ခ်ည္မ်ွင္အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ သေရအလုပ္သမား သမဂၢဖြဲ ့စည္းေရး ILO

ခ်ည္မ်ွင္အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ သေရအလုပ္သမား သမဂၢဖြဲ ့စည္းေရး တင္ျပခ်က္အေပၚ အလုပ္သမား ဥပေဒ သစ္၏ ပုဒ္မ (၁-ခ) အရ အာဏာတည္ျခင္း မရွိေသးပါေၾကာင္း၊  သမၼတရံုးမွ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ရန္ က်န္ရွိေနပါေၾကာင္းႏွင့္၊ မွတ္ပံုတင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ျခင္း မရွိေသးပါ၍ တင္ျပမွဳအား လက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိပါေၾကာင္းကို အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာ နမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခ်စ္ရွိန္က လက္မွတ္ထိုးၿပီး ျပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ခ်ည္မ်ွင္ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ သေရ အလုပ္သမား သမဂၢဖြဲ ့စည္းေရး တင္ျပခ်က္ကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးျမိဳ ့၊ ရပ္ကြက္(၉)၊ ပဲခူး-ရန္ကုန္ကားလမ္းမႀကီး၊ အမွတ္(3/141)မွ ခ်ည္မ်ွင္ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ သေရ အလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ ့ အတြင္းေရးမွဴးက ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ထံ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

“ သူတို႔ ျပန္ၾကားတာလည္း ဟုတ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အလုပ္သမား ဥပေဒေတြ ထြက္လာၿပီးဆိုေတာ့ တင္မွာေပါ့ဗ်ာ၊ ခံစားေနရတာက ႏွစ္ေပါင္းမနဲေတာ့ဘူးေလ၊ အခုလည္း ထပ္ေမးစရာျဖစ္ေနေသးတယ္။ သမၼတက ဘယ္ေတာ့အမိန္႔ထုတ္မွာလဲ၊ မွတ္ပံုတင္အရွိခ်ဳပ္ကေရာ ဘယ္ေန႔ခန္႔မွာလည္း သိခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့
အခ်ိန္ဆြဲတဲ့ေပၚလစီက ခဏခဏ ခံေနရလို႔ပါ” ဟု သမဂၢဥကၠဌ ဦးဆန္းေက်ာ္က ေျပာပါသည္။

Law

အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၏ အေၾကာင္းျပန္စာ(ဓါတ္ပံု – ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

အစိုးရသစ္သည္၊ အလုပ္သမား ဥပေဒသစ္ကို အခ်ိန္မွီေရးဆဲြရန္ အေၾကာင္းရွိေနပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကမၻာ့အလုပ္ သ မားအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ ILO ၏ အလုပ္သမားေရးရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တရပ္တြင္ ယခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာလထဲမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္ မျပဳျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ဆိုသည့္ ဥပေဒကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္း မရွိခဲ့ လ်ွင္ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တရပ္္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ILO အဖဲြ႔၀င္ အတြင္း၌ စုံစမ္းသြားရန္ဆိုသည့္ အဆိုျပဳခ်က္ေၾကာင့္္  ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္၏ လႊတ္ေတာ္သည္၊ ဤအလုပ္သမား ဖဲြ႔စည္းခြင့္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို အလ်ွင္အျမန္ေရးဆဲြျပီး ILO ကို တင္ျပရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားက ယူဆေနပါသည္။

အလားတူ အျခားအလုပ္သမား သမဂၢမ်ားလည္း သမဂၢဖြဲ ့စည္းေရးကို ေစာင့္ေနၾကသျဖင့္ အစမ္းသေဘာအေနျဖင့္ ယခုလို တင္ျပရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ အခ်ိန္ဆဲြသည့္ သေဘာ မသက္ေရာက္ေအာင္လည္း ဆက္လက္ဖိအား ေပးသြား မည္ ဟု အလုပ္သမားသမဂၢဖဲြ ့စည္းလိုသူမ်ားက ေျပာေနၾကပါသည္။

Update News (17:00) The Shan State Army (SSA) ‘South’ received today a copy of the Burma Army’s directive to its Shan State units

Update News (17:00)
The Shan State Army (SSA) ‘South’ received today a copy of the Burma Army’s directive to its Shan State units to observe the ceasefire, issued on 3 December. It has, upon receipt, issued its own ceasefire directive to all SSA units, said Lt-Gen Yawdserk. (SHAN)

———————

The ceasefire that was agreed Friday, 2 December, between the Shan State Government and the Restoration Council of Shan State (RCSS) was “in principle” and further communication between the two sides is needed to implement it at the ground level, said RCSS leader Lt-Gen Yawdserk yesterday.

 

Lt-Gen Yawdserk (Photo: S.H.A.N.)

As a result, there were still clashes reported in three townships: Namzang and Mongkeung, southern Shan State, on 3 December and Mongpiang, Eastern Shan State, on 4 December. “However, they were not pre-planned engagements, just accidental encounters,” he explained.

 

On the other hand, there are no reports of clashes between the Burma Army and other groups that had previously signed ceasefire agreements: United Wa State Army (UWSA), National Democratic Alliance Army (NDAA) and Democratic Karen Buddhist Army (DKBA), renamed Kaloh HtooBaw.

The first two were not not in actual combat with the Burma Army prior to the September agreements. With the Kaloh Htoo Baw, the agreement specified that the ceasefire, signed on 4 November, was to be affected on 6 November. “We are still waiting for the Burma Army’s ceasefire instructions to its units before ordering our troops to follow suit,” he said. (Regime sponsored media reported the Taunggyi meeting on Sunday, 4 December) Continue reading “Update News (17:00) The Shan State Army (SSA) ‘South’ received today a copy of the Burma Army’s directive to its Shan State units”