ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မွ KIA စစ္သည္မ်ား .photayokeking


ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မွ KIA စစ္သည္မ်ား

ကြယ္လြန္သူ ဆရာနတ္ႏြယ္၏ ကမၻာ့အဆင့္မွီ ျမန္မာဂႏၶဝင္ဝတၳဳႀကီးျဖစ္ေသာ ‘ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း’ ဝတၳဳအဖြင့္ တြင္ ၁၉၆၃ ခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားသြားမႈသတင္းကို ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္တစ္ဦးက စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ နားေထာင္ေနသည့္ ျမင္ကြင္းႏွင့္ စတင္ထားသည္။

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးသည္ အရည္အခ်င္း ညံ့ဖ်င္းလွသည့္ သီေပါ မင္းလက္ထက္တြင္ စတင္ခဲ့ၾကပံုကို ဆရာနတ္ႏြယ္က ဇာတ္လမ္းဖြဲ႔ထားသည္ျဖစ္၍ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္တိုက္ပြဲမွာ သက္တမ္းႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ၿပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ေခတ္သစ္ေတာ္လွန္ စစ္ပြဲအေနႏွင့္မူ ၁၉၆၀-၆၁ ခု၌ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အရပ္ဝတ္လဲသမၼတ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းသိန္းစိန္က ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား ရပ္စဲခိုင္းလိုက္သည္ဆိုသည့္ ဒီဇင္ဘာ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ဝူေထာဘြမ္ေတာင္ေပၚရွိ ခိုင္ဘန္းအနီး ယင္ဖန္ေတာင္ၾကား၌ ၾကံ႕ဖြတ္အစိုးရ တပ္မ (၈၈) လက္ေအာက္ခံ ခမရ – ၃၁၇ (ယခင္ ကယား ၁)၊ ခမရ – ၄၁၅ တို႔ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တိုက္ပြဲျဖစ္ရာ ခလရ – ၈၃ စစ္ကူလိုက္ခဲ့ရသည္။ ေကအိုင္ေအက အေဝးထိန္းမိုင္း စစ္ဆင္ေရး ႏွင့္ ၁၂၀ – မမ ေမာ္တာ ေပါင္းစပ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ ၾကံ႕ဖြတ္စစ္သား ၄၀ ေက်ာ္ ၅၀ ခန္႔ေသၿပီး ၁၀၀ နီးပါးဒဏ္ရာရသြား၍ ၾကံ႕ဖြတ္တပ္မ်ား ျပန္ဆုတ္သြားသည္။ က်ဆံုးသူမ်ားကို ျမႇဳပ္ထားသည့္ေျမပံု ၃၀ ေက်ာ္ေတြ႔ရၿပီး အရာရွိမ်ားကို တစ္က်င္းတစ္ေလာင္း၊ သာမန္စစ္သည္မ်ားကို တစ္က်င္းလွ်င္ ၂ ေလာင္း-၃ ေလာင္း ျမႇဳပ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုေန႔မွာပင္ ပရန္လြိ ႏွင့္ မဂ်ီခရြန္း ၾကား၌လည္း စကခ – ၁၆ လက္ေအာက္ခံ ခမရ – ၅၆၇၊ စကခ – ၂၁ လက္ေအာက္ခံ ခလရ -၂၇၆ ပူးေပါင္းတပ္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္တပ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ေသးသည္။
ဒီဇင္ဘာ (၁၂) ရက္က မ႐ူရြာတြင္ ၾကံ႕ဖြတ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္တပ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။ ဗမာတပ္မ်ား စိတ္ႂကြေဆး စားသံုး ၍ တိုက္ၾကသည္။ Continue reading “ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မွ KIA စစ္သည္မ်ား .photayokeking”

ပဒိုမန်း​ြငိမ်း​ေမာင်အမှုတွင် တာဝန်ရှိသူများ​၏ ​ေြပာြကား​ချက်သည် တရား​ရံုး​ကို မထီမဲ့​ြမင် ြပုလုပ်ဟုဆို

ပဒိုမန်းြငိမ်းေမာင်အမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူေတွရဲ့ ဂျာနယ်ေတွမှာ ေြပာဆိုချက်ေတွဟာ တရားရံုးကို မထီမဲ့ြမင်ြပုလုပ်ချက်ေတွ ြဖစ်တယ်လို့ ပဒိုမန်းြငိမ်းဘက်က လိုက်ပါေဆာင်ရွက်တဲ့ ဥပေဒအြကံေပး ဦးေအာင်သိန်းက ေဝဖန် ေြပာဆိုလိုက်ပါတယ်။

