Burma_Myanmar:Farmer Activists Thwe Thwe Win, Phyu Phyu Win, Aye Aye Net released from prison

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ပုလဲျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလွိဳင္၊ဗဟိုညီလာ ခံက်င္းပေရး စည္းရံုးေရးဆပ္ေကာ္မတီမွ မံုရြာဦးေအာင္ရွင္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္၂၀၁၂ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ (၁၂)ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းက မံုရြာျမိဳ႕၊ျမိဳ႕မဂါတ္ေက်ာင္းဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းသို႕ေရာက္ရွိျပီး ဆႏၵျပသူမ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္မံုရြာျမိဳ႕နယ္မွဴးထံသြားေရာက္၍ အေျခအေနမ်ားကိုေမးျမန္းစံုစမ္းခဲ့ သည္။ညေန(၄)နာရီခန္႔တြင္ တိုင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးသာေအးႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး အၾကမ္းဖက္ျဖိဳ ခြင္းျခင္းမျပဳလုပ္ရန္၊ထပ္မံဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳလုပ္ရန္၊အဖမ္းခံထားရသူမ်ားအား အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကအေျခအေနမ်ားကိုရ         င္းလင္းေျပာျပျပီး ေအးေအးေဆးေဆးျဖစ္ ေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္အေၾကာင္းျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေက်းရြာမ်ားကိုသြားေရာက္လွည့္လည္ၾကည့္ရွုအားေပးခဲ့သည္။စက္တင္ဘာ(၁၄)ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ထပ္မံေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ညေန(၄)နာရီခြဲခန္႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ား ျဖစ္ေသာ မသြဲ႕သြဲ႕၀င္း၊မျဖဴျဖဴ၀င္း၊မေအးနက္၊ကိုေ၀လုတို႔ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ျပီး ၎တို႔ကိုအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊၈၈ေက်ာင္းသားမ်ား၊ျပည္သူမ်ားက အိမ္တိုင္ရာေရာက္လိုက္လံပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိ ရသည္။ by NLD

photo credit facebook

Lebanon report on the murdered U.S. ambassador, Christopher Stevens, in Libya remains unconfirmed by the AFP.

According to the Lebanese news organization Tayyar.org, citing AFP news sources, U.S. ambassador to Libya Christopher Stevens, who was killed by gunmen that stormed the U.S. consulate in Benghazi on Tuesday, was reportedly raped before being murdered. A google translation of the report says :

Read more: PICKET: UPDATE – Lebanon news rape report on murdered U.S. amb. in Libya remains unconfirmed by AFP – Washington Times http://www.washingtontimes.com/blog/watercooler/2012/sep/13/picket-report-murdered-us-ambassador-libya-reporte/#.UFL8DJV9LJI.facebook#ixzz26SNEIWLD
Follow us: @washtimes on Twitter

Burma_Thailand:KWO and Karen Community Based Organizations(KCBO) Position Paper on Refugees’ Return

Karen Community Based Organizations issued a position paper on the repatriation of refugees along the Thai-Burma border back to Burma saying it is critical that they are included in the process.

The KCBO in a statement paper said that all pre-conditions should be met and procedures need to be in place before refugees are returned otherwise it will be against the will of the refugees or disrespectful to their rights.

The KCBO in a statement paper have requested that before the return of refugees can happen, there needs to be a nationwide ceasefire agreed to by the government and the ethnic armed groups, a de-mining program started, the guaranteed security of all refugees and that all human right violations, including the confiscation of villagers lands must stop.

Naw Dah Eh Kler, spokesperson for KCBO and the general secretary of the Karen Women Organization, spoke toKaren News about the groups concerns of the repeated media and community talk about repatriation.

“We’ve been hearing rumors refugees would be sent back but when we make inquiries, no one seems to know for sure. We want to say that whenever this does happen we, the KCBOs, must be recognized as a stakeholder and be allowed to take part in the process.”

Naw Dah Eh Kler said that the KCBOs is composed of those groups that are working with refugee and migrant communities based along the Thai-Burma border and without their participation, refugee repatriation should not be carried out.

The KCBOs, acknowledge that despite the Burma government wanting to have all refugees in camps along Thai-Burma border returned, it is the responsibility of the Thai government and the United Nation High Commission for Refugees to carry out the process.

