Two Bengali Terrorists with fuel to torch Rakhine houses.by arakanlaywaddy

ရခုိင္ျပည္မွာ ျဖစ္ပ်က္နိန္ေရ အၾကမ္းဖက္မႈတိ ပေပ်ာက္ေအာင္ အဖက္ဖက္က ၾကိဳးစားနိန္ကတ္ေတ အခ်ိန္မွာ ဘဂၤလီ ၄-ေယာက္သည္ ဘဂၤလီေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕၏ ေစခိုင္းမႈအရ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မေစ်းကုိ ဓါတ္ဆီ (၃) ဂါလံနန္႔ မီတုိက္ဖုိ႔ ၾကံစည္မႈတစ္ခု ေဒလ ၁၂ ရက္နိ နိခင္းဖက္ တစ္နာရီေလာက္မွာ ျဖစ္ပြားခေၾကာင္း သိရပါေရ။
၎ဘဂၤလီ (၄)ေယာက္အား ရဲစခန္းသုိ႔ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မိ/ဖ တိက သေဘာထားႀကီးၾကီးနန္႕ ေက်ာက္ေတာ္ရဲစခန္းသုိ႔ အပ္ႏွံခေရလို႔ သိရသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္စုံတစ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ ရဲမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ တပ္မမွဴး၏  ခုိင္းေစမူျဖင့္ ၎ရို႕နီထုိင္ရာ ဘဂၤလီတိ နီထိုင္ရာ ပုိက္သည္ရပ္သို႔ နာရီပိုင္းအတြင္းခ်က္ခ်င္း ျပန္ပုိ႔ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။

၎နည္းတူ (၁၃ / ၆/ ၂၀၁၂) ေန႔ ဘဂၤလီ (၂)ဦးသည္ ဓါတ္ဆီပုံးမ်ားပါလာေသာ  (ဟြန္ဒါ)စက္ေလွျဖင့္ ေစ်းဆိပ္မွ
ဆုိက္ကပ္ၿပီး မီးရႈိးရန္ႀကံစည္လာသည္ကုိ ျပည္သူ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွေတြ႔ရွိရာ ရဲစခန္းသုိ႔ပုိ႔လုိက္သည့္အခါ ၎နည္းအတုိင္း ျပည္လည္ လြတ္ေပးလုိက္သည့္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာတပ္မမွဴးအား ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္သူ/ နယ္သားတိအနိန္နန္႔ သံသယစိတ္တိ အထူးတိုးပြါးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။
ခိုင္ၿမတ္ေစာ(ေက်ာက္ေတာ္)

http://www.arakanlaywaddy.com/?p=1163

Breaking news :Bengali Terrorists approached Sittway city through waterways at night and burned Arakan homes

Although Myanmar Government announced that chaotic situations return to normal, nearly 70 buildings of Arakanese were destroyed in this morning around 1.00 A.M at Myo Thu Gyi quarter near Ba Phyu road due to fire started from planned burning by Bengalis using diesel petrol. Whilst burning, Bengalis approached towards Sittwe from the shore and so police armed forces fired into the air to stop them. Section 144 has been in order but local residents are also in ready for security.

Traslated from Oakker Ko Ko [7Days News Journalist].

Live Webcast at Nobelprize.org!

PEACEAung San Suu Kyi, awarded the 1991 Nobel Peace Prize for her non-violent struggle for democracy and human rights, is finally coming to Oslo, Norway, to deliver her Nobel Lecture.

Burmese Aung San Suu Kyi was under house arrest and unable to collect the award in Norway 1991. The Nobel Lecture will be delivered on Saturday 16 June 2012, at 1.00 p.m. Watch the lecture live here at Nobelprize.org!

Do you want the live webcast on your own web site or blog? Embed a Live Video Player!
Get the Live Video Player

Information on Nobel Peace Prize Laureate Aung San Suu Kyi’s visit to Norway
Video clip from the 1991 Nobel Peace Prize Award Ceremony 
Speech delivered in 1991 by Aung San Suu Kyi’s son

Foreign Minister Dipu Moni alleged that Bangladesh Jamaat-e-Islam is patronizing the Rohingyas in armed.

Parliament Correspondent
banglanews24.com

 

DHAKA: Foreign Minister Dipu Moni alleged that Bangladesh Jamaat-e-Islam is patronizing the Rohingyas in armed.

The Myanmar government told Bangladesh High Commission that Jamaat-e-Islam also inciting them for racial clash, she added.