ပဒိုမန်း ြငိမ်း ေမာင်

“တရားစီရင်ေရးရဲ့ လမ်းေြကာင်းေပါ်မှာ သွားေနတဲ့အတွက် အုပ်ချုပ်ေရးပိုင်း ဆိုင်ရာေတွကေန အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ဝင်ေရာက် မစွက်ဖက်ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာမျိုးနဲ့ သူတို့ လွှတ်ထားတယ်။ ေနာက်ြပီးေတာ့ သူတို့ ဒီကိစ္စက လွတ်နိုင်ပါတယ် ဆိုြပီးေတာ့ ဂျာနယ်၊ မီဒီယာကေနြပီးေတာ့ ထုတ်ြပီးေတာ့ တာဝန်ရှိသူေတွက ြပီးေတာ့လွတ်သွားမှာပါ ဆိုတဲ့စကားလံုးကို သံုးတာဟာြဖင့် ရှင်းရှင်းေြပာရင် တရားရံုးများကို မထီေလးစား ြပုလုပ်တယ်။ တရားစီရင်ေရးေပါ်မှာ လမ်းေြကာင်းက သွားေနတဲ့ အလုပ်ေပါ်မှာ ဒီလို တာဝန်ရှိသူေတွက လက်လွတ်စပယ် ေြပာတာကြဖင့် မေြပာသင့်ဘူးလို့ အန်ကယ်တို့ဘက်က ြမင်တယ်။ ”

ပဒိုမန်းြငိမ်းေမာင်ကို နိုင်ငံေတာ်ပုန်ကန်မှု၊ မတရားအသင်း ဥပေဒပုဒ်မေတွနဲ့ အစိုးရက တရားစွဲဆိုထားြပီး အင်းစိန်ေထာင်မှာ ြကာသပေတးေန့တိုင်း ရံုးထုတ်ေနြပီး ြပန်ေခါ်သက်ေသေတွကို စစ်ေမးခဲ့ပါတယ်။ မနက်ြဖန်မှာ ပဒိုမန်းြငိမ်းေမာင်ကို စတင် စစ်ေဆးဖို့ ရှိပါတယ်။

ဂျာနယ်တချို့မှာ ပါရှိတဲ့ “မန်းြငိမ်းေမာင် ြပန်လွတ်မှာပါ”လို့ တာဝန်ရှိသူရဲ့ ေြပာဆိုချက်ကို တရားရံုးက မန်းြငိမ်းေမာင်ကို ြပသေြကာင်းနဲ့ တကယ်ေတာ့ ဒီလို မြဖစ်သင့်ေြကာင်း ဦးေအာင်သိန်းက ေထာက်ြပေြပာဆိုပါတယ်။

“အုပ်ချုပ်ေရး အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းက အချိန်မေရွး လွှတ်နိုင်ခွင့် ရှိတယ်ဆိုတာ ကျေနာ်တို့က နားလည်တယ်။ ဒါေပမယ့် တရားစီရင်ေရးပိုင်းမှာေတာ့ တရားစီရင်ေရးပိ်ုင်းကို သွားေနတဲ့ အမှုအခင်းေပါ်မှာ ဒီလို ြကိုြပီးေြပာြပီးေတာ့ တဖက်ကလည်း ခင်ဗျားလွတ်မှာပါ။ ဒါေပမယ့် ကျေနာ်တို့ အလုပ်ကိုေတာ့ ကျေနာ်တို့ လုပ်ရမှာပဲ။ ကျေနာ်တို့ တရားရံုးေပါ်မှာေတာ့ နားလည်မှု ေပးထားပါဆိုတဲ့ သေဘာသက်ေရာက်တဲ့ ဟာမျိုးကို ြဖစ်ေစတာကို မသင့်ေလျာ်ဘူးလို့ ထင်တယ်။”

ပဒိုမန်းြငိမ်းေမာင်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံကို ေရာက်ရှိစဉ်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံကို ြပန်ဖို့ ြပည်ဝင်ခွင့် အခက်အခဲ ြဖစ်ရာကေန အစြပုလို့ ြမန်မာအာဏာပိုင်လက်ထဲ အပ်ခံရြပီး ဖမ်းဆီး တရားစွဲခံေနရတာပါ။ ပျိုရွယ်စဉ်ကာလကလည်း သူရဲ့ နိုင်ငံေရး လှုပ်ရှားမှုေြကာင့် ေထာင်ဒဏ် တသက်တကျွန်း ကျခဲ့ဖူးပါတယ်။

Dvb no

Burma Democratic Concern (BDC): Let’s build a genuine federal union

Burma Democratic Concern (BDC) strongly condemns U Thein Sein regime attacking on Kachin ethnics people of Burma and we are calling for immediate cessation on attacking ethnic people in order to achieve peace through political dialogue. Burma Democratic Concern (BDC) and justice loving all Burmese people will be with our Kachinbrothers and sisters since the suffering of the Kachin people are tantamount to the suffering of the whole Burmese people. Burma Democratic Concern (BDC) opposes war and we truly believe that guns and bullets won’t solve the problems but through dialogue, mutual understanding, mutual trust and mutual respect.

Burma Democratic Concern (BDC) would like to express our position that all the ethnics’ people of Burma must have the equal rights. We truly believe that to establish a genuine federal union, Burma must grantee to protect and promote ethnics rights such as language, culture, environment, religion and music. Burma Democratic Concern (BDC) would like to reaffirm our position that we will work until we can restore democracy, human rights and rule of law in Burma leading toward establishing a genuine federal union in Burma.http://bdcburma.org/