SEE VIDEOS from famous actor Kyaw Thu doing humanitarian jobs

– တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာကို ေလ့လာသိရွိႏိုင္ေစရန္ မဒတ စာေစာင္ ကို ထပ္ဆင့္ျဖန္႔ေ၀လိုက္ပါတယ္ ။

– ျပည္တြင္းမွာ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္း  ကိုလည္း  ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏုိ္င္ဖို႔ ေပးပို႔လိုက္ပါတယ္ ။ ေအာက္ပါလိပ္စာမွာ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္ ။

http://burmeseclassic.com/show2.php?id=&s=&tc=&FMfile=NarYay_Help.xml

Will Suu Kyi Face ‘Another Depayin’ When Released?

After she is freed on Nov.13, detained pro-democracy leader Aung San Suu Kyi will tour the country to rally supporters and ignore the possibility of attacks similar to the  Depayin massacre, say political colleagues.

“She will go around the country and reach out to the people even if she faces another Depayin,” said Win Tin, one of the leaders of Suu Kyi’s National League for Democracy (NLD), which  has been disbanded for failing to register as a political party.

Photos of Depayin Massacre

2004 Second Preliminary -Ad hoc Commission On Depayin Massacre Eng

“The political awakening will be high again in the public once Daw Suu is released,” Win Tin said. “Even while under house arrest, she has posted letters outside her compound and given us political messages.”

On Nov.13, a week after the elections, the Nobel Laureate will be freed when she completes her 18-month term of house arrest, the Agence France-Presse news agency reported on Thursday, quoting unnamed Burmese government officials.

Win Tin said he expects that the regime will impose restrictions on Suu Kyi’s movements when she is released. But the NLD is currently consolidating and preparing itself so that it can carry out mass-based activities under Suu Kyi’s leadership in the post-election period, he said.

“But we have no plans to carry out a mass uprising,” he said. “We were not in a position to do that. But with the aim of opening a dialogue with the regime, we will put pressure on the regime through non-violent activities.”

Meanwhile, the Burmese regime’s political oppression continued as it detained a number of university students last week for advocating an election boycott, and its courts on Thursday sentenced 13 people accused of bomb plots and other activities to disrupt the elections to long prison sentences.

Despite the fact that some NLD members quit the party to contest the election, saying the election is a chance for gradual democratic changes, the party retains hardcore members across the country.

Khin Saw Htay is one of them, an NLD leader in Yenanchaung Township in Central Burma. She said she had decided to turn her back on Suu Kyi if the latter had not chosen to boycott the polls.

“Daw Suu once called for civil disobedience against unjust decrees,” she said. “Now she must call for defiance against unjust laws.”

http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=19605

မင္းခ်မ္း(ေအာက္တုိဘာ-၄)။ ။ by Kaowao

ဘုရားသုံးဆူနယ္စပ္မွျပန္လည္ထြက္ခြာသြားေသာ ျမန္မာစစ္အစုိးရ ဗ်ဴဟာမႉးလုံၿခဳံေရးစစ္ေၾကာင္းသည္ ေခ်ာင္းဆုံရြာတဖက္ကမ္း႐ွိ က်ဳံမိျပင္႐ြာသား(၅) ဦးအား ေပၚတာဖမ္းဆီးခဲ့သည္ဟု နီးစပ္သူမ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တပ္ရင္းမႉးသီခ်င္းသီဆုိေနဟန္

တပ္အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ပြဲ၌ ခလရ(၃၂) တပ္ရင္းမႉးသီခ်င္းသီဆုိေနဟန္

http://www.kaowao.org/b/2010news-october-4a.php

Listen to Interview Sunai Phasuk, senior researcher with the Asia Division of Human Rights Watch in Brüssel

Julia Gillard is in Brussels today for the opening of ASEM, the Asia-Europe meeting which brings together leaders of 43 Asian and European nations.

A plethora of topics will be discussed including global economic governance, climate change, sustainable development and nuclear non-proliferation. While the spat between Japan and China threatens to steal the show, the vexing issue of Burma and its poor human rights record is likely to cast a shadow. With Burma aheading to the polls next month, Amnesty International is calling on the Australian prime minister to take the lead in Brussels and make a strong case for human rights protection in Burma.

http://www.abc.net.au/ra/connectasia/stories/m1926582.asx

Presenter: Linda LoPresti
Speaker: Sunai Phasuk, senior researcher with the Asia Division of Human Rights Watch

LOPRESTI: ASEM is a three day summit, there are a lot of issues to discuss. How much discussion will be dedicated to Burma?

PHASUK: Given that there are growing tensions to both the election and the prospect after the election leaders from Europe and Asia will have to discuss Burma. There are several issues to discuss. Firstly, about the credibility of the election, what will be the best approach in engaging or disengaging with the generals in Burma and then on top of that what will be the situation regarding the release of Aung San Suu Kyi, what will be the situation regarding human rights after the election, all these are pending issues that we expect to be discussed hopefully more seriously after the meeting, that because we have now the European counterpart not just ASEAN who would like to deal with Burma quietly, so with the kind of open approach of European countries, we might see more spotlight being shone into Burma during the discussion in Brussels.

LOPRESTI: Indeed, Europe has come out strongly against Burma’s rights records and says that sanctions will not be lifted until genuine progress is made on the ground. So we’re probably like to hear strong words from EU leaders, but as you say, Thailand and ASEAN want the discussions on Burma to be raised at a bilateral level. Do you agree with that?

