အခမ္းအနားမွာ ကရင္တုိင္းရင္းသားေတြ၊ KNLA တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြ၊ DKBA လုိ႔ ေခၚတ့ဲ တိုးတက္ေသာ ဗုုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသား

ယေန႔ က်ေရာက္တ့ဲ ၆၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင့္အမ်ိဳးသားအာဇာနည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတရပ္ကို KNU ရဲ႕ စစ္ေရးတပ္ဖဲြ႔ ျဖစ္တ့ဲ ကရင္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ KNLA တပ္ရင္း ၂၀၁ အေျခစိုက္ရာ ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ကလာေ၀ၚရြာမွာ က်င္းပပါတယ္။

အခမ္းအနားမွာ ကရင္တုိင္းရင္းသားေတြ၊ KNLA တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြ၊ DKBA လုိ႔ ေခၚတ့ဲ တိုးတက္ေသာ ဗုုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြ အပါအ၀င္ ပရိသတ္ ၅၀၀ ၀န္းက်င္ကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။
read more on   http://knljapan.blogspot.com/2011/08/blog-post_8261.html

MAH Counter Command Prsdnt Not to Proceed With Ethnic Ceasefire and NOT to Meet Daw Aung San Suu Kyi

NPT Instruct MAH to Record All Who Took Security for the Pegu Trip-MAH Instruct Rgn Div MI to Record

2011 Aug 15 Pegu Cmdr and All Who Provided Security on Pegu Trip Are Welcomed by the People – Military Counci Cannot Take Action.