ျမန္မာအစိုးရပစ္မွတ္ တိုက္ခိုက္ျခင္း KIA ကန္႔သတ္

Monday, 04 July 2011 20:49 KNG
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥ KIOႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဇြန္ ၃၀ လဂ်ားယန္၌ ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ “ျမန္မာစစ္သားမ်ား KIA နယ္ေျမထဲ ၀င္ေရာက္ျခင္းမရွိလွ်င္ ပစ္ခတ္မႈ မျပဳရန္” KIA လိုင္ဇာစစ္ဌာနခ်ဳပ္က ေရွ႕တန္းမွ ၎တို႔တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ဇူလိုင္ ၁ရက္ေန႔တြင္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ျပီး ျမန္မာအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ၿမိဳ႕ထဲ၊ ရပ္ရြာထဲ၀င္ေရာက္ဗုံးခြဲျခင္းႏွင့္ လမ္းေပၚျဖတ္သြားေသာ ျမန္မာစစ္သားမ်ားအား တိုက္ခိုက္ျခင္း မ ျပဳရန္လည္း ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ပါရိွေၾကာင္း KIA ေရွ႕တန္းသတင္း ရပ္ကြက္မွ သိရသည္။
kia_burmese_flag

သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ညႊန္ၾကားခ်က္ထြက္လာၿပီးေနာက္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္တြင္ ဆန္ဂန္ႏွင့္ ဘြမ္ဆဲန္ရွိ KIA တပ္စခန္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္ ထားသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္က ဆက္လက္၍ KIA နယ္ေျမအတြင္း ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္လာသည့္အတြက္ ယင္းေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာသည္။

ယင္းတိုက္ပြဲေၾကာင့္ KIA ေရွ႕တန္းတပ္မ်ားအား ညြန္ၾကားထားခ်က္ ေျပာင္းလဲျခင္း မရိွပါ။

Last Updated ( Monday, 04 July 2011 21:12 )

War continues between KIA and Burmese army

Monday, 04 July 2011 18:18 KNG
New clashes between the Kachin Independence Army (KIA) and Burmese government troops took place on July 2nd and 3rd in different parts of Kachin State, despite efforts by both sides to negotiate a ceasefire on June 17 and 30th during meetings between representatives from the KIA and Burmese government.

On July 2nd the Mohnyin Township, Sinbo-based, KIA Battalion 5 and Burmese troops clashed after Burmese soldiers tried to enter the KIA controlled area. At least 20 Burmese soldiers died, according to an unnamed source.

kia_battalion_8A captive Burmese soldier in a KIA post before he was freed by KIA soldiers in Battalion 8, Northern Shan State.

In Northern Shan State, KIA Battalion 9, under command of KIA Brigade 4, attacked a truck which carried around 10 Burmese soldiers while entering the KIA controlled area. The truck was destroyed and all the soldiers riding in the truck died.

Heavy fighting between KIA Battalion 15 and the Burmese government’s Infantry Battalion (IB) No. 236 and Light Infantry Battalion (LIB) No. 348, and IB No. 144 took place in the evening of July 3rd at Sang Gang Valley, in N’mawk Township in Manmaw (Bhamo) district, when Burmese troops tried to deploy into the area near the KIA army camp.

Burmese troops fired heavy weapons during the fighting at Sang Gang. However, the number of casualties from both sides is still unknown.

Dweh Loe township in Papun district say:Burma: Children forced to carry frontline supplies

4.July 2011 KIC news

The Burma government has repeatedly denied the use of forced labor to international organisations, but villagers from Dweh Loe township in Papun district say the Burma army has forced men, women and including children, some as young as 11 to porter rations for their troops.

In March 2010, in his report to the UN Human Rights Council, Tomas Ojea Quintana, the special rapporteur for Myanmar, detailed a “pattern of gross and systematic violation of human rights which has been in place for many years.”

In January this year the United Nations Human Rights Council in Geneva examined Burma’s human rights record as part of its first Universal Periodic Review (UPR). Burma’s delegation, led by Deputy Attorney General Dr. Tun Shin, categorically denied state-orchestrated widespread, systematic and persistent human rights violations against the people of Burma.

Meanwhile in eastern Burma the army continued to abuse civilians. In a four-month period beginning in early January until the end of April this year, the Burma army used a rotation system where they forced civilians from 10 villages in Dweh Lo Township in Papun district to carry army supplies.

Light Infantry Brigade 215 and Infantry Brigade 96 of South Eastern Command run the army camps located in Win Maunge village.  The camps have a combined strength of about 400 soldiers. In order to supply their outposts on the frontlines, they rely on forcing villagers to be porters.

A 22-year-old villager, who was forced to be a porter told Karen News he saw people as young as 11 and as old as 60, forced to porter.

“Our village was ordered that every household had to transport five sacks of rice. My father and my 16-year-old brother and I had to carry the sacks. I also saw children as old as 11 being used as porters. It took us a one-day round trip place to carry the supplies to the camp. Young children had to be helped by their parents’ as they got tired. They [Burma army] ordered the village head to arrange the porter roster. No one wanted to go, we go out of fear…we have no choice.” Continue reading “Dweh Loe township in Papun district say:Burma: Children forced to carry frontline supplies”