ကၽြႏ္ုပ္သည္ အျမဲတမ္း ေစ့စပ္ေသခ်ာပါမည္… by Demo Waiyan

 

ကၽြႏ္ုပ္သည္ အျမဲတမ္း ေစ့စပ္ေသခ်ာပါမည္…

ဦးေအာင္သိန္းလင္း ေျပာင္းဖူးကိုင္ထားလား ထီးကိုင္ထားလားဆိုတာ
မသိရေပမယ့္ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဘဝက ရုံးခန္းထဲမွာ
ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ့ ပံုေအာက္က ဘာမွန္းမသိတဲ့
ကၽြႏ္ုပ္သည္ အျမဲတမ္း ေစ့စပ္ေသခ်ာပါမည္… ဆိုတဲ့စာတမ္းပါတဲ့ ပံုကို ျပန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္..။

ေအာင္သိန္းလင္း ေျပာင္းဖူးကိုင္တာ မကိုင္တာထက္
ေလာေလာဆယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာတဲ့ ကိစၥေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေဖာ္ထုတ္ရပါေတာ့မယ္…။ ဒီမိုေဝယံမွလည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး စံုစမ္းတင္ျပသြားပါမယ္..။

ဓာတ္ပံု ဒီမိုေဝယံ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s