ရွမးေ္ျမာက္တြင္ ျမန္မာစစ္ကားတစ္စီးအား KIA တုိုက္ခိုက္

Sunday, 03 July 2011 00:48 KNG
ဇူလိုင္ ၂၊ ၂၀၁၁-ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း KIA တပ္မဟာ ၄ လက္ေအာက္ တပ္ရင္း ၉ ေဒသ၊ မြန္း ၁ နာရီေက်ာ္ခ်ိန္ ေနာင္ေရႊ-နာမ္ဂြတ္လမ္းပိုင္း ေနာင္ေရႊေကြ႔၌ ျမန္မာစစ္သား ၁၀ ခန္႔ပါသည့္ ေဖာ၀ီးလ္ကားတစ္စီးအား တပ္ရင္း ၉ က ဗံုးႏွင့္ လက္နက္ငယ္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ေသဆံုးဒဏ္ရရမႈရွိမရွိကို မသိရပါ။

Kachin Army attacks Burmese military convoy

Thursday, 30 June 2011 22:37 KNG
Troops of the Kachin Independence Army (KIA) attacked a Burmese military convoy on the Mandalay-Muse border trade route along the Chinese border in Northern Shan State on Thursday afternoon at around 2 p.m., said eyewitnesses.The convoy was attacked with land mines and small arms by KIA soldiers of battalion 9 near Homong village, 15 miles south of the Burmese border trade town Muse, when it was heading back to Mandalay, said local eye witnesses.
ho-mong-map-engThe attack lasted a short time, they added.

The exact number of casualties in the convoy was not known but several injured soldiers were admitted to Muse hospital in cars, according to eyewitnesses.

A KIA official in Laiza headquarters in Kachin State said the attack was mounted to prevent Burmese military movement in the territory of the KIA’s Battalion 9 under Loikang-based KIA’s Brigade 4.

The attack came a day after hundreds of Burmese soldiers in civilian clothes crossed into Chinese territory from the Muse check gate, which connects the Chinese border town Ruili (Shweli).

The attack was carried out even as KIA and Burmese officials met for peace talks at Lajayang village in Dawhpumyang sub-township in Manmaw (Bhamo) district in Kachin State.

National Democratic Alliance Army (NDAA), the United Wa State Army’s main ally, will be holding a drug bonfire in Mongla, opposite China’s Daluo (Talaw)

1 July 2011
The National Democratic Alliance Army (NDAA), the United Wa State Army’s main ally, will be holding a drug bonfire in Mongla, opposite China’s Daluo (Talaw), tomorrow, according to an NDAA senior official. The group’s leader Sai Leun aka Lin Mingxian declared his territory “drug-free” in 1997. (SHAN)

WAR: Burma Army commander ambushed

FRIDAY, 01 JULY 2011 16:11 HSENG KHIO FAH

Area commander [name unidentified] of Tangyan township, facing armed groups that are at loggerheads with it, Shan State Army (SSA) and United Wa State Army (UWSA), was reportedly attacked on 28 June by an unknown armed group, on the way back from a quarterly meeting with Chinese officials in Meng Lien (Monglem), opposite the Wa headquarters Panghsang, according to local sources.

“After the meeting on 26 June, they spent a night in Panghsang on 27 June, and returned to Tangyan on the next morning. But in the evening we were informed that he and his delegates were attacked on the way,” a source from Panghsang said.

The delegation was ambushed at around 6:00 pm, between the Salween Bridge and Tangyan.

The said area commander was said to be the new one, who recently replaced Colonel Khaing Zaw, local sources said.

He was reported to have been shot at Loi Larn Making, a few miles west of Takawng Et Bridge on the Salween River, Tangyan Township, 83 miles southwest of Lashio, Shan State North. But there have been no further details as to whether or not the commander was among the casualties.

“Some said he was not in the car (a blue SUV) that was attacked. But others said he was wounded,” a local source from Tangyan said.

However, vehicles running between Tangyan and Panghsang have been banned from going beyond Takawng Et since his return. In addition, Tangyan has also been under curfew and everyone coming to the town was closely questioned and checked by the local authorities, sources reported.

Last week, many bomb explosions took place in the town, resulting in some house damages.

 

WAR: Chinese made military trucks arriving at border raises question

THURSDAY, 30 JUNE 2011 17:53 HSENG KHIO FAH

More than a hundred Chinese made military trucks were reported to have arrived in Muse, a bustling border trade town between China and Burma since Sunday, raising question whether they will be used in the war against Kachin Independence Army (KIA), according to local sources.

“Some say they are heading to KIA’s areas while others say they are to be brought to Naypyitaw,” an eyewitness said.

The 6 wheel Sino trucks are produced by Japanese Howo Company in China and exported to Burma by way of Jiegao-Muse.

In addition, hundreds of Burma Army soldiers are also reported to have been sent to the town to receive the trucks, according to a source.

The arrival of both military trucks and troops has fueled fear among the populace whether the war with the KIA may spread to the area, according to sources.

A Sino truck seen Jiegao

Recently, around 50 people in civilian clothes believed to be Burma Army agents are seen crossing the border each day following a report of a recent meeting between the Burma Army and Chinese People’s Liberation Army (PLA) officers, where the former had asked the latter to permit its troops and those of its allies to cross the border to attack and capture Laiza, the headquarters of KIA.  Continue reading “WAR: Chinese made military trucks arriving at border raises question”