The minister came up with the assertion while addressing parliament Thursday.

She said, “We are looking into the matter and the border would never be opened for Rohingyas.”

The ruling Awami League lawmaker said, “The friendly countries of Myanmar and international organization, which are requesting us to open the border and accommodate the Rohingyas should talk with the Myanmar government to settle the dispute.”

BDST: 2015 HRS, JUN 14, 2012

Daw Aung San Suu Kyi calls for precise citizenship laws in Myanmar

Here is the verbatim transcript of Q&A between journalists and DASSK regarding the current conflict in Rakhine state.

Swedish Daily:
My question concerned on the situation in the Rakhine state, the ongoing violence if I may. Now that 28 people dead and the violence seemed to be more intensive. How aware are you that this violence would escalate and have an impact on the democratic development in Burma and what do you think should be done in order to protect the Muslim community form discrimination which is one reason for the conflict? Thank you.

DASSK:
Of course I am concerned as I think everybody else in Burma is about the present situation in Rakhine. I think the most important lesson we need to learn is the need for the rule of law. We have said again and again, my party the National League for Democracy, that rule of law is essential if we are to put an end to all conflicts in the country. Everybody must have access to the protection of the law, and of course they also have duties to abide by the laws of the land. So without rule of law, such communal strikes will only continue and the present situation will have to be handled with delicacy and sensitivity and we need the corporation of all people concerned to regain the peace back we want for our country. You also mention about the Kachin state I think. Hostilities in the Kachin state. I understand that there are negotiations between the government the KIO with the regard to ceasefire. I just want to underline that fact that a ceasefire is not enough. In the end we have to have a political settlement, if there is to be the kind of peace that will be lasting and meaningful.

Norwegian Television:
Do you accept the Rohingyas as Myanmarnese citizen?

DASSK:
I said earlier that what we need is rule of law in the country we need very clear and precise laws with regards to citizenship to begin with. But I would like to mention here a very practical problem that we have to resolve in the Rakhine state. I think one of the greatest problems comes from the fear on both sides of the border, that is to say Bangladesh as well as Burma, that there will be illegal immigrant crossing all the time, this is due to the porous border. I think we need more responsible and incorrupt border vigilance.

Bloomberg News:
I am Jennifer Friedman with Bloomberg News, I have two quick questions, and I like to know should the Rohingya have citizenship and secondly do you feel that TOTAL and Chevron should pull out of the ventures with Myanmar oil and gas enterprise? Thank you.

DASSK:
As to the first question, I have already said that this should be resolved in accordance with rule of law because we have to be very clear about what the laws of citizenship are and who are entitled to them and to all those who are entitled to citizenship should be treated as full citizens deserving all the rights that must be given to them.

———————————–

National League for Democracy Chairperson Daw Aung Reported by EMG Translated and Edited by Thida LinnSan Suu Kyi called for very clear and precise citizenship laws to handle the violence in Rakhine State.She told the journalists that part of the problem was the “porous border” and “fear that there will be illegal immigrants.” “We need very clear and precise laws with regard to citizenship,” she said.

At the annual conference of the International Labor Organization held in Geneva, Switzerland on June 14, the NLD chairperson gave a speech about the rule of law, an end to ethnic conflict and strong democratic institutions in Myanmar.

The audience erupted in laughter and cheers as she declared that she was speaking not as a representative of government, then grinned and added: “Not yet, anyway.”

Answering questions after the speech, she said she was concerned about the violence in Rakhine State. “Of course I am concerned, as I think everybody else in Myanmar is,” said Suu Kyi.

“We have said again and again rule of law is essential. … Without rule of law, such communal strife will only continue,” she warned, urging that the conflict be handled with delicacy, sensitivity and “cooperation of all people concerned.”

“We have to be very clear about what the laws of citizenship are and who are entitled to them. All those who are entitled to citizenship should be treated as full citizens deserving all the rights that must be given to them,” she said.

“One of the greatest problems comes from the fear on both sides of the border, that is to say Bangladesh as well as Myanmar, that there will be illegal immigrants crossing all the time,” she told the reporters. “This is due to the porous border. We need more responsible, uncorrupt border vigilance.”

She also addressed ethnic violence in Kachin state, saying: “A cease-fire is not enough. We have to have a political settlement if there is to be a lasting peace.”

