ေရႊညဝါဆရာေတာ္ႏွင့္ မ.ဟ.န ဆရာေတာ္ေတြ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေနၾကဆဲ Sayadaw Shwe Nya Wah

ဒီေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ ေန႔လည္၁ နာရီမွ စတင္၍ ၂ နာရီအခ်ိန္အထိ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဖက္မုခ္၊ ၾကားေတာရလမ္း၊ ေၾကးသြန္းဘုရားႀကီးေရွ႕ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ေရႊည၀ါဆရာေတာ္အား အေရးယူရန္ကိစၥကို သံဃာ့နာယက ဆရာေတာ္ေတြစံုညီစြာ အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးေနၾကသည္။ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း လူပရိသတ္ ငါးရာေက်ာ္ စုေ၀း ေရာက္ရွိလွ်က္ရွိသည္။ လံုျခံဳေရးကုိလဲ အထူးတင္းၾကပ္တာတာမ်ိဳး ေတြ႔ရတယ္လုိ႔ သတင္းရရွိပါတယ္။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s