၈၈ ႏွင့္ ABSDF တို႕ ေအာက္တိုဘာ (၁၁) ေတြ႕ႏိုင္ ဖြယ္႐

absdf-femalesထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ ေရာက္႐ွိ ေနေသာ (၈၈) မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမို ကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF) တို႕သည္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႕၌ တရားဝင္ ေတြ႕ဆံု ႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ႐ွိေၾကာင္း ABSDF မွ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ရဲေဘာ္ မ်ိဳးဝင္းမွ ေျပာသည္။

ေတြ႕ဆံုမည့္ ေနရာကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆို ႏိုင္ေသးျခင္း မ႐ွိဟုလည္း ဆိုပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ (၅) ရက္ေန႕ ၌လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ ၿမိဳ႕၌ (၈၈) မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ABSDF တို႔ အလြတ္ သေဘာ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

(၈၈) မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္သို႕ ကိုျမေအး၊ ကိုထြန္းျမင့္ေအာင္၊ ကိုစိုးထြန္း၊ မေမၾကည္လြင္၊ မစန္းစန္းေမာ္၊ မမီးမီး၊ မသဇင္ဝိုင္း တို႔လည္း လိုက္ပါ လာၾကသည္။

၄င္းတို႕၏ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ အတြင္း၌ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၊ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး သမဂၢမ်ား၊ ျမန္မာ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုရန္ ႐ွိေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။

http://www.phophtaw.org/burmese/index.php/news/short-news/2320–absdf-.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s