ရဲေဘာ္ေမာင္ေမာင္ႀကီးစ်ာပန Comrade Maung Maung Gyi’s Funeral-VIDEO

381441_10200212723899737_1694789336_n
MYAT THU ၂၄၊ ၄၊ ၂၀၁၃ ရက္ေန႔က ကုိျမတ္သူ က်ေနာ့ကုိဖက္ထား၊ ညီေလးဖက္ထားပါ… လုိ႔ ေျပာခဲ့ၿပီး ၂၅၊ ၄၊ ၂၀၁၃ ေန႔မွာကြယ္လြန္သြားခဲ့သူ ကုိေမာင္ေမာင္ႀကီး (မင္းရာမ) ရဲ့ စ်ာပနအခမ္းအနားကုိ ျပည္တြင္းျပည္ပရဲေဘာ္မ်ား၊ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိ ရဲေဘာ္မိတ္ေဆြမ်ားရဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပႏႈိင္ခဲ့ပါတယ္။ ကုိေမာင္ေမာင္ႀကီးရဲ့ က်န္ရစ္သူမိသားစု၀င္မ်ား၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားရဲ့ကုိယ္စား ကုိယ္အားစိတ္အား တတ္အားသမွ် ၀ုိင္း၀န္းကူညီၾကသူမ်ား ဆုေတာင္းေပးၾကသူမ်ားအားလုံးကုိ ေၾကးဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s