduct inspections at the gates of and inside the city, said Mandalay Region Police Force’s Police Lt. Col. Tun Naing.

About 600 police are on duty every day. If anything happens in the area, units will reach there in no time to take action. The police have also been equipped to handle the bombs, he said.

Magway Region Government’s Director Min Yu Shein said Magway region is a white region– peaceful area and will not allow any terrorists’ attack to happen. “We are cooperating with the police informers and the police forces. The police and soldiers are now patrolling the region every day,” he said.

Immigration officers are also strictly scrutinizing the travelers’ visa. “We are checking the foreigners’ visa systematically in accordance with the international regulations. We closely monitor those on the black list,” said Than Naing Tun, an official from the Ministry of Immigration and Population.

Police Col. Mya Win said the authorities check entries at the city gates to be aware of the strangers in the area and also inspect the hotels and motels.

Police have been ordered to implement the plans to source timely news at every level, he added.

YE HTUT :ယေန႕ နံနက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႕ ေတြ႕ဆံုပြဲအျပီး သမၼတၾကီးနဲ႕ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ရင္းရင္းႏီီီွးႏီွး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္

5.MAY 2013

President met with leaders of political parties at SUNDAY
 သိပါတယ္။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဆိတ္ဖြား အခုေတာ့ ေမာင္က႒ဳ လို႕ သြယ္ဝိုက္စြတ္စြဲတာၾကားပါတယ္။ ဒါဟာ လံုး၀မွားပါတယ္။ အမွန္ တရားေပၚလာတဲ့အခါ စြတ္စြဲတဲ့သူေတြ ကိုယ့္စကားကိုယ္ ဘယ္ေလာက္တာ၀န္ယူမလဲဆိုတာပဲ ၾကည့္ရမွာပါ။ လႊတ္ေတာ္က ဘာေတြေတြ႕ရိွထားလဲ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မသိပါဘူး။
603875_388752457905029_1457981361_n936197_388676614579280_2054788297_n944664_388753974571544_2002471508_n