စစ္တပ္ရိကၡာမ်ားကို ရြာသားအေယာက္ ၅၀ ထမ္းေပးရ -Ktimes

ကရင္နီျပည္နယ္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္၌ အေျခစိုက္ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ ခမရ ၅၇၅ သည္ ဇြန္လ ၁၈ ႏွင့္ ၁၉ ရက္ေန႔အတြင္းက ရြာသားအေယာက္ ၅၀ ကို တပ္ရိကၡာမ်ား ထမ္းပို႔ခိုင္းေစခဲ့သည္ဟု ကရင္နီ လူမႈကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔က ေျပာသည္။

ခမရ ၅၇၅ သည္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ တငူးဆို (ထင္းရႈးေတာင္)၌ အေျခစိုက္ထားေသာ ခမရ ၃၃၂ ႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က တပ္လဲလွည္၍ တပ္စခန္း အနီးရိွ ေဒါတေနာ၊ ေဒါ၀ယ္ေရာ၊ ေဒါမူးလဲ၊ တေနာင္ကလူးႏွင့္ တရီးဒါး ေက်းရြာတို႔ကို တရြာလွ်င္ ရြာသား ၁၀ ေယာက္စီ ဆင့္ေခၚၿပီး ၎တို႔ တပ္ရိကၡာမ်ားကို သြားေရာက္ထမ္းေစခိုင္းကာ တပ္စခန္းသို႔ အေရာက္ပို႔ေဆာင္ခိုင္းျခင္း ျဖစ္သည္ဟု လူမႈကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔မွ ခူးေညးရယ္က ေျပာသည္။

 

ကရင္နီျပည္နယ္ သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းမွ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္စခန္း တခု

ကရင္နီျပည္နယ္ သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းေဒသမွ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္စခန္း တခု

“ၿပီးခဲ့တဲ့ တပတ္က သူတို႔ တပ္ေတြ လဲၾကတယ္။ တပ္လဲၾကေတာ့ သူတို႔ ရိကၡာေတြကို ၂ လ ၃ လအတြက္ သိမ္းထားခ်င္တယ္ ထင္တယ္။ အဲဒါ ရြာသားေတြကို တရြာ ၁၀ ေယာက္ ေခၚယူပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

စစ္တပ္ ရိကၡာမ်ားကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွ စစ္တပ္ ကားမ်ားျဖင့္ တင္ေဆာင္လာၿပီး ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ ေဒါးမူးမာေက်းရြာ အနီးရိွ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္စခန္းတြင္ ခ်ထားေၾကာင္း၊ ရြာသားမ်ားသည္ ထိုစစ္တပ္ရိကၡာမ်ားကို ေဒါမူးမာ တပ္စခန္းမွ တရိဒါးေက်းရြာသို႔ ထမ္းပို႔သြားရေၾကာင္း၊ တရိဒါးေက်းရြာမွတင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ ခမရ ၅၇၅ တပ္စခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္သြားရေၾကာင္း ဆိုသည္။

ရြာသားမ်ား ထမ္းပို႔ေပးရေသာ စစ္တပ္ ရိကၡာမ်ားသည္ ဆန္၊ သၾကား၊ ႏိုးဗူး၊ ငါးဗူး၊ အမဲဗူးႏွင့္ အျခားရိကၡာမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု ခူးေညးရယ္က ဆက္ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္လည္း ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ တငူးဆို၌ ယခင္ အေျခစိုက္ထားေသာ ခမရ ၃၃၂ သည္ က်ပ္ေငြ ၉၉၆၀၀ တန္ဖိုး ရိွေသာ ၎တို႔ တပ္ရိကၡာမ်ားကို ရြာသားမ်ားအား သြားေရာက္ထမ္းခိုင္း၍ တပ္ရိကၡာမ်ားကို လမ္းခရီးစဥ္တြင္ ကရင္နီတပ္မေတာ္မွ ရြာသားမ်ားထံ ျဖတ္ေတာက္ယူခဲ့သည္။

ယခုတေခါက္ ရြာသားမ်ား သြားေရာက္ထမ္းေပးေသာ စစ္တပ္ ရိကၡာမ်ားကို ကရင္နီတပ္မေတာ္မွ ျဖတ္ေတာက္ယူမွာကို စိုးရိမ္၍ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား ကိုင္တိုင္ ေနာက္လိုက္ပါသြားၾကသည္ဟု သိရသည္။

ခမရ ၃၃၂ ႏွင့္ တပ္လဲလွည္ၿပီး ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ တငူးဆို၌ ယခု လာေရာက္အေျခစိုက္ေသာ ခမရ ၅၇၅ သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၌ အေျခစိုက္ထားေသာ စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (စကခ) ၁၇ ၏ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s