အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔၏ ရာဇသံကို DKBA ပယ္ခ်

Friday, 03 May 2013 06:00
Written by ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန

DKBA
ေမလ (၄) ရက္ေန႔ကို ေနာက္ဆံုး ထားၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ လွဳိင္းဘြဲ ၿမိဳ႔နယ္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ ေဒသရွိ မယ္ပႏွင့္ မဲကေဆာ္ရွိ ဒီမို ကေရစီ ကရင္ အက်ဳိးျပဳ တပ္မေတာ္ DKBA စခန္းမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႔ ေပးရန္ အစိုးရ စစ္ဗ်ဴဟာမွ ရာဇသံ ေပးခဲ့သည္ဟု ေျပာခြင့္ ရသူ DKBA ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆန္းေအာင္က ဆိုပါသည္။

“ ဒီအမိန္႔က အေရွ႔ေတာင္တိုင္း တိုင္းမွဴးကေန တဆင့္ တပ္မ (၂၂) မွဴးကို ညႊန္ၾကား ခဲ့တယ္။ အဲဒီကတဆင့္ က်ေနာ္တို႔ ဆံုစည္းၿမိဳင္ အနားမွာ ရွိတဲ့ ဗ်ဴဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထြန္းထြန္း၀င္းက တဆင့္ က်ေနာ္တို႔ကို အေၾကာင္းၾကား ခဲ့တယ္။ ရာဇသံ ရက္ကလည္း မေန႔က ေမလ (၂) ရက္ေန႔ကမွ အသိေပး တာပါ။ ထြက္ေပးရမွာက ေမလ (၄) ရက္ေန႔ ဆိုေတာ့ ဒါက မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥေလ။ ဒါေၾကာင့္ လက္မခံႏိုင္ဘူး။” ဟု ဆိုပါသည္။

အစိုးရ ဗ်ဴဟာမွဴးမ်ား ကမူ ဆုတ္ခြာရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ေသာ ေနရာတြင္ ဟပ္ႀကီး ေရကာတာ တည္ေဆာက္ရန္ ရွိေနသျဖင့္ ေရကာတာ ဆည္ေသာက္ ဧရိယာ၌ ပါ၀င္ေသာ ေနရာ အားလံုးကို ေျပာင္းခိုင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွင္းျပ ထားခဲ့ပါသည္။ DKBA ကမူ ေျပာင္းေရႊ႔ရမည့္ ေနရာ အစား မရွိေသးျခင္းႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔ ဖူလံုေရး ျပသနာမ်ားေၾကာင့္ ရာဇသံကို လက္မခံႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ယင္း ရာဇသံ ျပသနာသည္ ဗိုလ္ေက်ာ္ဘိ ဦးေဆာင္ေသာ DKBA အဖြဲ႔ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္မမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တင္ေမာင္၀င္း တုိက္ရိုက္ ကြပ္ကဲေနသည့္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ (BGF) အဖြဲ႔တို႔၏ ျပီးခဲ့သည့္ ဧျပီလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ခိုက္မွဳ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ ျပသနာဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

DKBA ႏွင့္ BGF တပ္ဖြဲ႔တို႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ (၂၇) ရက္ေန႔မွ စၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ လွဳိင္းဘြဲၿမိဳ႔နယ္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ အထူးေဒသရွိ ေလာပူ၊ မဲဆိပ္၊ မီးဆိုင္း၊ ထီးကနဲ စသည့္ ေက်းရြာမ်ား၌ (၃) ရက္ခန္႔ ျပင္းထန္စြာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား ခဲ့ပါ သည္။ ယင္း (၃) ရက္ၾကာ တိုက္ပြဲတြင္ ဗိုလ္ေက်ာ္ဘိ ဦးေဆာင္ေသာ DKBA တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴး ခ်စ္သူ ဦးေဆာင္ေသာ BGF တပ္ဖြဲ႔တို႔က တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ တိုက္ခိုက္မွဳ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၾကသျဖင့္ ျပသနာကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳင္ႀကီးငူတြင္ ႏွစ္ဖက္ ေတြ႔ဆံု ခဲ့ပါသည္။ DKBA ဖက္မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္သက္ ဦးေဆာင္ျပီး BGF ဖက္မွ ဗိုလ္မွဴး ခ်စ္သူက ဦးေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။ KNU ကလည္း ျပသနာကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းၾကရန္ တိုက္တြန္း ထားပါသည္။

