BURMA MYANMAR : 2008 constitution amendment to start soon in Parliament -BURMESE

SOURCE STREETVIEW”၂၀၀၈ ဖြဲဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားအတြက္ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ေရးအဆို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ ျပဳ”
=======================================

 

74489_10151522636868128_999050609_n
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တြင္ပါရွိေသာ ဥပေဒမ်ားမွ ေခတ္အေျခအေနႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မႈမရွိေတာ့ေသာ ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ ရန္အတြက္၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရးေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ေရး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳလိုက္ျပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကထံသို႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းအဆိုအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွ သူရဦးေအးျမင့္အား အေရးၾကီးအဆိုအျဖစ္ တင္သြင္းခြင့္သင့္ျပဳခဲ့ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဇာ္က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုအေပၚျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွ “ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္လည္း တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အဆိုရွင္ႏွင့္ ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးသူတို႔၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား အစဥ္ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေနေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေနမ်ားအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားအားအခါအားေလ်ာ္စြာျပင္ဆင္မႈျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ကို တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ ပါတီစုံမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္၍ သင္‌့ေတာ္သလို ဖြဲ႕စည္းသြားေရးကို လႊတ္ေတာ္မွလည္း စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္မည္ဟု ဥကၠ႒အေနျဖင့္ ယူဆေၾကာင္း” ျဖည့္စြက္ေဆြးသြားခဲ့သည္။

အဆိုတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအးျမင့္က “၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအ‌ေျခခံဥပေဒသည္လည္း ေရးဆြဲခဲ့စဥ္က အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ ေစတနာအျပည့္ႏွင့္ အဖက္ဖက္က ျပည့္စုံေအာင္ ေရးဆြဲခဲ့သည္ မွန္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအရွိန္အဟုန္ ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ေခတ္ကာလအေျခအေနအခ်ိန္အခါႏွင့္ အံဝင္ဂြင္က်မျဖစ္၊ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈမျဖစ္ေတာ့ေသာ ဥပေဒအခ်က္အလက္မ်ား ရွိေကာင္းရွိေနမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎အခ်က္မ်ားကို အေျခအေနအခ်ိန္အခါႏွင့္ အံဝင္ဂြင္က်၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ ျပန္လည္ေလ့လာ သုံးသပ္ရန္လိုၿပီဟု အခိုင္အမာယူဆမိပါေၾကာင္း၊ ေလ့လာသုံးသပ္ရာမွာတြင္ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းလိုရာဆြဲ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အႏၲရာယ္ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ သင္‌့ေတာ္ ေသာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ အသိဉာဏ္ပညာ ျပည့္ဝသူမ်ား၊ အေတြ႕အႀကဳံရင့္က်က္သူမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ားအျဖစ္ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္႐ြက္သင္‌့ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕အက်ိဳး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မည့္ အေျခအေနအခ်ိန္အခါႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မည့္ ဥပေဒမ်ိဳးျဖစ္ေစရန္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ားမွ အဖက္ဖက္က ေလ့လာသုံးသပ္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါေၾကာင္း၊” အဆိုကိုတင္သြင္းရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဆိုတင္သြင္းအတည္ျပဳလိုက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဧ။္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအုန္ၾကိဳင္က “ဒီအဆိုကို တင္သြားတဲ့သူေရာေထာက္ခံေဆြးေႏြးတဲ့သူေရာက ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီက ျဖစ္ေနတယ္ အခုလိုအပ္ရင္ျပင္ဖို႔ ေျပာလာတာေကာင္းပါတယ္ ေရွ႔ဆက္ ဘယ္လိုျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ မသိေသးေတာ့ သံုသပ္ဖို႔ ေစာပါေသးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႔ကလည္း အရင္ကတည္းက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ေျပာထားျပီးသားပါ။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာဆို ေခတ္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီေတာ့တဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပင္ရစျမဲပါ။” ဟုသံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

The Voice Weekly PHOTOS ပန္းရဲ႕လမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဂီတအဖြဲ႕ မွ ကိုရဲလြင္ (မစၨ်ိမလႈိင္း)

