အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ၄င္းတို႔ ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မွဳအဖြဲ႔သစ္ စာရင္းကို (၂၁) ဦးႏွင့္ စတင္ဖြဲ ့စည္းခဲ့ပါသည္။

NLDအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ၄င္းတို႔ ပါတီ၏  ဦးေဆာင္မွဳအဖြဲ႔သစ္ စာရင္းကို (၂၁) ဦးႏွင့္ စတင္ဖြဲ ့စည္းခဲ့ပါသည္။
အဖြဲ႔အတြင္း ပါ၀င္သူမ်ားမွာ-

 

၁။ ဦးတင္ဦး
၂။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
၃။ ဦး၀င္းတင္
၄။ ဦးဟံသာျမင့္
၅။ ဦးဥာဏ္၀င္း
၆။ ေဒၚေမ၀င္းျမင့္
၇။ ဦး၀ီလာရွီဆိုင္း (ကခ်င္ ျပည္နယ္)
၈။ ဦးဇိုဂြမ္း (ခ်င္း ျပည္နယ္)
၉။ ေဒၚခင္စန္းလွိဳင္ (စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး)
၁၀။ ေဒၚအုန္းၾကည္ (မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး)
၁၁။ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းေငြ (ရွမ္း ျပည္နယ္)
၁၂။ ေဒၚခင္မိုးမိုး (ကယား ျပည္နယ္)
၁၃။ ဦးေက်ာ္ခုိင္ (ရခိုင္ ျပည္နယ္)
၁၄။ ေဒၚခင္ေစာေဌး (မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး)
၁၅။ ေဒၚလွလွမိုး (ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး)
၁၆။ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ (ကရင္ ျပည္နယ္)
၁၇။ ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္ (မြန္ျပည္နယ္)
၁၈။ ဦးခင္ေဇာ္လင္း (ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး)
၁၉။ ေဒၚခင္ေအးမူ (တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး)
၂၀။ ဦးစိုး၀င္း (ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး) ညီေနာင္ ပါတီ
၂၁။ ကိုမ်ိဳးညြန္႔ (လူငယ္ အဖြဲ႕)

ဤစာရင္းကိုၾကည့္လ်ွင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စတင္ဖြဲ႔စည္း စဥ္ကတည္းက ပါ၀င္သူမ်ား၊ စီအီးစီ တိုးခ်ဲ႕ အသစ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳမ်ား၊ လူငယ္ ကိုယ္စားျပဳမ်ားပါ၀င္သည္။

 http://www.phophtaw.org/burmese/index.php/news/local-news/943-2011-12-18-07-56-13.html

 

UNFC news-Karenni TV

16.december  The 11 member United Nationalities Federal Council (UNFC) is holding a low-profile meeting at an undisclosed location on the Thai-Burmese border, according to border security sources. The main topic is believed to be the long-awaited formation of the Federal Union Army (FUA).But unlike previous occasions, Naypyitaw is no longer demanding that Bangkok put a stop to the alliance’s movements and activities. shan