See Burmese’monk and Islam in Burma. ၾကားေလေသြးရင္ ေဝးမွာစိုးတယ္.

381431_482242885177492_108394372_n
See Burmese’monk and Islam in Burma.
ၾကားေလေသြးရင္ ေဝးမွာစိုးတယ္…. 🙂
>>>
ငါသာ ဦးဝီရသူတပည့္ဆိုရင္ ဘာလုပ္ရမွန္းေတာင္ သိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ မြတ္စလင္ပဲ ဆန္႕က်င္ရမလား? မြတ္စလင္ကိုပဲ ေရႊလက္တြဲရမလား? ဘုန္းဘုန္း အရိပ္အေျခၾကည့္ျပီး သူနဲ့ ပဏာသင့္တဲ့ မြတ္စလင္ဆိုင္ အားေပးရမလား။ သူနဲ့ မဆိုင္တဲ့ မြတ္စလင္ဆိုင္ကို ေရွာင္ရမလား? ဟိုလိုလား ဒီလိုလား?- (ဒီ ခ်စ္သူ)
>>>
ဘာ ၾကည့္ၾကည့္အမ်ိဳးသား ေရးနဲ႕ၾကည့္ ကြဲ .ေနာ္။ စေတးတပ္တင္လဲအမ်ိဳးသားေရး.. မန္႕လဲအမ်ိဳးသားေရး။ လိုက္ခ္ လဲအမ်ိဳးသားေရး။ ဆဲလဲအမ်ိဳးသားေရးနဲ႕ဆဲၾက။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဘေလာ့ခ္ လဲအမ်ိဳးသားေရးနဲ႕ဘေလာ့ခ္ၾကေပါ့ကြယ္ ေနာ္။ ဟုတ္ရဲ႕လား ။ – (Naung Yoe)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s