ပန္းရဲ႕လမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဂီတအဖြဲ႕ မွ ကိုရဲလြင္ (မစၨ်ိမလႈိင္း) ႏွင့္ ၇ဦးပါအဖြဲ႕ကို တပ္မေတာ္သား မ်ားက မတ္လ ၁၅ရက္ေန႔ ညေန ၅နာရီ မိနစ္ ၄၀ခန္႔က လိုင္ဇာအဝင္ မိုင္းကြင္းကို ျဖတ္သန္းရန္ ကူညီေပးေနစဥ္။

429585_551223228231274_2105152899_n208715_551223278231269_1766860417_n486069_551223201564610_1027553440_n297034_551223264897937_1393674581_n

ဟန္ဝင္းေအာင္တို႔သြဲ႔သြဲ႔ဝင္းတို႔ေနာက္ကြယ္မွ မိုးသီးဇြန္နဲ႔နိုင္ေအာင္ တို႔ႀကိဳးကိုင္လႈပ္ရွားေစတယ္ဆိုတာမွန္တယ္

599084_460826740654730_1200881687_n

ဟန္ဝင္းေအာင္တို႔သြဲ႔သြဲ႔ဝင္းတို႔ေနာက္ကြယ္မွ မိုးသီးဇြန္နဲ႔နိုင္ေအာင္ တို႔ႀကိဳးကိုင္လႈပ္ရွားေစတယ္ဆိုတာမွန္တယ္
==========================================

အဓိကအေနနဲ႔ဟန္ဝင္းေအာင္ကို နိုင္ေအာင္ကႀကိဳးကိုင္ ပ့ံပိုးေပးေန တယ္လို႔သိရတယ္ နိုင္ေအာင္က ဆိုးေရာဇ့္ဆီက US ေလးသန္းေထာက္ပ့ံေၾကး ရထားတယ္လို႔လဲ ၾကားရတယ္ အဲဒီထဲက တစ္သန္းကိုျမန္မာျပည္ထဲပို႔ေပးထားၿပီးၿပီ

ဟန္ဝင္းေအာင္က နိုင္ေအာင္ဆီကေထာက္ပ့ံေၾကးယူတယ္
ေဝလုကမိုးသီးဇြန္ဆီကေဖာက္ပီးယူတယ္
အဲဒီမွာ ေဝလုနဲ႔ဟန္ဝင္းေအာင္crack ျဖစ္တယ္ စမာန္ခုတ္ၾကတာ

ေသခ်ာတာကနိုင္ေအာင္တို႔လင္မယားနဲ႔မိုးသီးဇြန္တို႔ ထဲထဲဝင္ဝင္ပါေနတာပဲ

ဆုိးေရာဇ့္ကေတာ့ တရုတ္လႊမ္းမိႈးမႈအတြက္ အေမရိကန္ရဲ႔ ေရႊ႔ေပးလိုက္တဲ႔ က်ားကြက္ေလးပဲ

သူတို႔အတြက္ဒီကစားပြဲက မေျပာပေလာက္ဘူးဆိုေပမဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံ အတြက္ေတာ့ေတာ္ေတာ္ထိေရာက္မႈရွိတယ္ အရင္းနည္းေပမဲ႔ ေအာင္ျမင္ရင္ နိုင္ငံေရးအျမတ္ထြက္မႈကအႀကီးအက်ယ္ပဲ

နိုင္ငံဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ နိုင္ေအာင္နဲ႔မိုးသီးဇြန္တို႔က သိုက္တူးဖို႔ အတြက္ အၿမဲတမ္းအဆင္သင့္ရွိေနတယ္ဆိုတာ နိုင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားသူအားလုံး သိထားဖို႔လိုတယ္

ေငြေတြဘယ္လမ္းေၾကာင္းက ဘယ္နည္းလမ္းနဲ႔ဝင္လာသလဲဆိုတာလဲ ေဖာ္ထုတ္သင့္တယ္ သူတို႔ ဟသၤာကိုးေသာင္းဇာတ္လဲကဖူးခဲ႔ၾကပီ
အခုသန္းေျခာက္ဆယ္အတြကိ သတိထားရေတာ့မယ္။

