ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU)

ewကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU) ႏွင့္ တိုးတက္ေသာ ကရင္ဗုဒၵ ဘာသာ တပ္မေတာ္ တို႔သည္ အနာဂတ္ ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး တို႔အတြက္ ယမန္ေန႔က ျမ၀တီခရိုင္ ဆံုဆည္းျမိဳင္ ေက်းရြာရွိ ဒီေကဘီေအ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ ခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုအျမင္ဖလွယ္မွဳေဆြးေႏြးပဲြတြင္၊ KNU ဖက္က ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွာ၊

၁။ ပဒိုလွေငြ (တြဲဖက္အေထြအေထြ အတြင္းေရးမွဴး (၁) —- အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္။
၂။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဖလယ္ကို ———————- KNLA ဒုဦးစီးခ်ဳပ္။
၃။ ပဒိုေအာင္ေမာင္ေအး ——————- ဥကၠဌ (ဖါအံခရိုင္)
၄။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး နယ္ဒါးျမ ——————– အဖြဲ႔၀င္
၅။ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး နယ္ေဂၚျမ (ေမာင္ေတးေလး)————— အဖြဲ႔၀င္
၆။ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေဖါလို —————-  အဖြဲ႔၀င္(၁၀၁ တပ္ရင္းမွဴး)
၇။ ဗိုလ္မွဴးလွေဌး       —————-  အဖြဲ႔၀င္

ဒီေကဘီေအဖက္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ

၁။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာလားဖြယ္————– အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္
၂။ ဗိုလ္မွဴး လံုံ႔လံု———————— အဖြဲ႔၀င္
၃။ ဗိုလ္မွဴး ဆန္းေအာင္ ————— အဖြဲ႔၀င္
၄။ ဗိုလ္မွဴးေဟာင္း ေရာဘတ္စံ————– အေမရိကန္ႏိုင္ငံ
၅။ ဗိုလ္မွဴးေဟာင္းကနဲနီ ————- ေကအန္ယူ ကိုယ္စားလွယ္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ
၆။ ဗိုလ္မွဴးေဟာင္း ေမာသို —————– ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံတို႔လည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခ်က္မ်ားမွာ-

(၁) အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အေျခအေနကို အျပန္အလွန္ရွင္းျပျခင္း။
(၂) ႏိုင္ငံေရးအရ အစိုးရႏွင့္ေဆြးေႏြးသည့္အခါ ရပ္တည္ခ်က္တူညီေရး၊
(၃) အတိတ္က သင္ခန္းစာကို ယူျပီး အခ်င္းခ်င္း ပစ္ခတ္မွဳ မျဖစ္ေရးႏွင့္ မိတ္ဖက္ပ႗ိပကၡျဖင့္ေျဖရွင္းေရး။
(၄) တဖက္ႏွင့္ တဖက္အျမင္မမွားရန္။
(၅) ေကအန္ယူ ဦးေဆာင္မွဳျဖင့္ ႏို္င္ငံေရးအရလွဳပ္ရွားရန္။
(၆) ေကအန္ယူႏွင့္ ျပန္လည္ပူးေပါင္းေရးကို တျဖည္းျဖည္း ေဆြးေႏြးသြားရန္ ၊ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္ဟု
ဒီေကဘီေအဖက္မွ ဗိုလ္မွဴးဆန္းေအာင္ႏွင့္ ေကအန္ယူဖက္က ပဒိုလွေငြတို႔က ေျပာပါသည္။

re“ KNU ရဲ့ လမ္းစဥ္ မူ၀ါဒနဲ႔ပတ္သက္လို႔  တႀကိမ္တခါမွ ျငင္းပယ္ခဲ့တာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။  ျဖစ္သမ်ွအေၾကာင္းကို အေကာင္းလို႔ဘဲ သေဘာ ထားျပီး၊ တစံုတရာ အေျခအေနထိ ေရွ႔ဆက္ အေကာင္အထည္ ေဖၚသြားဦးမယ္။ အၾကံဥာဏ္ ေတြကိုေတာ့ ေကအန္ယူဆီမွာဘဲ ေတာင္းယူရမွာပါ”ဟု  ဗိုလ္မွဴးဆန္းေအာင္က ေျပာပါသည္။

ေဆြးေႏြးျပီးသည့္အခါ ဆံုဆည္းျမိဳင္တြင္ ရွိသည္႔ ဒီေကဘီေအတို႔၏ ေဆးသင္တန္းႏွင့္ ကုတင္(၅၀)ေဆးရံု တည္ေဆာက္ ေနမွဳကို ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔အတူ ျပီးခဲ့သည့္ မတ္လ(၆) ရက္ေန႔ကလည္း ယခုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ေကအန္ယူ အဖြဲ႔ သည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌေမာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ကရင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ၊မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌေမာင္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးရင္ႏု ၊ အယ္ေဂၚထူး တို႔ႏွင့္လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ပဒိုေစာလွေငြက ေျပာပါသည္။

ဒီေကဘီေအႏွင့္ ေကအန္ယူတို႔သည္၊ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ယခုေဆြးေႏြးမွဳသည္၊  ပထမဆံုးအႀကိမ္ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒီေကဘီေအသည္၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေကအန္ယူ ထံမွ ခြဲထြက္ျပီး၊ ၁၉၉၅ တြင္ တပ္အသြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ (၂၀၁၀)ခုႏွစ္တြင္ ဒီေကဘီေအ ႏွစ္ျခမ္းကဲြျပီး၊  BGF အစိုးရ နယ္ ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလားဖြယ္ ဦးေဆာင္ေသာ ဒီေကဘီေအ တပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။

 http://www.phophtaw.org/burmese/

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s