DKBA ကမူဤ ျပသနာ၌ အစိုးရ ပါ၀င္ ပတ္သက္မွဳကို မလိုလားေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆန္းေအာင္က အတိအလင္း ေတာင္းဆို ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ BGF အဖြဲ႔သည္ အစိုးရ ႀကီးၾကပ္ေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သျဖင့္ ေတြ႔ဆံုမွဳသည္ မေျပလည္ဘဲ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား စစ္ျပင္ဆင္ ေနခဲ့ပါသည္။

ဤသို႔ေၾကာင့္ DKBA တပ္မ်ား ျမိဳင္ႀကီးငူ ေဒသရွိ မယ္ပႏွင့္ မဲကေဆာ္ေဒသမွ ရုတ္သိမ္းေပးရန္ အေရွ႔ေတာင္တိုင္းမွ တဆင့္ ရာဇသံေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဤႏွစ္ဖြဲ႔သည္ မႏွစ္တုန္းကလဲ တင္းမာမွဳမ်ား ျဖစ္ပြား ခဲ့ဘူးပါသည္။ ဗိုလ္ေက်ာ္ဘိ ဦးေဆာင္ေသာ DKBA တပ္ဖြဲ႔သည္ ဗိုလ္မွဴး ခ်စ္သူ ဦးေဆာင္ေသာ BGF တပ္ဖြဲ႔ ၀င္မ်ား ထံမွ လက္နက္ အလက္ (၄၀) ခန္႔ကို သိမ္းဆည္း ခဲ့ရာမွ ႏွစ္ဖက္ တင္းမာမွဳ ျဖစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က ျပသနာကို ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔ လံုၿခဳံေရး ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း တို႔က ၾကား၀င္ ေျဖရွင္း ေပးခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ စီးပြားေရး အရာတြင္လည္း ႏွစ္ဖက္ အၾကား အျငင္းပြားမွဳမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ အျငင္းပြားခဲ့ ရျခင္းသည္ အစိုးရ၏ မမွ်တေသာ စီးပြားေရး ေပၚလစီ မက္လံုးေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ အျငင္းပြားမွဳကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု DKBA ေျပာခြင့္ ရသူက ဆိုပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အစိုးရသည္ BGF ကို ဦးစားေပး ထားသည့္ အတြက္ မလိုလားေသာ အျငင္း ပြားမွဳမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဗိုလ္ေက်ာ္ဘိသည္ တပ္ရင္းမႉးႀကီး တာ၀န္ႏွင့္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ရင္း ၃ ရင္းကို ဦးေဆာင္ ခ့ဲသူျဖစ္ၿပီး၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အလယ္ ပုိင္းတြင္ DKBA အျဖစ္ ျပန္လည္ ကူးေျပာင္း ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ လက္ရွိ၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေစာလားဖြယ္ေခၚ ဗိုလ္ ႏႈတ္ခမ္းေမႊး ဦးေဆာင္ေသာ တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး KNU ႏွင့္ မဟာမိတ္ အျဖစ္ ရပ္တည္ ေနခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ကရင္ျပည္ အတြင္းတြင္ KNU ႏွင့္ ပတ္သက္ ခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း (၄) ဖြဲ႔ ရွိပါသည္။ ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU)၊ ဒီကေရစီ ကရင္ အက်ဳိးျပဳ တပ္မေတာ္ (DKBA)၊ DKBA မွ အသြင္ေျပာင္းသြားေသာ အစိုးရ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ (BGF) ႏွင့္ ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ အဖြဲ႔တို႔ျဖစ္ပါသည္။ DKBA၊ BGF ႏွင့္ ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ အဖြဲ႔တို႔သည္ KNU အဖြဲ႔မွ ခြဲထြက္ သြားၾကေသာ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ေၾကာင့္ ကရင့္ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA) ၏ အေျခအေနသည္ အစိပ္စိပ္ အမႊာမႊာ ကြဲခဲ့ၾက ရာက ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ အခ်င္းခ်င္း ျပန္တိုက္ၾကေတာ့မည့္ အေျခအေန ျဖစ္လာျပန္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခ အေနသို႔ ေရာက္ေအာင္လည္း အစိုးရ၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားက တဆင့္ခ်င္း ဆက္လက္ တြန္းအားေပးေနလိမ့္မည္ဟု နယ္စပ္ စစ္ေရး ေလ့လာ သူမ်ားက ဆိုေနပါသည္။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s