Aunghtut Thet

Ethnic Hmong arrested at Chiang Rai checkpoint with 1 million meth pills

136341000994-640x390x2
CHIANG RAI, March 16 —  An Ethnic Hmong was arrested at a checkpoint in Chiang Rai in possession of 1 million methamphetamine pills with a street value of Bt200 million.
The drug suspect was identified as Jeah Saetao, 43, a resident of Chiang Mai’s Phrao district.
He was arrested at a police checkpoint on Fang intersection-Chiang Rai-Chiang Mai while driving a pick-up truck with Chiang Rai registered plate.
He was driving from Fang-Mae Saui road and turning onto Chiang Rai-Chiang Mai Road before the police asked him to stop the vehicle for searching.
Instead of stopping the pick-up truck, Mr Jeah turned his vehicle around and tried to flee the scene. The police followed his vehicle and finally arrested him.
The police searched his pick-up truck and found 1 million meth pills packed in six rugsacks.
Mr Jeah told police that he was hired for Bt300,000 to deliver the illicit drug from Mae Saui to Mae Rim district.
Meanwhile, in the nearby province of Lampang, police arrested two ethnic Lisu people with 394,000 meth pills and five kilogrammes of crystal methamphetamine, or ice, while they were delivering the illicit substance to drug agents in the central province of Ayutthaya.
The two suspects were identified as Sitthidej Siwalee and Sitthikorn Saeli, who lived in Mae Hong Son and Chiang Mai, respectively.
Commissioner of Lampang provincial police Pol Maj Gen Pornchai Pakpongsri and Deputy Lampang governor Suwan Klaosunthorn jointly told a press conference that the two were arrested last night in Lampang’s Sop Prap district.
Police seized the illicit drugs from their pick-up truck. They told police that they were paid Bt300,000 to deliver the drug from Chiang Rai’s Mae Sai district to Ayutthaya. (MCOT online news)

“ဝီရသူသေဘာထား ၁၃/၇၄” Sayardaw U Wira Thu

U WIRA THU

ရက္စြဲ။  ။ ၁၃၇၄-ခု၊ တေပါင္းလၦန္း(၅)ရက္ (၁၆-၃-၂၀၁၂)

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ မုံရြာခရုိင္၊ ဆားလင္းၾကီးၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္၊ ေၾကနီစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏၊ (၁၂-၃-၂၀၁၃-)ရက္စြဲပါ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို အျပည့္အဝေထာက္ခံေၾကာင္း သေဘာထားေၾကညာခ်က္ကုိ အတိအလင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

          ဦးပဥၥင္းဝီရသူသည္ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၀)ရက္ေန႔၊ (မသြဲ႕သြဲ႕ဝင္း၊ မေအးနက္တို႔ အပါအဝင္ ရြာသူ(၁၂)ေယာက္ အဖမ္းခံရသည့္ေန႔) ဆည္တည္းေက်းရြာတြင္ “ျပည္သူေပ်ာ္ေသာအသုဘ”တရားကို ေဟာၾကားသည့္္ အခ်ိန္မွ စ၍၊ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၉)ရက္ေန႔ (သပိတ္စခန္း ၿဖိဳခြင္းခံရ၍ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔)အလည္၊ ယခု ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထိ လက္ပံေတာင္းေနေတာင္အေရးတြင္ ကိုယ္အားဉာဏ္အား ေငြအားႏွင့္ သံဃာအင္အားပါမက်န္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသုိ႔ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရသည္မွာ ရြာသူရြာသားတို႔ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ ခံရမႈမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ သာသနိကအေဆာက္အဦးတို႔ ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္မႈမ်ား၊ တိုင္းေဒသ ၾကီးအစိုးရ၏ အကိုင္အတြယ္ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ားကို မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္၍ ဆႏၵျပျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၂-၃-၂၀၁၃-ရက္ေန႔၌ ထုတ္ျပန္ေသာ စစ္ကိုင္းတုိင္ေဒသၾကီး၊ မုံရြာခရုိင္၊ ဆားလင္းၾကီးၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ပံေတာင္း ေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း စုံးစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာတြင္ ရြာသူရြာသားတို႔ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးထားသည္ကို လည္းေကာင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မထိခိုက္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးထားသည္ ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို လမ္းဖြင့္ေပးထားသည္ကိုလည္ေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ တိုက္ထဲသို႔ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ား ေရာက္ရွိ္ေစရန္ စီမံေပးထားသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ သာသနိကအေဆာက္အဦးမ်ား၊ ပ်က္စီးမႈမရွိေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးထားသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ကင္းေဝးေစရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အျခားလိုအပ္ခ်က္ကို ကိုယ္အားဉာဏ္အားရွိသမွ် ကူညီျဖည့္စြက္ထားသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ မီးခိုးဗုံး(သို႔)မီးေလာင္ဗုံး အသုံးျပဳရာတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးထား သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေတြ႕ရွိရေသာေၾကာင့္ ဤအၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာသည္ အလုံးစုံျပည့္စုံေသာ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္ပါသည္။ Continue reading ““ဝီရသူသေဘာထား ၁၃/၇၄” Sayardaw U Wira Thu”

