HUMAN RIGHTS WATCH မွ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ေဝဖန္ထားေသာ္လည္း BURMESE/ENGLISH

HMUU ZAW

HRW မွ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ေဝဖန္ထားေသာ္လည္း
အေမရိကန္အစိုးရ၏ လူ႕အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ခ်ီးက်ဴးထား
==============================================

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနဟာ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည္ျပီး ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာလည္း အစီရင္ခံစာကို ဧျပီလ ၁၉ ရက္ေန႕က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနေဖာ္ျပရာမွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ တိုးတက္မႈေတြ အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားျပီး ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္ကလည္း ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကိ ခ်ီးက်ဴး ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒါက အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္း စံနမူနာျပဳျပီး ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္-

“ျမန္မာႏုိုင္ငံလို ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေၾကာင္းကို (၁)မိနစ္ေလာက္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာပါရေစ။ ဒီမိုကရက္တစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ ခိုင္မာတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေျခလွမ္းေတြေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အထီးက်န္ခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အခုဆိုရင္ တိုးတက္မႈေတြအမ်ားႀကီး ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါျပီ။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လိုခ်င္တဲ့ ေနရာအထိ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ျပီလား။ မေရာက္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕လိုခ်င္တဲ့ေနရာကို ေရာက္ရွိေစတာ့မယ့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ေရွ႕ကို ဆက္လက္ျပီးေတာ့ ေလွ်ာက္လွမ္းေနပါတယ္။

အခုဆိုရင္ တိုးတက္မႈေတြ၊ ဖြံ႕ျဖဳိးမႈေတြ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေပၚထြက္လာဖို႕အတြက္ ျပည္သူေတြဟာ စီးပြားေရးမွာ၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ပိုျပီး ပါဝင္လာေနပါျပီ။ ဒါ့အျပင္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေတြကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးဖို႕ စတင္တဲ့အေနနဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြ၊ ကမာၻတစ္ဝွမ္းကႏိုင္ငံေတြနဲ႕ ပိုမိုခိုင္မာတဲ့ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ တံခါးေတြ ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါျပီ။”

So I ask you just to think of a country like Burma for a minute. Because of steps towards democratic reform and stronger human rights protections, a country that had been isolated for years is now making progress. Has it reached where we want it to be? No. But it’s on the road. It’s moving. And more people are contributing to the economy and participating in the government, leading to faster growth and development. And by starting to embrace universal rights, the Burmese government has opened the doors to a stronger partnership with their neighborhood and with countries around the world.

Many challenges remain. Corruption has to be rooted out. Remaining political prisoners need to be freed. And the horrible mob violence of recent days is another distressing reminder of how long it takes to build what de Tocqueville called the habits of the heart. But if Burma’s leaders stay focused on promoting and protecting the rights of all people in their country, Burma is likely to continue along a promising path of renewal.

Quote of Remarks
John Kerry
Secretary of State
Press Briefing Room
Washington, DC
April 19, 2013

(Read More :http://www.state.gov/secretary/remarks/2013/04/207791.htm)
————————————————————————————————

ဒါကေတာ့ လူ႕အခြင့္အေရးအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္တဲ့အခမ္းအနားမွာပဲ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ Acting Assistant Secretary, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor ျဖစ္သူ Ms. Uzra Zeya ရဲ႕ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္-

Thankfully, not all news from 2012 was discouraging. As the Secretary said, we’re encouraging – we’re encouraged by what’s happening in Burma. The Burmese government has released more than 700 political prisoners since 2011, many of whom have been in prison for more than a decade. Aung San Suu Kyi and 42 members of the National League for Democracy were elected to parliament in largely transparent and inclusive bi-elections. The government is relaxing some press censorship and allowing trade unions to form and register. However, many elements of the country’s authoritarian structure remain intact. And as the Secretary noted, we’re also very concerned by the conflict in Kachin state and communal violence in Rhakine state in central Burma.

Quote of Special Briefing
Uzra Zeya
Acting Assistant Secretary, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
Washington, DC
April 19, 2013
(Read More : http://www.state.gov/j/drl/rls/rm/2013/207797.htm)
———————————————————————————–
ဒါကေတာ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးအစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပပါရွိတဲ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္-

3. Emerging Democracy and Space for Civil Society in Burma: Burma continued its historic transition towards democracy, beginning with the release of more than 300 political prisoners in January 2012. In addition, the Burmese government has opened new space for civil society by relaxing press censorship, permitting more types of uncensored content online, and permitting a number of assemblies and processions throughout the country.

(Read More : http://www.state.gov/j/drl/rls/fs/2013/207761.htm)
————————————————————————————
(လတ္တေလာ ထြက္ရွိလာတဲ့ Human Rights Watch ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို ကိုးကားျပီး ေဝဖန္ျပစ္တင္ေနသူေတြ အခ်ိဳ႕ ရွိေနေပမယ့္လည္း လူ႕အခြင့္အေရးကို အထူးပဲ အေလးထားသလို လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ကမာၻတစ္ဝွမ္း ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေမရိကန္အစိုးရကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးတိုးတက္မႈေတြကို ခ်ီးက်ဴးထားတာ အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါတယ္)

935196_424431647653929_1347821890_n
———————————————————

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s