ကေနဒါႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Rights & Democracy အဖြဲ႔မွ ေပးအပ္ေသာ-88 Generation Student

ကေနဒါႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Rights & Democracy အဖြဲ႔မွ ေပးအပ္ေသာ
John Humphrey ဆုကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၌ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ႏွင့္ ပူးတြဲရရွိခဲ့ေသာ မင္းကိုႏိုင္အား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေခတၱေရာက္ရွိေနသည့္
ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက ဆုတံဆိပ္လာေရာက္ေပးအပ္စဥ္ … ။
John Humphrey ဆုသည္ လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား၊
ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ ထင္ရွားသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားသည့္ ဆုတစ္ခုျဖစ္သည္။ထိုဆုကို ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္က ရရွိခဲ့ေသာ မစုစုေႏြးကိုလည္း ေပးအပ္ခဲ့သည္။
( ၃၊၉၊၂ဝ၁၂ ။ ေဝဇယႏၱာလမ္းရွိ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ရံုးခန္း )
https://www.facebook.com/88GenerationStudents

Burma:Buddhist monks stage anti-Rohingya rally and against UN Tomas Ojea Quintana

 

Hundreds of Buddhist monks marched in the Burmese city of Mandalay on Sunday to back President Thein Sein’s proposal to deport members of the Rohingya Muslim minority group. Fighting between the two sides has left almost 90 people dead since June.

By News Wires (text)

AFP – Hundreds of Buddhist monks marched in Myanmar Sunday to support President Thein Sein’s suggestion that Muslim Rohingya be deported or held in camps, in the biggest rally since the end of junta rule.

Lines of clerics wearing their traditional deep red robes passed through the streets of Mandalay flanked by crowds of supporters in scenes not witnessed since a monk-led protest in 2007, which was brutally crushed by the country’s then military leaders.

“Protect Mother Myanmar by supporting the President,” read one banner, while others criticised United Nations human rights envoy Tomas Ojea Quintana, who has faced accusations that he is biased in favour of the Rohingya, following deadly unrest between Buddhists and Muslims in western Rakhine state.

Wirathu, the 45-year-old monk who led the march, claimed that as many as 5,000 monks had joined the procession, with another several thousand people taking to the streets to watch.

He told AFP the protest was to “let the world know that Rohingya are not among Myanmar’s ethnic groups at all”.

The monk, who goes by one name, said the aim was also to condemn “terrorism of Rohingya Bengalis who cruelly killed ethnic Rakhines”.

Speaking a dialect similar to one in neighbouring Bangladesh, the estimated 800,000 Rohingya in Myanmar are seen by the government and many Burmese as illegal immigrants and the violence has stoked a wave of anger across the Buddhist-majority country.

Fighting in Rakhine state has left almost 90 people from both sides dead since June, according to an official estimate, although rights groups fear the real toll is much higher.

New York-based Human Rights Watch has accused Myanmar forces of opening fire on Rohingya Muslims during the violence, prompting concern across the Islamic world over the treatment of the stateless group, described by the UN as one of the world’s most persecuted people.

Myanmar has denied a crackdown on Muslims and launched an inquiry into the violence, while Thein Sein has accused Buddhist monks, politicians and other ethnic Rakhine figures of kindling hatred towards the Rohingya in a report sent to parliament last month.

But in comments to the UN High Commissioner for Refugees Antonio Guterres, published on his official website in July, he suggested it was “impossible to accept the illegally entered Rohingya, who are not our ethnicity” and mooted sending the group to a third country or UN administered camps.

Wirathu said Thein Sein, a former general who has launched a series of reforms after taking power last year, had “stood firmly” in his comments to the UN. Although he added that the Rohingya could become citizens, “if they stay peacefully”.

Rallies are expected to continue for two more days, including one in Pakokku town in the Magway region, which was the birthplace of the 2007 mass pro-democracy protests that became known as the Saffron Revolution because of the colour of the monks’ robes.

http://www.france24.com/en/20120903-buddhist-monks-march-back-rohingya-deportation-plan-muslim-myanmar-sectarian-conflict