BURMA ARAKAN CONFIDENTIAL:BANGLADESH AMBASSADOR RANGOON TALK 1975

733889_10100473384410769_1559184458_n
sေource KWAY H AUNG

ေဖာ္ျပပါပံုသည္ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ သမုိင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဂ်က္လုိင္ဒါ ၏ ေဟာေျပာခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဆလုိက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႕ ျဗိတိသွ်သံရံုး၏ မွတ္တမ္းကို ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းမွတ္တမ္းအရ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံအမတ္ မစၥတာ ေက အမ္ ကိုင္ဇာ သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံထူေထာင္ေရးစစ္ပဲြေႀကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႕ ထြက္ေျပးလာေသာ ဘဂၤလီ အနည္းဆံုး ၅ သိန္းေက်ာ္ ရွိေႀကာင္း ၀န္ခံခဲ့ေႀကာင္း၊ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ တရားမ၀င္ခိုး၀င္လာသူမ်ားကိုျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ႏွင္ထုတ္ႏိုင္ေႀကာင္း၊ သို႕ေသာ္ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေထာက္ရွဳ၍ ငဲ့ညွာပါရန္ ျမန္မာအစိုးရတာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေတာင္းပန္ခဲ့ေႀကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အဆိုပါကိစၥအား မကိုင္တြယ္ေသးသည့္အတြက္ ေက်နပ္မိေႀကာင္း ေျပာဆုိသည္ဟု အဆိုပါ ျဗိတိသွ်မွတ္တမ္းက ဆုိထားသည္။ယေန႕လႊတ္ေတာ္မွ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးအမတ္မ်ား (အမ်ားစု လား တခ်ိဳ႕လား စဥ္းစားႀကပါကုန္။) တာ၀န္မဲ့ေနႀကသကဲ့သို႕ ဗိုလ္ေန၀င္းအစိုးရသည္လည္း ခုိး၀င္ဘဂၤလီကို မႏွင္ထုတ္ခဲ့ပဲ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္ျခာအာဏာကိုသာ အထိပါးခံခဲ့ႀကသည္။ နယ္စပ္ျမိဳ႕မ်ား ဘဂၤလီလက္ထဲသို႕ က်ေရာက္ရန္ ကူညီရာ ေရာက္ကုန္ႀကသည္။ အပ္ႏွင့္ ထြင္းရမည့္ အရာမ်ားကို မထြင္းခဲ့သည့္အတြက္ အခုအခ်ိန္မွာ ပုဆိန္ႏွင့္ပဲ ေပါက္ရမလို ျဖစ္ေနႀကရျပီ။ဘဂၤလီမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ နဂါးမင္းစီမံခ်က္ (၁၉၇၈)၊ ဟသာၤစီမံခ်က္မ်ားကို ရံဖန္ရံခါ ေဖာ္ညႊန္း၍ သူ႕တို႕ကို ႏွင္ထုတ္သည္ဟု ေဖာ္ျပႀကေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံစစ္ပြဲေႀကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္သို႕ လွ်ံက်လာေသာ ခိုး၀င္မ်ားကိုမူ ေျပာဆိုရန္ ေရငံုေနႀကသည္။