PHASUK: Well, the engagement and constructive engagement policy of ASEAN has proven to be a failure. It has led to nowhere, it has failed to improve conditions inside Burma, despite ongoing appeasement given by ASEAN, given by Thailand and the rest of South East Asian nations, so there needs to be a balance between pressure and incentives given from the international community. So at this point, elections need to be demystified. The upcoming election in November is not going to lead to any significant improvement in Burma. Opposition political parties will continue to be oppressed. The military simply changes its uniform and will dominate, not only the activities, but also the legislative branches from now on and pressure on the ethnic minority along the border with Thailand, along the border with Bangladesh and India will continue to face military offensive in order to pressure them to surrender to the government. So all in all, there is no assurance that this election will bring about significant changes in Burma, so that would be a reality that needs to be recognised by leaders in Brussels.

LOPRESTI: And that is one of the reasons why there is a call for a Commission for Inquiry into crimes against humanity and possibly war crimes in Burma. Now Australia has supported that call. Are you hopeful that the Australian prime minister will put Burma on the summit agenda?

PHASUK: I would hope that the Australian prime minister will raise her voice very strongly, very directly about more in terms of commitment to a Commission of Inquiry in Burma. The European countries have expressed their support, but have thus far remain reluctant from having a resolution, a common resolution for the overall EU policy on that, trying to say let’s give Burma a chance to get through an election. To me it doesn’t matter. With our election situation in Burma it will be the same, so why doesn’t the EU give a firm commitment to the inquiry right now, so I hope that the prime minister of Australia will do her job very well when she has a chance to raise this issue in Brussels.

Trade Unions Call on ASEM to Act on Burma

4 October 2010: Trade unions from across Asia and Europe, gathered in Brussels for the Asia-Europe Meeting (ASEM) Leaders’ Summit, are calling on ASEM Leaders to take action on Burma, including demanding the immediate and unconditional release of all political prisoners and the ending of attacks on the civilian population, particularly ethnic communities and democracy supporters.

The ITUC is concerned that some in the international community is viewing national elections in Burma next month as a reason to relax pressure on the regime. The elections are deeply flawed: pro-democracy voices have been excluded, other parties have been prevented from campaigning effectively, and regardless of the outcome of the vote, the military is guaranteed effective control of government under a flawed constitution. UN Secretary General Ban Ki-Moon stated on 27 September that elections will not be credible without the release of political prisoners, including democracy leader Aung San Suu Kyi.

The international community needs to significantly step up pressure on the regime until there is tangible progress towards an inclusive and democratic constitution and full respect for human rights. ASEM governments and social partners can play their part by cutting the trade and investment ties that are keeping the regime in power, in line with the 2000 ILO resolution on Burma.

With the regime stepping up its war against its own people, ASEM Leaders should call on the UN Security council to approve a total arms embargo on Burma and support a UN Commission of Inquiry into crimes against humanity. To put pressure on the regime to remove its ban on trade unions and give Burmese workers a voice, ASEM governments should support the launch of an ILO Commission of Inquiry into Freedom of Association in Burma in the ILO Governing Body.

Pressure on the regime to end all forms of forced labour must be stepped up. Those who are guilty of using forced labour must be punished and the recruitment of children into the military must stop. A significant starting point would be to ensure that the ILO is able to work freely across the country, including to investigate cases of forced labour.

http://www.ituc-csi.org/

Was Kasit’s threat to return refugees after the poll a joke?

The general election orchestrated by the Burmese military regime, come November 7, will provide the much needed instruments for all concerned to adopt a variety of exit strategies regarding Naypyidaw. Again, the Burmese generals, especially General Than Shwe, have the correct reading on international hypocrisy and lack of conviction – explaining why they can outlast short-lived global sentiment and repeatedly deploy the same strategies over and over again. Just take as an example the latest measure to free opposition leader, Aung San Suu Kyi – a week after the poll.

Western countries which used to preach democracy and human rights are now in limbo because Burma is opening up with new plans to run the country with those same generals in civilian clothes. After more than two decades of engagement, they are suffering from severe fatigue related to Burma. Like Asean, they all want out of the quagmire as soon as possible. The love-hate poll has indeed become a necessary evil for all. After all, both the US and Europe want to do business and invest in Burma’s energy sector and counter China’s influence inside the country. Deep down, the generals’ flirting with nuclear proliferation also worries the Western powers.     http://www.nationmultimedia.com/home/2010/10/04/opinion/Burma&039;s-elections-to-test-Thai-will-30139279.html

Andy Hall of HRDF “illegal immigration”

Guilt lies with Thais, not migrant workers

The aged Westerner’s corpse, peacefully dressed in a black suit and tie, emerged from the chiller. My colleague and I were shocked as we were at the morgue inquiring about Awa, a young Shan migrant mauled to death whilst feeding an elephant at a safari park in Chiang Mai.

Awa’s relatives had not come forth to claim his body as they were too scared of arrest as they were unregistered. The assistant explained to us that no death certificate could hence be provided to proceed with legal action; the body would not be cleaned as it would be “disposed of” after a religious ceremony; and Awa was just an illegal Burmese “alien” anyway.

I came to see Awa’s mauled corpse before we left the morgue that day also, and will never forget the bright red blood stains on a plain white hospital sheet.

Awa died for free back then in 2006, and as is usual with migrants in Thailand, he died in tragic silence. Such endings too frequently befall the most unfortunate of Thailand’s two million plus migrant workforce and will continue to do so unless something radically changes in the government’s poor management of migration.

After many years, I now more fully comprehend the symbolism of the contrast between those two corpses I saw that day also – the way in which migrants end up several rungs below everyone else on Thailand’s hierarchical social ladder.      http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/199525/guilt-lies-with-thais-not-migrant-workers