ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး KNU နဲ႔ျမန္မာ


ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး KNU နဲ႔ျမန္မာ အစိုးရတို႔ အၾကားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အေနအထားမ်ားကို သိရိွႏိုင္ရန္၊ လိုအပ္သည့္ၾကားခံ အက်ိဳးေဆာင္ ကိစၥရပ္မ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕အေျခစိုက္ က ရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ KPC အဖြဲ႔၏ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္တဦး၊ KNU ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔က လာေရာက္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာအစိုးရျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရး အဖြဲ႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ လာေရာက္သည့္ KPC အဖြဲ႔တြင္
– ေတာင္ကေလးဆရာေတာ္ အရွင္ပညာသာမိ၊
– ဘုန္းေတာ္ႀကီး အရွင္အဂၢ
– ဖလံု-စေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီမွ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေစာသိန္းေအာင္ တို႔ ပါ ရိွသည္။

KNU ဘက္မွ အဖြဲ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္ ၄ ဦးျဖစ္သည့္
– ေနာ္စီ ဖိုးရာစိန္၊
– ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမူတူးေစးဖိုး၊
– ပဒိုအားတိုး၊
– ပဒိုေအာင္ေမာ္ေအး အပါအ၀င္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မဲေအ စိန္၊
ပဒိုလားေစး၊
ပဒိုေသာသီဘြဲႏွင့္
ပဒိုလွထြန္းတို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ KPC အဖြဲ႔၏ အဓိက သိရိွလိုသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို KNU က ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း၊

ကရင္တမ်ိဳးသားလံုး အတြက္ အစဥ္ထာ၀ရ တည္ၿမဲမည့္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုသာ လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္မွန္ျခင္း မရိွသည့္ ေရတိုၿငိမ္းခ်မ္းေရး လံုး၀ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ကရင္ျပည္သူ လူထု တရပ္လံုးသိရိွႏိုင္ရန္အတြက္ KPC အဖြဲ႔မွတဆင့္ သတင္းစကား ပါးလိုက္သည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္သည့္ ပဒိုအားတိုး က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

မၾကာမီ ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္ ရိွေသာ္လည္း ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္ဇယား မသတ္မွတ္ရေသး ေၾကာင္း KNU အဖြဲ႔၏ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္တဦးက ေျပာသည္။

KPC အဖြဲ႔ကမူ ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွ စ္သစ္ကူးေန ႔ႏွင့္ ခရစ္စမတ္ေန႔ မတိုင္မီ ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔နွင့္ KNU အဖြဲ႔တို႔ကို ထပ္မံေတြ႔ဆံု လိုသည့္ ဆႏၵရိွေၾကာင္း သေဘာထားေပးခဲ့သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU သည္ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရိွေရးအတြက္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔မွစ၍ အစိုးရ အဆက္ဆက္ကို တိုက္ပြဲ ၀င္လာခဲ့သည္မွာ ၆၂ ႏွစ္ရိွၿပီ ျဖစ္သည္။
http://www.irrawaddyblog.com/2011/12/blog-post_5281.html