မူဆယ္ခ႐ိုင္ ေဒသအတြင္း အဓမၼ လူသစ္ စုေဆာင္း ခံရသည့္ အရပ္သား မ်ားအား အဓမၼ စုေဆာင္း ခဲ့သည့္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ အတူ လက္ရ ဖမ္းဆီးရမိ

(မူဆယ္ခ႐ိုင္ ေဒသအတြင္း အဓမၼလူသစ္ စုေဆာင္းခံရသည့္ အရပ္သား မ်ားအား အဓမၼ စုေဆာင္းခဲ့သည့္  ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အတူ လက္ရ ဖမ္းဆီးရမိ)

(ေနျပည္ေတာ္   ေအာက္တိုဘာ   ၂၈)
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ  ၂၆  ရက္က ေျပာက္က်ား ယူနီေဖာင္း ဝတ္ဆင္ထားေသာ ေသာင္း က်န္းသူ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ သည္ ပန္ခမ္း ေဒသတြင္ ေက်းရြာ မ်ားမွ အဓမၼ စုေဆာင္း ထားေသာ လူသစ္ မ်ားျဖင့္ တပ္ သားသစ္ သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းအရ မိမိ နယ္ေျမခံ စစ္ေၾကာင္း မ်ားျဖင့္ နယ္ေျမ ရွင္းလင္းခဲ့ရာ ၄င္း ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕ႏွင့္ အဓမၼစုေဆာင္း  ခံရသည့္ အရပ္သား မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ခ႐ိုင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ တာပန္းကုန္း၊ ေရွာက္ ပန္းကုန္း ေဒသသို႔ တိမ္းေရွာင္ ေရာက္ရွိ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားသည္ ၄င္းေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ား မွ လူသစ္ မ်ားအား အတင္းအဓမၼ ထပ္မံ စုေဆာင္းခဲ့ရာ နယ္ေျမခံ စစ္ေၾကာင္း မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို ျဖစ္စဥ္တြင္ ေျပာက္က်ား ယူနီေဖာင္း ဝတ္ဆင္ ထားေသာ ေသာင္းက်န္းသူ ၄၈ ဦးအား အရွင္ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မွာ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ သြားေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
ေသာင္းက်န္းသူ မ်ား၏ လုပ္ရပ္အား လက္မခံ၊ ႏွစ္ၿမိဳ႕ျခင္း မရွိသည့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား မ်ားမွ နယ္ေျမခံ ျပည္သူ႔စစ္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း မ်ားအား  သတင္း အတိအက် ေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္က ထိေတြ႕မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ ေၾကာင္း၊ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သူ (စိစစ္ဆဲ) အဆင့္ရွိ ေခမာႏွင့္ တစ္ဦးမွာ လြတ္ေျမာက္ ထြက္ေျပး သြားၿပီး ေသာင္းက်န္းသူ ႏွစ္ဦး ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရသူ ႏွစ္ဦး အပါအဝင္ SSA (ဝမ္ဟိုင္း) အဖြဲ႕၊ တပ္မဟာ(၁) ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္သားသစ္ နည္းျပ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ သူ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္၊ ဝဝ၈၉၃၁၊ တပ္ၾကပ္ႀကီး အဆင့္ရွိ အိုက္ရီ (ေခၚ) ရီဆာႏွင့္ ၄၇ ေယာက္အား လက္နက္/ ေဖာက္ခြဲေရး မိုင္းမ်ား ႏွင့္အတူ အရွင္ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သည္။
ပဏာမ စစ္ေၾကာခ်က္ အရ ဖမ္းဆီး ရမိ ၄၈ ေယာက္တြင္ တပ္ၾကပ္ႀကီး အဆင့္ရွိ အုိက္ရီ (ေခၚ) ရီဆာအပါ အဝင္ေလးဦး မွာ တပ္မဟာ (၁)ဌာနခ်ဳပ္ SSA (ဝမ္ဟုိင္း) မွျဖစ္ၿပီး က်န္ ၄၄ ေယာက္မွာ နမ့္ခမ္း၊ ကြတ္ခုိင္၊ နမၼတူ ႏွင့္ လား႐ိႈး အပါအဝင္ ၿမိဳ႕/ရြာ ၇ ခုမွ အဓမၼ လူသစ္ စုေဆာင္း ခံရသူ မ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔အား ကခ်င္ ျပည္နယ္၊ မန္စီၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္းခမ္း ေက်းရြာ အနီး တပ္သားသစ္ သင္တန္းအား ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္မွ စတင္၍ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကား ေနစဥ္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း မ်ား၏   ရွင္းလင္းမႈ ေၾကာင့္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေသာင္းက်န္းသူ မ်ား၏ အဓမၼ လုပ္ရပ္ မ်ားအား လက္မခံသည့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူ လူထုမွ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ သတင္း ေပးပို႔မႈ ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အရွင္ ဖမ္းဆီး ခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရွိသည္။
အဆုိပါ  အဓမၼ လူသစ္ စုေဆာင္းခံရ သည့္ အရပ္သား ၄၄ ေယာက္အား နယ္ေျမခံ တပ္/ ရဲတပ္ဖြဲ႕ တို႔မွ သက္ဆုိင္ရာ မိဘ၊ ေဆြမ်ဳိး မ်ားထံ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကား လ်က္ရွိၿပီး တရားဝင္ လႊဲေျပာင္း အပ္ႏွံ ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s