ကရင္နီျပည္ ၿငိမး္ခ်မးေ္ရးကိစၥ ႀကံခိုငေ္ရးပါတီသို႔ တင္ျပရန္ အစီအစဥ္ရွိ

30.April K times

ယခု တက္လာသည့္ ျမန္မာျပည္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေရးအတြက္ ကယားျပည္နယ္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီသို႔ တင္ျပေဆြးေႏြးၿပီး ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္အား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖၚသြားရန္ အစီအစဥ္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲ တဖန္ ျဖစ္ေျမာက္လာေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ကယားျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔ အေနျဖင့္လည္း ျပန္လည္ႀကိဳးပမ္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ ႀကံံ႕ခိုင္ေရးပါတီမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္္ အမတ္ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းက ေျပာသည္။

၎က “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ အဖြဲ႔က လုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကလည္း ပါတီကို တင္ျပၿပီးေတာ့ ဒါေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ေတာ့ စဥ္းစားထားပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာနဲ႔ ညွိႏိုင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့ လုပ္မလဲဆိုတာကေတာ့ အတတ္ေျပာလို႔ မရေသးပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ တုိင္းရင္းသားပါတီ ၅ ပါတီက အေထြေထြ လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္တြင္းစစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ဧၿပီလ ၂၇ က ေတာင္းဆိုထားခဲ့ၿပီးေနာက္ အမတ္က ယခုလို ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎တိုင္းရင္းသား ပါတီ ၅ ပါတီမ်ားမွာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ဖလုံ-စေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ ျဖစ္ၾကသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ စစ္အစိုးရက ကယားျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ အဖြဲ႔ကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ျပဳခဲ့ၿပီး ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ KNPP ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ေကအဲန္ပီပီႏွင့္ စစ္အစုိးရအၾကား ေျပလည္ေအာင္ ဆက္သြယ္ေပးႏုိင္သည့္ အဖြဲ႔ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာႏုိင္သည့္ အေျခအေန မရွိဟု KNPP အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ခူဦးရယ္က ေျပာသည္။

“အားလုံးသေဘာတူႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ လက္ေတြ႔က်က် လုပ္တာ မရွိဘူး။ အေျပာသက္သက္ပဲ ရွိတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားတြင္ အဘ ဦးေစာသိန္း၊ ဆရာေတာ္ ေမာင္ေသာင္း၊ ဆရာေတာ္ ေမာလီးတုိ႔က နာယက အဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၎ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ အဖြဲ႔ကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္တြင္ KNPP ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ထပ္မံ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အဆက္အသြယ္ မလုပ္ရန္လည္း ျပည္နယ္ ေဒသကြပ္ကဲေရး စစ္ဌာနခ်ဴပ္က ေျပာဆိုထားခဲ့သည္။

အမတ္ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းက “အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ အဖြဲ႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ဆက္မလုပ္ဖို႔ ေျပာထားေပမဲ့ အဖြဲ႔ကို ဖ်က္သိမ္းတယ္၊ မဖ်က္သိမ္းဘူး ဆိုတာ ေသခ်ာေတာ့ မသိေသးဘူး” ဟု ေျပာသည္။

နအဖစစ္တပ္မ်ား

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ဖ်က္သိမ္းခံလိုက္ရေသာ ကယားျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၏ တံဆိတ္

ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္တြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီက ၿပိဳင္ဘက္ ျဖစ္လာမည့္ ကယားျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳပါတီကို ဖ်က္သိမ္းလို၍ ၎ပါတီ၀င္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔၀င္ႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔ကိုလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း ဆက္မလုပ္ရန္ တားျမစ္ခဲ့သည္။

သမုိငးေ္ျခရာရွငေ္လးေတြ ေလ်ာက္တဲ့လမး္-K Times

“ႏိုင္ငံေရး” လို႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ လူေတြက ေတာခိုေနတဲ့ သူပုန္ေတြကို ေျပးျမင္လိုက္ၾကတယ္။ ဒီအေျခအေနဟာ ကရင္နီျပည္မွာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနပါလို႔ ေျပာလိုက္ရင္ မွားမယ္လို႔ေတာ့ မထင္ပါ။ အဲဒီစကားလံုးေတြ သံုးမိရင္ သူပုန္နဲ႔ ပတ္သက္တယ္ ဆိုၿပီး ညွင္းဆဲသတ္ျဖတ္ခံရတတ္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရဟာ အဲဒီစကားလံုး တစ္လံုးနဲ႔ ျပည္သူလူထုတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေနတာ ႏွစ္ေပါင္း မနည္းေတာ့ပါဘူး။

အထူးသျဖင့္ တစ္ေခတ္ၿပီးတစ္ေခတ္ တက္လာၾကတဲ့ လူငယ္ေလးေတြဟာ မိမိကိုယ္ကို အလွအပေတြ တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး ဆင္ယင္ၾကသလို မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိရပ္ရြာနဲ႔ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းတို႔ကိုလည္း တစ္ေခတ္ၿပီးတစ္ေခတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုၾကတယ္။