The Karen Community Based Organizations (KCBOs) is an alliance of Karen groups working on education, health, relief assistance, environment, community development and human rights. These groups have been working in response to humanitarian crises in Karen areas and along the Thai‐Burma border and deliver assistance Continue reading “Burma_Thailand:KWO and Karen Community Based Organizations(KCBO) Position Paper on Refugees’ Return”

Burma_Myanmar: From Russia with love – missiles

The government may be serious about making peace with the non-Burman rebels, but the Army is negotiating with Russia for the purchase of unidentified missiles, according to a source close to the diplomatic circle.

Maj Gen Zarni Win, chief of the defense services armaments purchase, was assigned on 22 August by the War Office to arrange for the transaction, according to him. The source however apologized he was unable to give more specific details. “I’m not a military man,” he said. “But I can assure you that the missiles will be used against ethnic armies.”

 

MiG-29 2711, at Yangon Airport in early 2008 (Photo: Andy Davey)

 

Burma has not been fighting against foreign armies on its home made rebel movements supported by foreign powers since China terminated its moral and material aid to the Communist Party of Burma (CPB) following the passing away of Mao Zedong in 1976.

So far Russia has sold several military items to Burma, especially MiG 29s.

President Thein Sein, during his meeting with Karen National Union (KNU) delegation in April said, “Killing a Karen soldier is the loss of a countryman in our country. Death of a Burmese soldier in action means the loss of a citizen of our country. So do Kachin, Mon and Chin soldiers. So the losses of these people are the losses of the country. We should regret these losses.”

However, constitutionally the President does not have any jurisdiction over military matters. If he has any complaints, he can lodge them at the National Defense and Security Council, the country’s highest organ, made up of 6 military and 5 civilian members.

http://www.english.panglong.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=15&Itemid=265

Sai Aung Myat, one of detained godfather Sai Naw Kham’s lieutenants, is yet to return from China

13 September 2012
Sai Aung Myat, one of detained godfather Sai Naw Kham’s lieutenants, is yet to return from China, although he was suppose to be back in Burma within a week. He was taken out of Kengtung prison on 28 August by Chinese authorities. The Burmese police officials had reportedly escorted him only as far as Taping on the Lwe. He was then tied up, blindfolded and taken across the Mongla-Daluo checkpoint into China. (SHAN)

Burma_Thailand: The Nation-Eleven Media launch website for Myanmar news

Photo shows Eleven Media CEO Dr Than Htut Aung, right, and Nation Multimedia Group editor-in-chief Suthichai Yoon launch the http://www.elevenmyanmar.com website at NMG

 

The Nation

 

Myanmar’s Eleven Media Group and The Nation have jointly launched an English-language website to serve the growing demand for news and information from Myanmar.
The website, http://www.elevenmyanmar.com, is updated daily and is divided into 10 sections, ranging from national, business and Asean-related news to tourism and lifestyle coverage. Eleven Media, Myanmar’s largest private publisher, and Nation Multimedia Group’s The Nation will operate the website.

 

Dr Than Htut Aung, chairman and chief executive officer of Eleven Media, and a team of reporters are in Bangkok to participate in the launch of the website with The Nation, led by editor-in-chief Suthichai Yoon.

 

“The website will provide information of the progress in reforms, news, events and business activities taking place in Myanmar. The changes for the country have been remarkable over the past year,” Dr Than said.

 

Members of The Nation’s editorial staff have been working alongside Eleven Media both in Yangon and Bangkok, with an exchange of reporters taking place over the past few months. Eleven Media already operates Myanmar’s biggest English-language mobile SMS (short message service) news and a Facebook page in Burmese, and also publishes four weekly news and sports publications.

 

Business-related activities inside Myanmar have grown by leaps and bounds after the West started lifting sanctions. In addition, the government has been busy passing new legislation, which includes a more liberal foreign-investment law. The tight press-censorship system has also been dismantled.

 

Apart from providing news related to Myanmar, Thailand and other Asean nations, elevenmyanmar.com will also provide a video service in the near future thanks to a comprehensive partnership in both editorial and multimedia publishing services. Advertising can be booked via The Nation and/or Eleven Media.

http://news-eleven.com/