Ref: CNN/Businessweek / Photo: AFP

Al Qaeda Group cited at press conference of Rakhine State -weekly eleven

Reported by EMG Team Translated and Edited by MYA
A press conference was held at the Rakhine State Chief Minister Office by the Rakhine State Government’s Information Committee at 5 p.m. on 14 June 2012 at which Al Qaeda Group was referred in connection with the situation over the recent riots in Rakhine State.At the press conference, clarifications were made by Rakhine State Border and Security Minister Colonel Htain Lin and Rakhine State Legal Chief U Hla Thein on the current situation, rescue activities and the damages sustained.

The clarifications included that 2528 houses were burned down out of which 1192 were owned by Rakhine nationals and 1336 owned by Muslims; that 9 Buddhist monasteries, seven mosques, and one school building were blazed down; that 29 persons died and among them were 13 Rakhine nationals and 16 Muslims.

The colonel continued, “The loss of life and property were sustained from 8 to 13 June. A total of 29 deaths with 38 injured and 2528 houses burnt down. We have established 37 rescue camps and placed 31,884 refugees in various townships in Rakhine State. There may be some people outside the shelters. In Sittwe, we have opened up 15 shelters for 5,690 Rakhine nationals. There are two refugee camps for Muslims who have evacuated, numbering about 18,886. When we calculated both Rakhine nationals and Muslims, it comes to 24,576 in Sittwe area.”

He continued, “There are 14 camps in Rathetaung Township. The Rakhine nationals have opened up shelters at appropriate venues such as monasteries and schools to shelter 3,104 persons. There are four camps in Ponnakyun with 2,704 persons. In Pauktaw, there are two Muslim camps with 1,500 refugees.”

The Colonel continued, “The situation is under control since yesterday. Last night we arrested persons in two places who were attempting to set fire on the houses. We found 25 Molotov cocktail also known as gasoline bombs, 34 empty bottles for making petrol bomb, assorted knives, sharp weapons, and iron bars. First we arrested 23 persons in Konedan Ward of Sittwe and then another 6 persons, totaling 29 persons. We will take action according to law. At the moment, the situation is now under control.”

He continued, “The situation is much better today as the shops, banks, offices are functioning. We have formed rescue and rehabilitation teams and necessary tasks are being carried out. We have arranged to re-establish the administrative machinery and things are under control.”

Security Minister of the Rakhine State Government Colonel Htain Lin hinted that Union Government might clarify the links with Al Qaeda Group over the riots in Rakhine State.
He said, “The connection with the Al Qaeda Group might be systematically clarified by the Government soon. On our part, we have no substantive activities of Al Qaeda Group in our jurisdiction.”

When the reporter from the Eleven Media Group asked whether there is any news of finding bullets at the Mosque in front of Lawka Nanda Pagoda, the colonel answered that so far they have not receive such news on seizing bullets.

Next, the EMG reporter asked whether a person from UN agency or INGO in Rakhine State was arrested or not, the Colonel refused to make comment as the case under referral was not from his jurisdiction.

Rakhine State Legal Chief U Hla Thein told the reporters that the events that occurred in Rakhine State yield nothing beneficial but great loss.

He said, “Things had gone astray and no one benefited. However, some wild ones with sinister agenda may be pleased a bit. We sustained heavy loss. Therefore, we do not want to see such incidents in any part of our country. These two peoples living side by side for many years have been incited and provoked, leaving their mind-set with malice and hatred to some persons who are lack in knowledge. Every citizen in the country has the responsibility to cooperate with right outlook. When one looks into the balance sheet of this sad event, it shows the great loss to both sides.”

————
Reported by EMG

10:05 am    15 June
Maungdaw is calm and it’s pouring with rain this morning, but no shops have opened yet. Security members are being deployed in the town. The heavy rains have prevented the sending of rations to Phawatchaug, Ngakhuya and Kyipyin rescue camps this morning where food is running out.

9:45 am    15 June
Some shops in Sittwe have reopened and it is raining heavily there this morning, said the reporter of EMG.

Coke to return to Burma after 60 years

Friday, 15 June 2012 08:35 Mizzima News
The Coca-Cola Co. will return to Burma, following the U.S. government’s recent lifting of sanctions against the country.

Burma was one of three countries – including Cuba and North Korea – where the company did not do business.

Coca-Cola first entered the Burmese market in 1927.

Coca-Cola said its products would at first be imported from neighboring countries as it goes about building local operations.

As part of its re-entry to Burma, Coca-Cola said it will donate US$ 3 million to support job creation for women in the country through PACT, a non-governmental group that supports economic and health initiatives in developing nations.