ေနာ္အဲဏီ(ဇန္နဝါရီ-၂၈)။ KaoWao

ေနာ္အဲဏီ(ဇန္နဝါရီ-၂၈)။     ။ ကရင္နီ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္  ဦးခူထဲဘူးဖဲ (အသက္၇၄ႏွစ္) သည္ ဇန္န၀ါရီလ(၂၇)ရက္ ေန႕တြင္ လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားပါသည္။ သူသည္ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ ဥကၠဌ၊ ကရင္နီႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သလို ကရင္နီအမ်ဳိးသားစာေပကို တီထြင္သူတစ္ဦး လည္းျဖစ္ပါသည္။ သူတာ၀န္ယူေနစဥ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို အျမဲတမ္းလိုလားသူဟု ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕  (NPU) အတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းဦးက ေျပာပါသည္။

“က်ေနာ္တို႕အတြက္ကေတာ့ ဆရာထဲဘူးဖဲကေတာ့ အင္မတန္ရည္မြန္ေဖာ္ေရြတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ပါပဲ၊  သူဟာ အျမဲတမ္း စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းရွိတဲ့သူပါ၊ သူ႕အေနနဲ႕ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြအားလုံးအေပၚမွာ စည္းလုံး ျပီးညီညီညြတ္ညြတ္ရွိခ်င္တယ္။ သူအျမဲတမ္းေျပာေလ့ေျပာထရွိတဲ့စကားျဖစ္ပါတယ္၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီညြတ္ေရးအတြက္ကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ေနတာ ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႕ သိရပါတယ္”

ထို႕အျပင္ အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးကာလတစ္ေလ်ွာက္လုံးတြင္ ေတာ္တည့္မွန္ကန္စြာရပ္တည္ခဲ့သည္  ဟု ေကအဲန္ယူ ဒုတိယ ဥကၠဌ ပဒိုေဒးဗစ္တာကေပါမွ ယခုလိုေျပာပါသည္။ Continue reading “ေနာ္အဲဏီ(ဇန္နဝါရီ-၂၈)။ KaoWao”

Breaking and News Brief:Authorities find a time bomb planted at gas pipeline

Friday, 28 January 2011 20:34 Mizzima News
Chiang Mai (Mizzima) – The state-run newspaper ‘The Mirror’ on Friday reported that security personnel  defused  a time bomb planted beneath a gas pipeline on Dedaye-Pyarpon Road in Phyarpon Township in Irrawaddy Division on Wednesday, January 26.

The bomb was planted beneath a gas pipeline beside concrete bridge No 1/13 at mile post No. 12/ 5, the newspaper said.

Authorities said the time bomb was made with four 4-inch long, 2-inch wide and 1-inch thick gunpowder blocks, with a 7 foot-long blasting cable, one detonator and four dry cell batteries, according to the newspaper.

Three political prisoners released-Writer Aung Kyaw San- Dr. Nay Win-Phone Pyace Kywe

Thursday, 27 January 2011 22:23 Phanida
Chiang Mai (Mizzima) – Three Burmese political prisoners who had served their full sentences were released on Wednesday.

Writer Aung Kyaw San, the publisher of the Myanmar Tribune, was released from Taunggyi Prison in Shan State; veterinary surgeon Dr. Nay Win was released from Hpaan Prison in Karen State; and Phone Pyace Kywe was released from Sittwe Prison in Arakan State.

They were sentenced to two years in prison under section 7 of the Unlawful Association Act by the Insein Prison court, according to Aung Kyaw San, who was arrested for collecting and burying corpses in the aftermath of  Nargis Cyclone.

‘I was sentenced to eight years in prison, but my sentence was reduced’, said Aung Kyaw San.  ‘I served two years and seven months and 11 days including the interrogation period. My detention during the interrogation was not counted. The junta seems flexible, but in fact they have become worse. Political prisoners didn’t get some rights which other prisoners got’, he told Mizzima. Continue reading “Three political prisoners released-Writer Aung Kyaw San- Dr. Nay Win-Phone Pyace Kywe”

Mon National Day Speech Censored by the Burmese Authorities

By LAWI WENG : The Moulmein State Peace and Development Council (SPDC) has ordered the deletion of a paragraph from the speech meant to commemorate the 64th anniversary of Mon National Day. The paragraph in question is one that references a federal union in Burma.

A senior member of the MNDC, Dr. Min Soe Lin, explained that the authorities ordered the MNDC to delete this paragraph yesterday.

“They told us to delete the paragraph. We had to do it because they hold power over us,” he said.

The aforementioned paragraph stated that since Burma gained independence, the country’s constitution has not allowed equal power sharing between the central government and the state governments. Continue reading “Mon National Day Speech Censored by the Burmese Authorities”