ကရင္နီျပည္တြင္ ေဖာက္ခြဲေရးသမားရွိႏိုင္ဟုဆို၍ လံုၿခံဳေရးတင္းၾကပ္

ကရင္နီျပည္တြင္ ေဖာက္ခြဲေရးသမားမ်ား ရွိႏိုင္သည္ဟု အေၾကာင္းျပ၍ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွ တျခားၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ျပည္နယ္သို႔ သြားလာသည့္ ခရီးသည္မ်ားအား အစိုးရစစ္တပ္မွ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ စစ္ေဆးေနသည္ဟု သိရသည္။

ကရင္နီဘက္မွ ေနျပည္ေတာ္ကို ေဖာက္ခြဲရန္ ၀င္လာသူရွိသည္ဟု သတင္းရရွိထားသည့္အတြက္ တာ၀န္ရွိရဲအျပင္ စစ္တပ္မ်ားကိုပါ လံုၿခံဳေရးအတြက္ စစ္ေဆးေရး လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၿမိဳ႕ခံတို႔က ဆိုသည္။

“ေျပာတာေတာ့ ေဖာက္ခြဲေရးသမား အေယာက္ ၂၀ ေရာက္လာတယ္လုိ႔ သတင္းရတယ္။ ကရင္နီကလူ ေျပာတာပဲ” ဟု လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
ကရင္နီျပည္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွ တျခားၿမိဳ႕နယ္သို႔ သြားလာသည့္ လမ္းမတေလွ်ာက္တြင္ စစ္တပ္မ်ား တင္းၾကပ္စြာခ်ထားၿပီး ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ လူထုမ်ားအား မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေနတဲ့ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႔အ၀င္ရွိ ပန္ကန္းဂိတ္ (ဓါတ္ပံု-ကယားလီဖု)

စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေနတဲ့ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႔အ၀င္ရွိ ပန္ကန္းဂိတ္ (ဓါတ္ပံု-ကယားလီဖု)

“လြိဳင္ေကာ္အေက်ာ္မွာ တစ္ဂိတ္ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ မုိးၿဗဲနဲ႔ ဖယ္ခံုၾကားမွာ တစ္ဂိတ္ရွိတယ္။ ဂိတ္နာမည္ေတာ့ မသိဘူး။ လြိဳင္ေကာ္အေက်ာ္က ဂိတ္ဆုိ တအားစစ္တယ္။ လြယ္အိတ္ကိုေတာင္ ဖြင့္ၾကည့္ၿပီး စစ္တယ္ေလ” ဟု ဆီးဘူးမွ ခရီးသည္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

လြိဳင္ေကာ္မွ ရွမ္းျပည္သို႔သြားသည့္ မုိးၿဗဲ၊ ဖယ္ခံုႏွင့္ ဆီးဘူးလမ္း၌ ပိုမိုစစ္ေဆးမႈတင္းၾကပ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ နာရီစင္အနီး ရဲစခန္းအတြင္း၌ အေသခံဗံုးေဖာက္ခြဲမႈ တစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရဲမ်ားဒါဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကသည္။

 http://www.ktimes.org/

Ko Min Zay Ya, an 88 student leader on long-term imprisonment-refused to tell His Mother’s Death

May 31st, 2011

By Independent Mon News Agency – Ko Min Zay Ya, an 88 generation student leader who was sentenced to long-term imprisonment in Lashio prison, was not told of his mother’s passing on May 27th in Mudon Township, Mon State.

The 88 generation leaders include Ko Min Zay Ya, on the left side, second person.The 88 generation leaders include Ko Min Zay Ya, on the left side, second person. (Photo : hhittai.net)

“Even though the family members asked prison authorities to tell Ko Min Zay Ya that his mother passed away, they [the prison officers] responded that they could not tell this to Zay Ya,” said Min Zay Ya’s younger sister, Mi Nwet Nwet Yee, who is 50 years old.

“My brother [Aung Naing] called Lashio prison on the day my mother passed away. He asked permission for my brother [Min Zaya] to pay respects at my mother funeral.

The prison officer said no. Then, he expressed his condolences for his mother’s passing. They said to my brother [Aung Naing] that we do not communicate with political prisoners,” she added.

“Family members have taken videos and photos of the funeral ceremony for Min Zaya, who was unable to pay respect to his mother where they buried the ashes in a brick tomb at Karmarwet village cemetery,” Mi Nwet Nwet Yee continued. Continue reading “Ko Min Zay Ya, an 88 student leader on long-term imprisonment-refused to tell His Mother’s Death”

Ten people were conscripted for portering by Light Infantry Battalion (LIB) No. 563 on May 30th in Three Pagodas Pass (TPP)

May 31st, 2011

By Independent Mon News Agency – Ten people were conscripted for portering by the Burmese government-run Light Infantry Battalion (LIB) No. 563 on May 30th in Three Pagodas Pass (TPP), near the Thai-Burma border.

From Jon Kwee and Ywa Thit villages, the ten villagers forced to porter included one ten-year-old child.  These villagers were forced to carry rice to Mae Thasa village, six kilometers from TPP.

The group was arrested and forced to serve as porters when the LIB troops arrived at the villager’s rubber plantations and held the villagers at gunpoint.

Released last night, Min Naing (not his real name), explained that he was captured while he and an elderly man of 72 years were cooking rice at his rubber plantation, and that he was forced to porter one basket of rice weighing around 15 kilograms.

Two soldiers, pointing guns at them, told Min Naing and the older man to leave the rice, and go with them to porter. Continue reading “Ten people were conscripted for portering by Light Infantry Battalion (LIB) No. 563 on May 30th in Three Pagodas Pass (TPP)”