အပစ္ရပ္ေရးအပါအ၀င္ အခ်က္သံုးခ်က္ကို KNPP ႏွင့္ အစိုးရ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုး

AGREEMENT KNPP

———————————— 

 မတ္ ၇၊ ၂၀၁၂ (YPI)

အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ KNPP ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ ယေန႔လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူညီမႈသံုးခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း KNPP ကိုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္ ခူဦးရယ္က သတင္းေထာက္မ်ားကိုေျပာသည္။

“ ျပည္နယ္ အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္” ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္စာတြင္  ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမွ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္ဆုိင္းရန္၊ ဆက္ဆံေရးစခန္းကို ႏွစ္ဖက္သေဘာတူသည့္ သင့္ေတာ္ရာေနရာ၌ (လက္နက္မပါ)ထားရွိရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည့္ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ေနတို႔ကိုညႇိႏိႈင္းရန္ တုိ႔ကို ယေန႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးလိုက္ၾကသည္။

KNPP အတြင္းေရးမွဴး(၁) ခူဦးရယ္က “ ဒါကေတာ့ စလံုေရစရေသးတာမို႔ အတတ္မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာက ေျပာင္းလဲႏုိင္ေသးတာေၾကာင့္ စကားကိုအကုန္မေျပာႏိုင္ေသးဘူး” ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေထာက္မ်ား ေမးျမန္းခ်က္ကို  မွတ္ခ်က္ေပးေျဖဆိုသည္။

“သူတို႔ကေတာ့(အစိုးရ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျမန္ဆံုးလုပ္မယ္၊ သံုးလအတြင္း။ ဦးေအာင္မင္းတို႔က မတ္လကုန္ၿပီး ဧၿပီလဆန္းမွာ  အၿပီးလုပ္ခ်င္တယ္လို႔ေျပာတယ္” ဟု ခူဦးရယ္ကဆက္ေျပာသည္။

မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ KNPP ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး အဖြဲ႕တို႔ ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကသည္။

KNPP ဘက္မွတင္ျပေသာ အခ်က္ ၂၀ ပါစာတမ္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသို႔တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အစည္းအေ၀းတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ရထား ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေကအဲန္ပီပီအတြင္းေရးမွဴး(၁) ခူဦးရယ္ဦးေဆာင္ေသာ ၁၅ ဦးပါ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔ နံနက္ ၉း၀၀ တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ညေန ၃း၄၅ တြင္ၿပီးဆံုးသည္။

ယခုအႀကိမ္ေတြ႕ဆံုမႈသည္ တတိယအႀကိမ္ေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕၌ ပထမအႀကိမ္၊ ၂၀၁၂  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။                  ။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s