တပ္မဟာ (၇) တုိက္ပြဲသတင္း HOT NEWS

ယေန ့ အဂၤါေန ့ ၀၃၊ ၀၈၊ ၂၀၁၀ ေန ့လည္ ၁၂း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ နအဖ စစ္တပ္ ခမရ(၆၂) ႏွင့္ KNLA တပ္မဟာ (၇) တပ္ရင္း(၂၂) တပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား ကရင္ျပည္နယ္၊ ပုိင္ႀကဳံျမိဳနယ္ (တာကရယ္ေကာ္ဆာ)စီဖုိးခီး အရပ္ တြင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ နအဖ စစ္တပ္ဖက္မွ (၈)ဦး က်ဆုံးျပီး (၁၄)ဦးဒဏ္ရာရိေႀကာင္းသတင္းရရိွပါသည္။ KNLA ဘက္မွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ထိခုိက္မွဳမရွိေႀကာင္း စုံးစမ္းသိရွိရပါသည္။ ေသဆုံးသြားေသာ နအဖ တပ္မ်ားတြင္ဒုတုိင္းမွဴး တစ္ဦးပါ၀င္ေႀကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

သတင္းရင္းျမစ္။ ။ တပ္မဟာ(၇)ရုံး

http://thawthikho.blogspot.com/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s