Remembering and Honouring Union Day of Burma- HAPPY BIRTHDAY BOGYOKE AUNG SAN

BDC ORG
560131_10200107223756137_1149901044_n
ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္နဲ႔ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေပၚ ဘယ္လိုျမင္ခဲ့ၾကသလဲ

ျမန္မာတို႔အေပၚ ဖက္ဆစ္စနစ္ျဖင့္ ဗိုလ္က်စိုးမိုးခဲ့ေသာ ဂ်ပန္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ကာ ကၽြန္ျပဳခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္
မ်က္ႏွာျဖဴတို႔မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ပံုကို တင္ျပလိုက္ပါသည္။
ဂ်ပန္ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆူဇူကီးက…
“ေအာင္ဆန္းသည္ အႂကြင္းမဲ့ ႐ိုးသားသည္။ သူသည္ သတိၱ ဗ်တိၱႏွင့္ျပည့္စံုေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္သည္။ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္
လည္း ျပင္းထန္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ငါတို႔ ဂ်ပန္မ်ားသည္ သူ႔ကို ေလးစားသည္”
ဂ်ပန္စစ္ေသသနာပတိ ဂ်င္နရယ္အီဒါးက အစည္းအေ၀းအၿပီး၌ ေဒါက္တာဘေမာ္အား ….
“ေအာင္ဆန္းဟာ ေငြကို မမက္ေမာဘူး။ အာဏာတန္ခိုးကိုလည္း မမက္ေမာဘူး။ တစ္ကိုယ္ေကာင္း လံုး၀မဆန္တဲ့အျပင္ ေျဖာင့္
မတ္တည္ၾကည္သူျဖစ္ေလေတာ့ က်ဳပ္တို႔ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးဟာ ေအာင္ဆန္းကို ေလးစားၾကတယ္”
ဟူ၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့၏။ ထိုအစည္းအေ၀း၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျဖစ္သလိုပင္ ၀တ္စားလာခဲ့သည္။ သည့္အတြက္
ဂ်ပန္ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဟီရာအိုကာက…
“ေအာင္ဆန္း၀တ္လာတဲ့ ေၾကမြေနတဲ့ စစ္အက်ႌအစုတ္ကိုေတြ႕ရတာ ဂ်ပန္အရာရွိႀကီးေတြက သူ႔ကို သိပ္ေလးစားသြားၾကတယ္။
ဒီလိုအ၀တ္အစား၊ ယူနီေဖာင္းကို ျဖစ္သလို ၀တ္ထားပံု က်ဳပ္တို႔ စစ္သားေတြနဲ႔ တူေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေအာင္ဆန္းဟာ စကားေျပာရာမွာ
ေျပာသင့္တာေလာက္ နည္းနည္းပါးပါးေျပာၿပီး ႏႈတ္ဆိတ္ေနတာကိုလည္း သေဘာက်တယ္။ ဒီလို ယူနီေဖာင္းအစုတ္အၿပဲ ၀တ္ထားတာနဲ႔
စကားနည္းတာကေတာ့ စိတ္ထားျဖဴစင္တဲ့ က်ဳပ္တို႔ဆာမူ႐ိုင္းသူရဲေကာင္းေတြရဲ႕ အမွတ္လကၡဏာတစ္ခုမို႔ ဒါေတြကို က်ဳပ္တို႔ဂ်ပန္ေတြက
အလြန္တန္ဖိုးထားၾကတယ္။ ဒါေတြကိုေထာက္ၿပီး ေအာင္ဆန္းဟာ တို႔အထဲကလူပါ။ သူဟာ တို႔ကို ဘယ္ေတာ့မွသစၥာေဖာက္မွာမဟုတ္ဘူး။
ဂ်ပန္မ်ားဆုတ္ခြာၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ မိတီၳလာခန္းမွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကစဥ္ ဖီးလ္မာရွယ္စလင္းက…
“ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေအာင္ဆန္းကို ေလးစားမိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ထင္သကဲ့သို႔ သူသည္ ကိုယ္က်ဳိးရွာ တာ၀န္မဲ့ေျပာက္က်ားေခါင္းေဆာင္မဟုတ္
ေပ။ သူသည္ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္အစစ္ျဖစ္၍ စိတ္ကူးယဥ္သမား မဟုတ္ေပ။ လက္ေတြ႕သမားျဖစ္သည္။ သူသည္ အလြန္႐ိုးသားသည္။ သူသည္
ေပးခဲ့ၿပီးေသာကတိအတိုင္းလည္း တည္မည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အလုပ္ျဖစ္သည္


Remembering and Honouring Union Day of Burma. Today, February 12, is the 66th Annivesary of Burma’s Union Day.

555869_304380436351971_1931587093_n
529455_494732837230879_4189286_n

Today, the signing of the 1947 Panglong Agreement is being celebrated all over the country, as it was for the past 65 years.

Since 2010, following the release of Aung San Suu Kyi and the opening of peace talks with armed resistance movements, voices calling for “Panglong II”, “21st century Panglong” and “a conference even surpassing Panglong” have become louder.

A re-visit of the original Panglong Agreement is therefore necessary in order to decide whether we should keep it intact and all we have to worry is the implementation. Or whether we should find ways to improve on the original treaty.

The 9 point text, in a nutshell, give 5 promises to the non-Burman territories:

  • Executive authority over frontier (now known as border) areas (Point 1-4)
  • Full autonomy in internal administration (Point 5)
  • A separate Kachin “State” (Point 6)
  • Rights and privileges fundamental in democratic countries (Point 7)
  • Financial autonomy (Point 8-9)

Some critics have said “autonomy,” interpreted as “self rule”, is not enough, that a state should not only have self administrative powers, but also powers to make its own laws and administer justice in accordance with its own laws.

However, others have pointed out that the word “autonomy”, coming from Greek words “auto” (self) and “nomos” (law), together meaning “giving oneself one’s own law”, should be enough to include all the three powers demanded by the non-Burmans. Or even more, because “autonomy” is synonymous, in some cases, with “Independence”.

Therefore, this auspicious day marking the union forged by our forefathers should not only for joy seeking but also for deep meditation of how to make this country a union of heart and soul, and not one forged by sheer military prowess. panglong org

46874_413105775447628_1211238667_n535764_218000978325098_191555185_n529535_300122826777732_1851623339_n538176_413107695447436_1477986692_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s