ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စာအေပၚ KIO မွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္မည္ မဟုတ္

 

lanan kio 3011ေကအိုင္အို အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး-၂ ဆလန္ကဘား လာနန္ (ယာ)။

 

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာသည္ တႏိုင္ငံလံုုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) အေနျဖင့္ သီးသန္႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္သြားမည္မဟုတ္ဟု KIO အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး-၂ ဆလန္ကဘား လာနန္ ေျပာသည္။

“တႏိုင္ငံလံုးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြပါေနတယ္။ ျပီးေတာ့ သူညႊန္းတဲ့ေနရာမွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းၾကီး ၄ ခု နာမည္ပါေနတယ္။ ဒီလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ႀကီး ၄ ခုဟာ UNFC အဖြဲ႔၀င္ေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕အသံကို ထုတ္ျပန္ဖို႔လိုမယ္ဆိုရင္ UNFC ကေနျပီးထုတ္ျပန္သြားမယ္။”

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာဆိုခ်က္သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဘက္သို႔လွမ္းဖို႔ ပထမေျခလွမ္း လွမ္းလိိုက္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ အေပၚမွာ အေကာင္းဘက္မွ႐ႈျမင္သည္ဟု ဆက္ဆိုသည္။

 

“ပဋိပကၡမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းၾကပါရန္ႏွင့္ အျမန္ဆံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲၾကပါရန္ ေလးနက္စြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။” ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ KIO၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA) သုိ႔ လိပ္မူထားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ပါရွိသည္။

 

ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) မွ အိတ္ဖြင့္ေပးစာအေပၚ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းမျပန္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာအား ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမည္ဟူေသာမူရွိသည္ဟု UNFC ေျပာခြင့္ရ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္ဟံသာ ေျပာသည္။

 

ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္တြင္  ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအစိုးရ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥ၊ စိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈပေပ်ာက္ေရးကိစၥ၊ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကိစၥ မ်ားအတြက္ ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ပိုင္း ၃ ရက္အၾကာ ယင္းအိတ္ဖြင့္ေပးစာ ထြက္ေပၚလာသည္။

WAR: Artillery Battalion 36 post, south of the town, was attacked by unknown armed band –

Civilian sources from Kyaukme say Artillery Battalion 36 post, south of the town, was attacked by unknown armed band before dawn. About 15 soldiers wounded, some seriously.
Nawng Ang, between Kyaukme and Bawgyo (Maw Kerh) on the way to Hsipaw, was attacked at the same time. 3 either wounded or killed. Shan State Army “South” confirm its fighters were responsible for the attacks