Burma: ေန႕တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားဒုကၡသည္မ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ၿမိဳ႕လံုးကၽြတ္ေကာ္မတီက UN ႏွင့္ INGOs မ်ားအေပၚ MM news

 

ယေန႕ 14-7-2012 ေန႕တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားဒုကၡသည္မ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ၿမိဳ႕လံုးကၽြတ္ေကာ္မတီက UN ႏွင့္ INGOs မ်ားအေပၚ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ အဆိုပါေၾကျငာခ်က္တြင္ ဇူလိုင္လ(၁၁)ရက္ေန႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼႀကီးက UNHCR တာ၀န္ရွိသူတို႕အားေျပာၾကားသည့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အား ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ UN ႏွင့္ INGOs တို႕သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ကပင္ ရခိုင္ျပည္တြင္ အေျခတည္ၿပီး တရားမ၀င္က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီလူမ်ဳိးကိုကိုေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို ဘဂၤလီမ်ား၏အၾကမ္းဖက္မွဳကို ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားခံစားခဲ့ရေၾကာင္း၊ သို႕အတြက္ေၾကာင့္ အဆုိပါ UN ႏွင့္ INGOs တို႕မွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ေပးအပ္မည့္ မစို႕တပို႕အကူအညီကိုလံုး၀ျငင္းပယ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
သတင္းႏွင္႔ဓာတ္ပံု-ဒီေႏြဦး(စစ္ေတြ)

CC..To ,…………News of Myanmar

Question for Indonesian Government: Why can extremist Islamic terrorists openly threaten to break into the building (Burmese Embassy) easliy?

My question for Indonesian Government. Why can these extremist Islamic terrorists openly threaten to break into the building (Burmese Embassy) and (THREATEN TO) turn it upside down. And why don’t they got arrested. We all the Burmese must protest against this with Indonesia government. Government of Burma should lodge official complaint against this terrorist act of Islamic Extremists. International community including UN, UK, USA, ASEAN and EU should denounce this terrorist act violating DIPLOMATIC protection.

Indonesian Islamic hardliners vow jihad for Rohingyas

JAKARTA — Hundreds of Islamic hardliners protested outside the Myanmar embassy in the Indonesian capital Jakarta on Friday to “stop the genocide” of Rohingya Muslims in the wake of deadly communal unrest.

Around 300 hardliners from organisations, including the Islamic Defenders Front (FPI) and Jemaah Anshorut Tauhid (JAT), threatened to storm the Myanmar embassy in Jakarta as some 50 police officers guarded the building.

“If embassy officials refuse to talk with us, I demand all of you break into the building and turn it upside down,” a leader on a loudspeaker told protesters, who shouted “Allahu Akbar” (God is Greatest).

“Every drop of blood that is shed from a Muslim must be paid back. Nothing is free in this world,” the man shouted, as protesters carried banners that read “FPI is ready to wage jihad”.

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hCeYryZ8tUP8APMU97RWuPFnBM9Q?docId=CNG.dea8d215195fbdb41c7ee097b71a4b60.441

http://bdcburma.wordpress.com/2012/07/13/indonesian-islamic-hardliners-vow-jihad-for-rohingyas/

Burma: Abbot of Shwe Zay De (Golden Pagoda) monastery in Sittwe rejects aid of World Food Programme (WFP)

Shwe_pagodadefeffefThe aid of World Food Programme (WFP) which is giving the provisions for the refugees in Arakan  State is rejected by the abbot of Shwe Zay De (Golden Pagoda) monastery in Sittwe where the victims live, on July (7) according by a person who closes to the abbot.

Why the abbot have rejected that is assuming the WFP gives more preference to Bengali than the Arakan people, however they help to account for the refugee in Arakan State.

“The Monasteries from Maung Taw also do not accept. It is good for doing that because they can comprehend. But it is not responsible for the Sittwe Branch. The UN have specified the Rohingya is the oppressed people in the world. We have to destroy first for that. The aware people must dare to explain at UN. Bangladesh said that Rohingya are not their nationality and they are also unacceptable. Why Myanmar don’t dare to say. It is not the same condition of the previous military administration. No need to afraid of the pressure of international countries. Now this happen is clear,” Ko Myo Thar Ki said.

The refugee camp in Maung Taw also has rejected the aid of WFP and other NGOs. Some NGOs help the Bengali by indirect way however they are saying support for the victims in Arakan State. There were the proofs that not help for the Arakan people although they were helping in repairing the roads and the building for Bengali. To consider that happen, the Arakan refugee camps are not accepting the aid from some NGOs.

There are over (400) victims in the camp of Shwe Zay De monastery in Sittwe. As the abbot rejected the aid from WFP yesterday evening, the aid have been taken from the monastery after arriving.

Thailand-Burma :No guarantee for labour market in Three Pagodas Pass

TPP_Labour_backing    10.july 2012        In demand of about (80) workers for their rights in three pagodas pass in Kya In Seik Gyi Township, Karen State, the local authority didn’t give any help, according by a factory worker who participates in protest.

“I am a worker from PIA trading women brassiere factory in Three Pagodas Pass at Thai site. The problem started from owner didn’t give for compensation to the workers but they gave information about when the factory has been closed. That why we have protested since July (4),” the factory worker said.

The wage of the worker is between (1800) Baht to (4500) Baht per month. Their daily wages is from lowest (100) Baht to (150) Baht. The work time is from (9) am to (5) pm. The legal daily wages of Thai is specified (300) Baht by the Thai Government.

Similarly, according to Labour Protection Act B.E 2541 (1998) of Thai, the right of an employee is that an employer pays to employee for (60) days wages as it depend on working hour whether dismiss from employment or close the employment.

PIA Trading Myanmar workers demanded for their rights by law to the employer. Thai and Myanmar local authorities negotiated with the worker representatives for workers’ demand.

“They called three of us but they didn’t allow discussing in their meeting. They are discussing with themselves. We didn’t get chance to submit. Thai said that they can’t undertakes this problem as we are Myanmar workers who don’t have any Thai ID card and also are not legal workers. They can’t do to get compensation for workers. If we have Thai ID cards they will submit,” the employee delegate said.

Myanmar official, Township administrator warned to stop protesting once again. As PIA Trading Myanmar workers haven’t gotten their compensation, they are facing with the problem of living as well as the jobless.

“We are now facing the problem of living. We have to rent the room. We have to pay fees for rent, electricity bill and water bill by monthly. Some room costs (800) Baht and some costs (1000) Baht. The total cost for one month is maximum (1200) Baht. Where can we get this amount money? The salaries is not enough already before. So, we have to demand on this chance,” the employee of PIA Trading who are including in protesting said.

Most of Myanmar employees went and worked for one day around to the Factories in Three Pagodas Pass at Thai site. Some are staying at factories. Myanmar workers are working at the shoe factory, the clothing factory and handiwork factory. There are the total factories (21) which (400) employees can work for each factories. There are about (80) factories for handiwork which have the employees of (80) and (100).  Over (20,000) Myanmar employees are working in those factories.

Myanmar workers are often protesting for increasing wages, overtime fee and compensation. There is still the problem of increasing wages however some problems are over. The Myanmar authorities who collect dues from the employees didn’t give any help in this process that the employees said.

phophtaw.org