ထိုင္းအစိုးရသစ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ကူညီပ့ံပိုးေပးရန္ KNU ေမွ်ာ္လင့္

ၾသဂုတ္လ ၁၁ရက္။ ေစာခါးစူး (ေကအိုင္စီ)

အသစ္တက္လာသည့္ ထိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးတြင္ တဖက္တလမ္းျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ ဟု ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး KNU က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ အမ်ဳိးသမီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသူ ယင္လတ္ရွင္နာ၀ပ္ (Yingluck Shinawatra) ဦးေဆာင္သည့္ အစိုး ရအဖြဲ႕ ၾသဂုတ္လ ၉ရက္ေန႔တြင္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ႀကီး ၃၅ဦး အမည္စာရင္းကုိလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို သို႔ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္တြင္ KNU က ယခုလို ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

KNU ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္က “အခုတက္လာတဲ့ အစိုးရသစ္က ဘာေပၚလစီ ခ်မွတ္ ခ်မွတ္။ အိမ္နီး ခ်င္းျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေတာ့ အစိုးရ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အတုိက္အခံေတြကို ေဆြးေႏြးပြဲ လမ္းေပၚေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔ေပးႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။”ဟု ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း တက္လာသည့္ ထိုင္းအစိုးရသစ္သည္ ႏိုင္ငံေရးေပၚလစီမ်ား မခ်မွတ္ရေသးသည့္အတြက္ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အပါအ၀င္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေပၚ မည္မွ် အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိမရွိ မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း သူမက ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

ထိုင္းအစိုးရသစ္သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ႀကီးမားသည့္ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုတည္းသာ ျပဳလုပ္ပါက အတိုက္အခံ တိုင္းရင္း သားအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာသည္။
၂၀၀၀ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ခုႏွစ္အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ယူခဲ့သူ သက္ဆင္ရွင္နာ၀ပ္ လက္ထက္တြင္ ထိုင္းနွင့္ ျမန္မာအစိုးရ တို႔အၾကား ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ယခု တက္လာသည့္ ယင္လပ္ရွင္နာ၀ပ္မွာ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ျဖစ္ခဲ့သူ တာ့ခ္ဆင္ရွင္နာ၀ပ္၏ ညီမေတာ္စပ္သည့္အတြက္ ယခင္ တာ့ခ္ဆင္အစိုးရ လက္ထက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ကာ စိုးရိမ္ျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။

ဇူလုိင္လ ၃ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း အသက္ (၄၄)ႏွစ္အရြယ္ ယင္လပ္ရွင္နာ၀ပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ေဖြထုိင္း ပါတီသည္ ၿပိဳင္ဘက္ ယခင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ေ၀့ခ်ာခ်ီ၀ ဦးေဆာင္သည့္ ဒီမိုကရက္ပါတီကို မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏုိင္ရ လုိက္ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၅ရက္ေန႔တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တရား၀င္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ယင္လပ္ရွင္နာ၀ပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႔ရခဲ့သူတဦးျဖစ္ကာ ယခုႏွစ္တြင္မွ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တလေက်ာ္အၾကာတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၄၇ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ KNU သည္ ၁၉၄၉ခုႏွစ္မွ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး စတင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့ရာ ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္ထိျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s