မိမိတိုင္းျပည္ဟာ တျခားေသာ ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္သစ္ အသိုင္းအဝိုင္းထဲသို႔ ေရာက္လာရေလေအာင္ လူငယ္ေတြ အေနနဲ႔ တဖက္တလမ္းကေနၿပီး ႀကိဳးပန္းအားထုတ္မႈေတြနဲ႔ အားတက္မာန္တက္ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္တတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ့ ေရွ႕မွာ တားဆီးၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြက တပုံတပင္ႀကီးပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြေၾကာင့္ လူငယ္ေတြဟာ ေနာက္မဆုတ္ၾကပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ ေလွ်ာက္ေနတဲ့ လမ္းဟာ လမ္းမွား မဟုတ္လို႔ပါဘဲ။

ဆြဲေစ့ခံရျခင္း

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲဟာ စစ္တပ္ကေန တဖက္သတ္ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး တရားမွ်တမႈ မရွိတဲ့အတြက္ ကရင္နီလူငယ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ၿပီး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကတဲ့ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို စစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿပီး ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒါဏ္ေတြ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈတို႔မွာ ပါဝင္တဲ့ လူငယ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္တဲ့အျပင္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပညာေပး အစီအစဥ္တို႔မွာ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္အလုပ္ေကြၽးျပဳေနၾကတဲ့ လူငယ္တို႔ကိုလည္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္မွ ၁၅ ရက္အတြင္း ကရင္နီ လူမႈကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမွာ အလုပ္ေကြၽးျပဳခဲ့ဖူးသူ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ ကရင္နီလူငယ္ ႏွစ္ဦးကို လြိဳင္ေကာ္ အေျခစိုက္ ေဒသကြပ္ကဲေရး စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ပါတယ္။

“သူတို႔ကို ပုဒ္မွ ၁၇/၁ နဲ႔ စြပ္စြဲၿပီး ဖမ္းထားတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ လြတ္မလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္ထိ ေထာင္ဒါဏ္ခ်မွတ္မလဲဆိုတာ မသိရေသးပါဘူး” လို႔ ကရင္နီျပည္ထဲေရးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗားမားႏိုင္က ေျပာပါတယ္။ အဲဒီလူငယ္ ႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ႏိုင္ဖို႔ ကရင္နီအပစ္ရပ္အဖြဲ႔ရဲ့ ကူညီမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့တာပါ။

“ဒီဘက္ (နယ္စပ္ရွိ ကရင္နီလူမႈ အသိုင္းအဝိုင္း)က လူေတြနဲ႔ တြဲၿပီး အလုပ္အေကြၽး ျပဳတဲ့ သူေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္အေကြၽးျပဳခဲ့ဖူးတဲ့ သူေတြ မွန္သမွ် သူတို႔ (အပစ္ရပ္အဖြဲ႔)က ခြၽန္ေပးရတယ္။ ဒကစတို႔ ေထာက္လွန္းေရးတို႔ကို သတင္းေပးရတယ္။ ဒါမွ သူတို႔ ရိကၡာေတြ၊ ေငြေတြ၊ သူမ်က္ႏွာ ရတာေပါ့။ တကယ္လို႔ သူက အဲလိုမလုပ္ႏိုင္ရင္ စစ္တပ္ကလည္း သူတို႔ကို ဂရုမစိုက္ေတာ့ဘူး။ သူတို႔ အလုပ္မလုပ္ဘူး ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္မႈမ်ိဳးကို ခံရတာေပါ့” လို႔ ဗားမားႏိုင္က ေျပာပါတယ္။

ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒါဏ္ ခ်မွတ္ခံရျခင္း

ၿပီးခဲ့တဲ့၂ဝဝ၈ ေမလမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္း အတည္ျပဳေရး လူထုဆႏၵခံယူပဲြကို ဆန္႔က်င္ဖို႔ လူငယ္မ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး ဆႏၵျပခဲ့ၾကတဲ့ ကရင္နီ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ခြန္းဘီးဒူ (ေခၚ) လြီးဇီၿငိမ္၊ ေကေကာရီယိုနဲ႔ ဒီးဒီတို႔ကို စြဲခ်က္တင္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၃၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။

အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ ေကေကာရီယိုဟာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တစ္ေနရာမွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ကရင္နီလူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေက်ာင္း SDC မွာ သင္ယူခဲ့ပါတယ္။ ကရင္နီျပည္တြင္းမွာ အဲဒီလိုဘာသာရပ္ေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေလ့လာခြင့္ မရွိတဲ့အတြက္ နယ္စပ္မွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ SDC ေက်ာင္းကဲ့သို႔ ဆယ္တန္းလြန္ေက်ာင္းတို႔မွာ လူငယ္ေတြ ထိုးေဖာက္ၿပီး ေလ့လာၾကရပါတယ္။

အခု ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းမွာ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ SDC ေက်ာင္းဆင္းပြဲ အခန္းအနားတစ္ရပ္ က်င္းပပါတယ္။ ေက်ာင္းၿပီးသြားတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတို႔အတြက္ ဒု-ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ဆရာ ရီရယ္ဝင္းက မိန္႔ခြန္းအမွာစကား ေျပာၾကားရာမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ဘာသာရပ္ေတြနဲ႔ မိမိလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းထဲ ျပန္လည္အလုပ္ေကြၽးျပဳရာမွာ ေကေကာရီယိုတို႔လို ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြရဲ့ ရင္ဆိုင္ႀကံဳတြ႔ရတဲ့ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုလို ရွင္းျပသြားပါတယ္။

ယခု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္နီလူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေက်ာင္း (ဓါတ္ပုံ-ေကတီ)

ယခု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္နီလူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေက်ာင္း (ဓါတ္ပုံ-ေကတီ)

“ဒီကေန ့ အပါအဝင္ဆိုလို ့ရိွရင္ (၁၄၉) ေယာက္ ရွိသြားၿပီေပါ့ေနာ္။ ဆိုေတာ့ ဒီလူဦးေရကို က်ေနာ့္ ၾကည့္တဲ့ အခ်ိန္မွာ မေန႔က ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြအထိ ဆိုလို႔ရိွရင္ က်ေနာ္တို႔ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ျပန္ၿပီး အလုပ္အေကြၽး ျပဳႏိုင္တာက (၇၅) ေယာက္ကို က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ရတယ္။ ဒီျပည္တြင္းကို လႈပ္ရွားေနတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြက ၁၃ ေယာက္၊ ၁၅ ေယာက္ေပါ့ဗ်ာ။ တစ္ေယာက္ (xxxx) ကေတာ့ ကံမေကာင္းစြာနဲ ့အဲမွာ အသက္ေပးခဲ့ရတာေပါ့ေနာ္။ တေယာက္ (ေကေကာရီယို) ကေတာ့ ေထာင္တြင္း ၃၇ နစ္ က်က်န္ခဲ့ရတာေပါ့ေနာ္။ အဲမွာ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရး ေနာက္ၿပီးမွ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ေရး ဆိုတဲ့ အေနနဲ႔ သူက campaign (စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး) သြားလုပ္တယ္ေနာ္။ campaign ဟို lobby သြားလုပ္ရင္းနဲ႔ အဲမွာ ေထာင္က်ခံရတာ ရိွပါတယ္။” Continue reading “သမုိငးေ္ျခရာရွငေ္လးေတြ ေလ်ာက္တဲ့လမး္-K Times”

Ethnic Struggles Are Central To Burma’s Future – Analysis by David I.Steinberg

27.April 2011

For the past 20 years, foreign interest in Burma, or Myanmar, has been understandably concentrated on the problems of democracy and human rights. Although this is of continuing concern, the central, unresolved issue facing the state since independence in 1948 has been finding the solution to the problem of governance of this profoundly multi-cultural society.

Through several political incarnations, each government—civilian and military, socialist and capitalist—has designated the country as the “Union” of Burma or Myanmar. Yet, the concept of union is fragile and often violently contested.

About two-thirds of the country’s population is ethnic Burman (or Bamar). The remaining third comprises seven major indigenous ethnic minorities, also called ethnic “nationalities”—Shan, Karen, Rakhine, Mon, Kachin, Chin and Kayah—and more than 100 other recognized “ethnicities,” many of whom are linguistic or dialect groups.

Generally, the country’s central and upper plains are predominantly populated by ethnic Burmans, with the minority areas concentrated in the steep, rugged highlands near the country’s borders. For generations, this difficult terrain has been the battleground of attempted armed rebellions by minority groups.

While the establishment this year of legislatures, or hluttaws, in minority areas (albeit with 25 percent of their seats reserved for active duty military) might seem a step toward increasing minority groups’ authority, three unresolved issues will likely cause continuation of majority-minority tension. These are:

1. The minorities’ belief in their rights;

2. The attitudes of the Burman authorities and lack of national socio-economic and political mobility; and

3. The dilemma of the minority armies that remain in place, refusing either to disarm or to join the centrally controlled Border Guard Forces.

BurmaBurma

How much authority the new local legislatures will have is unclear, but it is likely to be less than what minority groups hoped for. While the importance of more local authority has grown over time, reflecting the rise of educational standards, nationalism, and identity, the calls for various forms of federalism, which could grant genuine authority to minority areas, remain unanswered and unfulfilled.

All avenues of social mobility and advancement are under military control. Political power, higher education, civil society, the sangha (monkhood), and the economy are dominated by the central military, or tatmadaw, which remains the most direct route to social mobility and authority. For a national ethos to prevail and be accepted, these avenues must be seen to be reasonably open to all ethnicities and religions. They currently are not; the upper levels of the military are virtually all Burman. Continue reading “Ethnic Struggles Are Central To Burma’s Future – Analysis by David I.Steinberg”